7 Pronominit

Tässä luvussa opiskellaan persoonapronominit ja muita pronomineja.

Kiinnitä huomiota demonstratiivipronominien kahdenlaiseen käyttöön:
1) Lauseen subjektina: Tämä on kaunis talo.
2) Attribuuttina, jolloin se käyttäytyy kuten adjektiiviattribuutti: Tämä talo on kaunis. (Hepreaksi: talo tämä on kaunis.) Attribuuttina demonstratiivipronomini (”tämä” yks.mask.) noudattaa pääsanansa lukua ja sukua (pääsana ”talo”: yks., mask.).

Opettele relatiivipronomini (joka, mikä, jotka, mitkä), kysymyssanat (interrogatiivipronominit) sekä nominaalilauseen kopulan käyttö.

Suomen kysyvää päätettä -ko,-kö vastaa hepreassa kysymyspartikkeli ha (ks. s. 62)

Hemmon harjoituksia

David ja Batseba


Harjoittele lisää

7a Persoonapronominiharjoitus Quizletissä

7b Harjoittele muita pronomineja Quizletissä


Lisämateriaalia

7c Kooste pronomineista


Vastauksia oppikirjan harjoituksiin

Tulossa myöhemmin