Mitä on teknologia?

Kysymys voi ensisilmäyksellä vaikuttaa niin itsestään selvältä, ettei sitä edes mietitä. Kuitenkin, ennen kuin aiheeseen voi kunnolla ottaa kantaa ja käydä keskustelua pitää ottaa huomioon, että teknologia merkitsee eri ihmisille ja kulttuureille eri asioita.

Minulle teknologia on kehitystä. Se on jokin ihmisen luoma väline tai keino, jolla helpotetaan elämää. Jonkin tietyn elämää helpottavan objektin lisäksi teknologiaan sisältyy sen soveltava osaaminen; tieto miten tiettyä apuvälinettä käytetään. Yleensä kun puhutaan teknologiasta, sillä tarkoitetaan sähköä, tietokoneita ja muita elektronisia vempaimia. Mutta minun maailmassani teknologia käsittää paljon enemmän. Teknologiaa on esimerkiksi kynä, kumi ja paperi, tuoli, pöytä, kirja, ikkuna jne. Jos teknologiaa tarkastellaan tästä näkökulmasta käy ilmi, että teknologia on hyvinkin monimuotoista ja että käytämme sitä jossain muodossa miltei koko ajan jokapäiväisessä elämässämme, jopa tiedostamattamme. Teknologiaa on kaikkialla, koko ajan.

Ryhmämme lööppi on ’’Suomalaisissa kouluissa ei käytetä teknologiaa!’’ Ensimmäinen reaktioni oli, että kylläpäs käytetään, naurettava väite! Mielipiteeni pysyy jokseenkin samana, vaikka luulen ymmärtäväni väitettä paremmin pohtiessani sitä kontekstissaan. Suomi on jo pidemmän aikaa profiloitunut informaatioyhteiskuntana ja tätä taustaa vasten on täysin ymmärrettävää, että koetaan teknologian käytön olevan puutteellista kouluissamme, kun tätä peilataan arkipäiväiseen teknologian käyttöömme. Koulun tulisi kuvastaa todellisuutta, jota se ei väittämän mukaan, riittävässä määrin nykytilanteessa tee. Mutta toisaalta, jos vaikka verrattaan suomalaisten koulujen teknologian käyttöä muun maailman koulujen käyttöön, niin käy ilmi, että olemme teknologian käytön kärkimaita. Vertailemalla meidän kouluja muitten maitten kouluihin, vaikuttaa siltä, että suomalaisissa kouluissa käytetään paljon teknologiaa. Onkin hyvin mielenkiintoista huomata, että sama väittämä voi olla sekä totta että väärin, näkökulmasta riippuen.

Kuten jo mainitsin, voidaan olla eri mieltä siitä millä teknologia käsitteellä tarkoitetaan. Tämä mm. vaikeuttaa vertailua eri maitten välillä, mutta mielestäni on kuitenkin mahdollista tehdä pelkistetty vertailu, jolla erot teknologian käytössä käyvät ilmi.

Olisi kiinnostavaa tutkia eri maitten asenteita ja käsityksiä teknologiasta. Eroaako kuvamme teknologiasta merkittävästi esimerkiksi chileläisten, japanilaisten tai etiopialaisten käsityksestä? Voidaanko edes ylipäätänsä tehdä maakohtainen yleistys ”meidän” kuvastamme ja ”muitten” käsityksestä teknologiasta? Maan sisäisiä mielipide-eroavaisuuksia löytyy nimittäin aivan varmasti. Mielestäni olisi kuitenkin hyvä jos päästäisiin jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen siitä mitä teknologia käsitteellä tarkoitetaan, ainakin maakohtaisesti, jotta voitaisiin yhteisvoimin integroida teknologiaa suomalaiseen koulukulttuuriimme entistä tehokkaammin tulevaisuudessa. Tämän mahdollistaa avoin keskustelu ja blogi onkin tähän oiva näyttämö, jossa eroavat näkökannat pääsevät kuulolle, mitäs muutakaan kuin teknologiaa käyttäen 🙂

– Fabian

4 thoughts on “Mitä on teknologia?

