19-21 Johdetut vartalot

Johdettujen vartaloiden tunnistusta opetellaan sitä mukaa, kun niitä esiintyy teksteissä. Oleellista on ymmärtää verbin merkitys (juurikonsonantit) sekä huomioida, missä muodossa verbi esiintyy (perfekti/ imperfekti/ jussiivi/ imperatiivi/ kohortatiivi/ konsekutiivimuoto sekä persoona ja suku vai onko kyseessä partisiippi tai infinitiivi). Nämä pystyy usein tunnistamaan riippumatta siitä, mistä johdetusta vartalosta on kyse.

Perusvartalo (qal) on tavallisin. Johdetuista vartaloista hif‘il ja pi‘‘el esiintyvät seuraavaksi eniten, nif‘al ja hitpa‘‘el jonkin verran, mutta pu‘‘al ja håf‘al harvoin. Sen lisäksi intensiivivartaloista (pi‘‘el ja hitpa‘‘el) esiintyy joitakin poikkeuksellisia muotoja (po‘lel, po‘lal, hitpo‘lel, ks. oppikirja s. 160). Heikkojen verbien johdettujen vartaloiden tunnistamista opitaan vähitellen.

Apuna verbijuuren ja muodon tunnistamiseen ovat verbiluettelot, jotka löydät jakson 18) kunkin Raamatun tekstin kohdalta.

Hemmon harjoituksia

Juuret 1

Johdetut vartalot, helppo

Johdetut vartalot, keskivaikea

Verbimuotojen määrittelyä, sanaryhmät 2-4


Harjoittele lisää

19a Verbimuotojen tunnistusharjoitus (Herran siunaus)

19b Kertaa verbejä Quizletissä

19c Koko kirjan sanasto Quizletissä

19d Harjoittele tunnistamaan johdettuja vartaloita
–vastaukset


Lisämateriaalia
19e Yleisesitys johdetuista vartaloista (CS)

19f Yleiskuvaus johdetuista vartaloista (JK)

19g Verbien kieliopillinen määrittely


Vastauksia oppikirjan harjoituksiin

Tulossa myöhemmin