Ansökan för mentorer 2023–2024 är nu öppen!

Nelihenkinen mentorointiryhmä keskustelemassa pöydän ääressä. Pöydällä jokaisen edessä on paperinen osallistumisdiplomi.

Gruppmentorskapprogram för perioden 2023–2024 börjar igen i november och vi letar nu efter mentorer för våra studentgrupper. Programmet organiseras nu för trettonde gången, och ansökningsperioden för mentorer är öppen till den 17 september.

Studenterna behöver stöd från alumner inom sina egna utbildningsområden. Som mentor har du en fantastisk möjlighet att ge detta stöd och hjälpa studenterna på deras väg mot examen och arbetsliv. Du kommer säkert att lära dig något nytt själv!

Många av våra mentorer har tyckt att upplevelsen har varit så givande att de har deltagit i programmet mer än en gång.

Vad handlar programmet om?

För en mentor innebär gruppmentorskap att dela med sig av sin kunskap och livserfarenhet till en grupp av 2–4 studenter som befinner sig i olika skeden av sina studier. De flesta grupperna är tvärvetenskapliga och gruppens språk kan vara finska, svenska eller engelska. Den här säsongen hoppas vi kunna locka ännu fler doktorander (studenter som studerar för doktorsexamen) som adepter.  När vi väljer mentorer prioriterar vi alumner som är aktiva i arbetslivet.

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2023–2024 börjar med ett kick-off evenemang som hålls på Campus Vik tisdagen den 21 november 2023 från kl. 17. För de mentorer som valts ut för programmet kommer det också att hållas en Q&A-frågestund i Zoom onsdagen den 15 november 2023 kl. 17–18. Mentorskapet avslutas med ett gemensamt tillfälle i maj 2024.

Mellan evenemangen träffas grupperna självständigt ungefär en gång i månaden. Om du vill att din grupp ska träffas helt på distans, vänligen berätta det på ansökningsblanketten.

Intresserad? Fantastiskt! Ansök om att bli mentor med denna blankett på Lyyti så snart som möjligt och senast den 17 september 2023!

Vi kommer att kontakta alla sökande i slutet av september.

För mer information om mentoransökan, vänligen kontakta karriärvägledare Salla Wilén, salla.wilen(at)helsinki.fi eller kontaktchef Marja Peltomäki, marja.peltomaki(at)helsinki.fi.