10-11 Yleiskatsaus verbeihin ja perfektitaivutus

Verbioppi on Raamatun heprean kieliopin laajin ja haastellisin alue. Tältä osin heprea ja muut seemiläiset kielet poikkeavat suuresti eurooppalaisista kielistä ja ajattelusta. Esimerkiksi aikamuotoja ei seemiläisissä kielissä varsinaisesti ole, vaan kahdella niitä vastaavalla muodolla ilmaistaan ensisijaisesti loppuun saatettua tekemistä (perfekti) ja keskeneräistä, jatkuvaa tai tulevaa tekemistä/ tapahtumista (imperfekti). Tämäkään jako ei aina selitä heprean ”aikamuotojen” esiintymiä (mm. Psalmeissa). Jahven puhe on aina perfektissä riippumatta siitä, onko kyse jo tapahtuneesta tai tulevasta. Toinen seemiläisille kielille tyypillinen piirre on johdetut vartalot. Ne opiskellaan viimeiseksi. Tässä jaksossa on tarkoitus luoda yleiskatsaus verbioppiin ja oppia perfektin taivutus.

Opettele perfektin taivutus ja vertaa persoonapäätteitä persoonapronomineihin.

Heikkojen verbien perfektitaivutus poikkeaa jo opitun vahvan verbin taivutuksesta sen mukaan, mikä heikko konsonantti (hē, wāw, jōd, nūn) tai taivutuksen vokalisointiin vaikuttava laryngaali (’ālæf, hēt, ‘ájin) siinä on ja missä kohtaa sanan juurta se sijaitsee (ensimmäinen, toinen vai kolmas juurikonsonantti). Tämän mukaan heikot verbit ja laryngaaliverbit on ryhmitelty verbiluokiksi. Samaan luokkaan kuuluvat verbit taipuvat samalla tavalla (esim. kaikki verbit, joiden toinen juurikonsonantti on hēt tai ‘ájin). On kuitenkin huomioitava, että joissakin verbeissä voi olla kaksi tai jopa kolme heikkoa konsonanttia, kuten verbeissä nātan antaa (ks. s. 95) ja hājā olla (ks. s. 102). Tälläisten verbien taivutus täytyy tarkistaa erikseen. Myös verbiluokan II wāw, jōd taivutus kannattaa huomioida erikseen.

Katso opetusvideo verbiopin perusasioista

Katso opetusvideo vahvan verbin perfektin taivutuksesta.

Qal vahvan verbin perfektin taivutus: esim. shamar, mashal ja malakh

Qal perfekti, heikot verbit: III he, esimerkkinä banah

Qal perfekti, heikot verbit: II jod/waw, esimerkkinä qum

Qal perfekti, heikot verbit: I nun, esimerkkinä natan

Hemmon harjoituksia

Perfektiharjoituksia

Simson ja Delila

Esra menee temppeliin


Harjoittele lisää

10a Perfektin taivutus ja persoonapronominit

10b Perfektin taivutusta Quizletissä


Lisämateriaalia

10d Heikkojen verbien ryhmittely

10e Muistisääntöjä heikkojen verbien perfektien tunnistamiseen


Vastauksia oppikirjan harjoituksiin

Tulossa myöhemmin