PhD representatives in other boards

Scientific Council

Tieteellinen neuvosto (TiNe)
Vetenskapliga rådet

Aleksandra Dobrego


HiLIFE board

Tuomas Pylkkö
Lisa Gawriyski


Ethical Review board in the Humanities and Social and Behavioural Sciences

Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta
Etiksprövningsnämnden för humaniora och samhälls- och beteendevetenskaper

Jenna Sorjonen (Esko Yli-Hemminki)


Ethical Review board in Research on Animals

Eläimiin kohdistuvan tutkimuksen ennakkoarvioinnin toimikunta
Etiksprövningsnämnden för veterinärmedicinsk forskning

Liisa Silvennoinen


Ethical Review board in Medical Research

Lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta

Anne-Marie Vartti (Niklas Mäkelä)


Ethical Review board in Natural, Biological and Environmental Sciences and Engineering

Luonnontieteiden, bio- ja ympäristötieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta

Tommi Mäklin