Teologit työelämässä

Tuomiokirkko

Teologisen tiedekunnan opiskelijoista suurin osa suorittaa niin sanotun professiotutkinnon, joka valmistaa suoraan joko papin tai opettajan ammattiin. Teologinen tutkinto on kuitenkin myös generalistitutkinto, joka mahdollistaa työllistymisen monille muillekin aloille siinä missä lähes mikä tahansa muukin korkeakoulututkinto. Teologia.fi -sivuston työelämänumero helmikuulta 2016 avaa monipuolisesti kiinnostavia näkökulmia akateemisen teologian yhteyksistä työelämään teologien työllistymisen ja ammatillisen kompetenssin sekä erilaisten työnkuvien ja työkokemusten kautta. Continue reading “Teologit työelämässä”

Uskonnonopettajaksi? – Katsomusopetus murroksessa

OpiskelijatäänessäSara

“Toivon voivani toimia yhtenä linkkinä ketjussa kohti suvaitsevaisempaa, eettisempää ja henkisesti rikkaampaa maailmaa.”

Suomessa kuulee usein sanottavan, ettei uskonnolla ole nyky-yhteiskunnassa enää samanlaista merkitystä ja asemaa kuin aiemmin. Onkin ehkä totta, että suomalaisessa viitekehyksessä erityisesti kirkon rooli sekä yksittäisen ihmisen elämässä että yhteiskunnassa on erilainen kuin vaikkapa vielä 100 vuotta sitten. Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärässä viime vuosina tapahtunut jyrkkä lasku ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö uskonnolla olisi enää mitään väliä. Uskonto on ehkä muuttunut henkilökohtaiseksi yksityisasiaksi, mutta samaan aikaan se kuitenkin läpäisee yhteiskuntaamme monin sellaisin tavoin, joita emme kenties osaa edes huomata. Continue reading “Uskonnonopettajaksi? – Katsomusopetus murroksessa”