2 Lukemaan oppiminen

Tämän jakson päätavoite on lukemaan oppiminen.

Sanaston (ks. alla) opettelu auttaa jatkossa kieliopin omaksumista sekä harjoitusten tekemistä. Tehoa ja vaihtelua opiskeluun saat esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

opettele

  • lukemaan ja kirjoittamaan sanaston sanoja.
  • sanoja sanaryhmittäin (esim. adjektiiveja, uskonnollista sanastoa, perheeseen liittyvää sanastoa).
  • viisi sanaa kerrallaan.
  • harjoittelemalla transkriptiota hepreasta latinalaisiin kirjaimiin ja päinvastoin.
  • tekemällä sanapareja: Jumala – suuri, minä – kaunis, hän – pieni, sairaus – paha, armo – hyvä, jne. (Myöhemmin, kun opit lisää kielioppia, voit kehitellä näistä sanoista yksinkertaisia lauseita.)

 

Hemmon harjoituksia

Transkriptioharjoitus

Sanavaellus

Muista myös

aakkosten tunnistus ja aakkosjärjestysharjoitus.


Harjoittele lisää

2a Tuttuja sanoja hepreaksi


Lisämateriaalia

2b Sanastoa: heprea-suomi (vanha oppikirja)

2c Sanastoa: suomi-heprea (vanha oppikirja)

2d Luvun 1 kertausta

2e Tiivistelmä lukusäännöistä


Vastauksia oppikirjan harjoituksiin