18 Partisiippimuodot

Partisiipit muistuttavat substantiiveja ja adjektiivejä. Siksi niitä, kuten infinitiivejäkin, kutsutaan verbin nominaalimuodoiksi.

Partisiipit taipuvat yksikössä ja monikossa, maskuliinissä ja feminiinissä, kuten adjektiivit, ja ne esiintyvät eri statuksissa (absolutus, constructus, suffixus). Niihin voi myös liittää suffikseja ja prepositioita. Perusvartalossa (qal) partisiipilla on sekä aktiivinen että passiivinen muoto: aktiivin / passiivin partisiippi. Partisiippi voi myös esiintyä nominaalilauseen predikaattina. Katso esimerkkejä oppikirjasta.

Hemmon harjoituksia

Partisiippiharjoitukset A ja B


Harjoittele lisää

Tulossa myöhemmin


Lisämateriaalia

Partisiippien käyttö


Vastauksia kirjan harjoituksiin

Harjoitus 18.2

Harjoitus 18.3

Harjoitus 18.4