6 Verbaalilauseet

Hepreassa on kahdenlaisia lauseita: nominaalilause ja verbaalilause.

Verbaalilauseessa on aina persoonamuodossa taipunut predikaattiverbi :

Abram lähti Herran käskyn mukaan.

Hän otti mukaan vaimonsa.

He lähtivät kohti Kanaaninmaata ja saapuivat sinne.

Kuten suomenkielessä, myös hepreassa verbi taipuu persoonamuodossa, joten predikaatti sisältää myös subjektin. Muodot eroavat toisistaan persoonapäätteiden perusteella, kuten suomenkielessä (vrt. menin, menit, meni, menimme, menitte, menivät).

Hepreassa erotetaan lisäksi maskuliini- ja feminiinimuodot 2. persoonan yksikössä ja monikossa (sinä ja te) sekä 3. persoonan yksikössä (he).

Hemmon harjoituksia

 


Harjoittele lisää

6a Verbaalilause- ja sanastoharjoitus

Harjoituksen 6a vastaukset

6b Perfektin taivutus ja persoonapronominit

Harjoittele lisää Quizletissä

Opettele sanastoa Quizletissä (luku 6)


Lisämateriaalia

Tulossa myöhemmin


Vastauksia oppikirjan harjoituksiin

Tulossa myöhemmin