16 Käskyt ja kieltomuodot

Hepreassa käskyjä ilmaistaan kolmen eri moduksen (tapaluokka) avulla. Näitä ovat jussiivi, imperatiivi ja kohortatiivi.

  1. Jussiivilla ilmaistaan kolmannen persoonan käskyä yksikössä ja monikossa, maskuliinissa ja feminiinissä: (hän) menköön, (he) menkööt.
  2. Imperatiivilla ilmaistaan 2. persoonan käskyä yksikössä ja monikossa, maskuliinissa ja feminiinissä: mene, menkää.
  3. Kohortatiivilla ilmaistaan vastaavia muotoja 1. persoonassa, monikossa menkäämme. Yksikkömuodon kohortatiivilla ei ole vastinetta suomenkielessä, mutta sen voi kääntää itseään kohdistuvana kehotuksena tai toivomuksena: minun tulee mennä, minä tahdon mennä, kunpa voisin mennä). Kieltomuoto ilmaistaan jussiivin avulla 3. ja 2. persoonassa (älkoon, menkö, älkööt menkö, älä mene, älkää menkö) ja kohortatiivin avulla 1. persoonassa (en tahdo mennä, älkäämme menkö). Huomaa, että imperatiivia ei käytetä kieltolauseissa (poikkeuksena dekalogi Dtn 5:6-21).

Kaikkien yllä mainittujen modusten muodostaminen voidaan johtaa imperfektimuodosta. Jussiivi on yleensä imperfektin näköinen ja täten sen voi yleensä erottaa tavallisesta imperfektimuodosta (indikatiivi) vain tekstikontekstin perusteella. Imperatiivi muodostetaan niin, että imperfektin prefiksi (etuliite) jää pois. Kohortatiivi muodostetaan imperfektistä lisäämällä loppuun ā, pitkä a-vokaali (hepreaksi qāmæs-vokaali ja hē-kirjain). Katso tarkemmin oppikirjasta.

Hemmon harjoituksia

Imperatiivi ja jussiivi


Harjoittele lisää

16a Harjoituksen 16.4 verbit Quizletissä

Verbejä Quizletissä


Lisämateriaalia

Tulossa myöhemmin


Vastauksia oppikirjan harjoituksiin

Tulossa myöhemmin