Nimi: Ellen Jabai
Työ: Tuottaja, Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskus
Pääaine: talous- ja sosiaalihistoria
Sivuaineet: viestintä ja valtio-oppi

Miksi kiinnostuit alun perin opiskelemastasi alasta?

Olin kouluaikoina todella kiinnostunut historiasta, ja pitkään tarkoituksenani oli hakea opiskelemaan yleistä historiaa. Toisaalta minua kiinnosti hirveästi yhteiskunnalliset asiat – se miten yhteiskuntamme toimii, miten se on muotoutunut ja minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia kohtaamme ympäristössämme, joten valtiotieteellinen tiedekunta houkutteli myös. Välivuoden aikana kuulin ensimmäisen kerran talous- ja sosiaalihistorian oppiaineesta ja innostuin. Oppiaine yhdisti historian sekä yhteiskunnalliset teemat.  Continue reading “Talous- ja sosiaalihistoria yhdistää historian ja yhteiskunnalliset teemat”