 1. Anna/Uupuneet koulumenestyjät

  Olen kirjoittajan kanssa eri mieltä siitä, että esimerkiksi kynä olisi teknologiaa, vaikka se merkittävä keksintö onkin. Minulle teknologiaa ovat erinäiset sähkökäyttöiset laitteet. Uskon, että pelkästään Suomen sisällä on lukuisia eri mielipiteitä siitä, miten teknologia pitäisi määritellä. Osittain nämä määritelmät lienevät yhteydessä henkilön ikään ja asuinseutuun.

  Mitä taas tulee tietokoneet hallitseviin pikkulapsiin, niin tähän suuntaan maailma on menossa! Natiaisten ruudun tuijotus ei välttämättä ole kuitenkaan pelkästään huolestuttava asia. Mielestäni tilanteessa on paljon hyödynnettäviä seikkoja: työlämä on yhä teknologisoituneempaa ja aikuisena uusien laitteiden käytön opetteleminen voi olla jokseenkin vaikeaa 😉 Tietoteknisten laitteiden käytön voi myös aina yhdistää oppimiseen (esimerkiksi opettavat tietokonepelit).

 2. Annu/ isoveli valvoo

  Teknologia on mukavasti aiheena hyvin ajankohtainen. Teknologia on yhä enemmän valtaamassa alaa ihmisten elämissä. Tuntuu siltä, että juuri teknologiasta on tullut nykypäivänä kehityksen kulmakivi: yksilöiden, ryhmien ja valtioiden on pärjättävä teknologisen kehittyneisyyden ja osaamisen kilpailussa pysyäkseen mukana kehityksessä.

  Teknologia tuntuu minusta ajankohtaiselta aiheelta myös siksi, että viime viikkoina olen törmännyt huomattavan monesti julkisissa kulkuvälineissä lapsiin, jotka puuhailevat suvereenisesti tableteilla tai muilla teknologisilla laitteilla. He muun muassa etsivät ja valitsivat haluamansa lastenohjelman tabletilla tai pelasivat lapsille tarkoitettua peliä. Kiinnitin heihin erityisen huomioni, koska he olivat vasta kaksi- tai kolmevuotiaita! Näyttää siltä, että tietotekniikan käyttö on tulossa yhä tärkeämmäksi kansalaistaidoksi, ja se myös opitaan yhä varhaisemmin. Vaikka näenkin tällaisen kehityksen positiivisena ja välttämättömänä, en voinut olla tuntematta hämmennystä ja jopa kauhun sekaisia tunteita kohdatessani nämä teknologiaa käyttävät taaperot. Samalla tunsin kauhua siitä, että reaktiossani oli paljon samanlaista kuin aikoinaan meidän ikäpolven vanhemmilla ja isovanhemmilla televisioiden ja kännyköiden vallatessa tilaa. Silloin vanhempien reaktiot tuntuivat huvittavilta ja vanhanaikaisilta. Tunsin siis itseni reaktioineni hetkeksi totaaliseksi fossiiliksi! Tähänkö on tultu, ettei edes minun nuori sukupolveni meinaa pysyä teknologisen kehityksen mukana? 😀

  Olen siis samaa mieltä Fabianin kirjoituksen kanssa siitä, että olisi kiinnostavaa tutkia eri maiden, ja myös eri ihmisten, ihmisryhmien ja ikäryhmien, asenteita ja käsityksiä teknologiasta.

  1. Eveliina/Yhteisöllisyys

   Olen itse törmännyt samaan “ongelmaan” kuin Annu. Olen muutaman kerran käynyt hoitamassa kahta taaperoa heidän kotonaan. Siellä heillä on modernit pelit ja vehkeet ja minulla meni täysin sormi suuhun niitten kanssa, mutta eipäs mennyt vajaalla 3-vuotiaalla! Ilmeisesti olen täysi fossiili, koska en ymmärrä, miksi edes niin pienen pitäisi osata tai ylipäänsä käyttää tietotekniikkaa…

Comments are closed.