4 Nominaalilause, ja-sana

Nominaalilause on tyypillinen lausemuoto seemiläisissä kielissä. Erona verbaalilauseeseen on se, että nominaalilauseessa ei tarvita verbiä. Verbi voi kyllä esiintyä, mutta ei persoonamuodossa. Nominaalilauseen käännökseen on lisättävä yleensä olla-verbi.

Harjoittele nominaalilauseen kääntämistä harjoituksen 4.1 a avulla. Harjoituksessa 4.1 b täytyy erottaa, onko kyseessä nominaalilause vai adjektiiviattribuutti.

Huomaa, että nominaalilauseen substantiiviin voi liittyä adjektiiviattribuutti, kuten: Kaupungissa on kaunis talo (hepreaksi: kaupungissa talo kaunis, jolloin adjektiivi kaunis noudattaa pääsanansa ”talo” sukua ja lukua).

Hemmon harjoituksia

Nominaalilauseharjoitus


Harjoittele lisää

4a Harjoittele kappaleiden 1-4 sanastoa Quizletissä


Lisämateriaalia

Tulossa myöhemmin


Vastauksia oppikirjan harjoituksiin

Harjoitus 4.2