13 Konsekutiivimuodot

Perfektin ja imperfektin lisäksi Raamatun hepreassa on tyypillistä konsekutiivimuotojen käyttö. Konsekutiivinen imperfekti liittyy menneen ajan kerrontaan, ja se onkin menneeseen suuntautuvan kerronnan yleisin verbimuoto. Konsekutiivinen perfekti puolestaan esiintyy tulevan ajan kuvauksissa sekä jatkaa esimerkiksi käskyjen ja kieltojen sarjaa.

Konsekutiivimuotoihin liitty aina ja-konjunktio. Katso oppikirjasta esimerkkejä konsekutiivimuotojen käytöstä, niiden muodostamisesta ja tunnistamisesta.

Hemmon harjoituksia

Nainen ja käärme

Kultainen sonni

Abraham saapuu Egyptiin


Harjoittele lisää

13a Johdatus konsekutiivimuotoihin


Lisämateriaalia

Tulossa myöhemmin