9 Persoonasuffiksit

Persoonasuffikseilla ilmaistaan
1) omistusta (possessiivisuffiksi: hevosemme)
2) tekemisen kohdetta (objektisuffiksi: Kuningas rakasti heitä.)
3) Lisäksi suffiksi voidaan liittää prepositioon: luokseni, sinulle, jne.

Myöhemmin opiskellaan lisäksi objektisuffiksi, joka liitetään verbiin.

Oleellista on tunnistaa sekä sanaan liittyvä suffiksi että itse sana. Kun suffiksi liitetään substantiiviin, substantiivi ei ole status absolutus -muodossa, vaan ns. status pronominalis -muodossa (voidaan nimittää myös st. constr. -muodoksi). Huomaa, että suffiksi muuttaa usein merkittävästi sanan vokalisointia. Analysoi suffiksi ja sana erikseen. Kiinnitä huomiota siihen, onko sana substantiivi vai prepositio.

Opettele suffiksipäätteet ja perusasiat niiden liittämisestä substantiiveihin ja prepositioihin.

Hemmon harjoituksia

Suffiksiharjoitus A

Suffiksiharjoitus B

Kuningas Salomon loisto


Harjoittele lisää

9a Suffiksiharjoitus Quizletissä

Lisämateriaalia

9b Suffikseista ja niiden määrittelystä

9c Nominien kieliopillinen määrittely


Vastauksia oppikirjan harjoituksiin

Tulossa myöhemmin