17 Infinitiivi

Heprean verbeillä on kaksi infinitiivimuotoa, joista infinitivus constructus on tavallisempi ja vastaa käytöltään monessa suhteessa suomen infinitiivejä. Toista infinitiivimuotoa kutsutaan infinitivus absolutukseksi.

Infinitivus constructus voi liittyä toiseen verbiin, kuten ”he eivät voineet mennä” tai ”hän juoksi kaivolle ammentamaan vettä”. Siihen voi myös liittyä prepositio tai suffiksi tai molemmat. Suffiksi voi olla objektisuffiksi (hän varjelee sinua) tai ilmaista tekijän (sinun lähdettyäsi talosta…= Kun olit lähtenyt talosta,…).

Infinitivus absolutukseen ei puolestaan voi liittää mitään etuliitteitä tai päätteitä. Se esiintyy joko yksinään, esimerkiksi imperatiivin sijaan (”pidä sapatin päivä”), tai liittyy predikaattiverbiin, jolloin se korostaa predikaattiverbin merkitystä: ”Olen kuulemalla kuullut” = ”totisesti olen kuullut” tai ”olen varmasti kuullut”.

Katso infinitiivien muodostamisesta oppikirjasta.

Hemmon harjoituksia

Infinitiiviharjoitukset a ja b


Harjoittele lisää

Tulossa myöhemmin


Lisämateriaalia

17a Infinitiivit  ja niiden käyttö


Vastauksia oppikirjan harjoituksiin

Tulossa myöhemmin