Kananmunankeitin

Tutkimusraportti

Tutkin kananmunankeittimen puhdistettavuutta, erityisesti kuumennuskaukalon puhdistettavuutta. Kananmunan keitin, jota tutkin on Siemensin kananmunankeitin. Tutkimuskysymykseni on: Miten kuumennuskaukalon kalkkilika saadaan poistettua?

Siemensin käyttöohjeen mukaan puhdistamisen tulee tapahtua seuraavasti; irrota pistoke pistorasiasta, pinnoitettua kuumennuskaukaloa ei tarvitse käsitellä kalkinpoistoaineella, vaan pinttynyt lika tulee puhdistaa laimennetulla etikkaliuoksella. Hankaavien, kiillottavien ja terävien esineiden käyttö on kielletty, Koneen kuori tulee pyyhkiä kostealla puhdistusliinalla.

Kananmunakeittimen muut irtonaiset osat; munien kannatin, kansi, kontrollilampuu ja johdon kelauslaite (Kuva 1). Kaikki edellä mainitut osat voidaan pyyhkiä kostealla puhdistusliinalla. Kansi ja munienkannatin voidaan pestä astianpesukoneessa.

Hypoteesi

Käytän yhtä tai useampaa puhdistusmenetelmää käyttöohjeen mukaisesti eli laimennetun etikkahapon avulla puhdistusliinaa apuna käyttäen tai liuottamalla etikkaliuosta kymmenen minuutin ajan kuumennuskaukalossa riippuen ensimmäisen puhdistustuloksen laadusta. Kananmunankeitin on vanhahko laite, joten kuumennuskaukalossa on kohtalaisen paljon kananmunankuorista liuenneita kalkkisaostumia tai vaihtoehtoisesti mekaanisesta kulutuksesta aiheutuneita kulumia, joita ei voida puhdistaa pelkän veden avulla.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin siten, että alkutilannetta arviointiin ja likainen kuumennuskaukalo kuvattiin. Seuraavaksi valmistettiin laimennettu etikkaliuos; kaksi osaa väkiviinaetikkaa kolme osaa vettä. Ennakko-oletukseni, että kuumennuskaukalon kalkkisaostumat lähtisivät jo pyyhkimällä laimennettuun etikkaliuokseen kostutetulla liinalla.

Laimennetulla etikkaliuoksella kostutettu puhdistusliinalla pyyhkiminen ei tuottanut toivottua tulosta, vaan seuraavaksi kalkkisaostumia pyrittiin poistamaan laittamalla samaista laimennettua etikkaliuosta kuumennuskaukaloon likoamaan 10 minuutiksi. Liuottamisen jälkeen kuumennuskaukalo tyhjennettiin ja pyyhittiin kostealla puhdistusliinalla. Puhdistustulos oli tällä kertaa huomattavasti parempi, lähes kaikki lika oli poissa, ainoastaan reunoille hieman likaa, jonka poistaminen onnistuisi varmasti pidemmällä liotusajalla ja vahvemmalla etikkaliuoksella.

Pohdintaa

Loppuun voin todeta, että kananmunan keittimen kuumennuskaukalon puhdistaminen etikkaliuoksella kannattaa ensinnäkin esteettisistä syistä ja toiseksi siitä syystä, että kerääntynyt lika toimii bakteerien ja mikrobien kasvualustana. Kalkkisaostumalika oli sormella tunnustellessa hieman koholla, joten edellytys mikrobien ja bakteerien kasvualustalle oli olemassa. Käyttöohjeen puhdistustavan mukaan eli ensimmäinen puhdistusmenetelmä, millä puhdistin kuumennuskaukalon ei tuonut toivottua lopputulosta, joten jouduin itse kehittämään liottamismenetelmän.

Koska laite on vanha, ja kuumennuskaukalon lika on varmasti monien vuosien saatossa kerääntynyttä, oli liuottaminen toimivampi menetelmä kuin pelkkä pyyhintä Lopputuloksena voidaan todeta, että kalkkilika saadaan poistettua hyvin liuottamalla kuumennuskaukalossa vähintään 10 minuutin ajan laimennettua etikkaliuosta ja pyyhkimällä tämän jälkeen kaukalo, jottei etikkaa jää kaukalon pinnalle.

KUVA1

Siemens kananmunankeitin osat

Puhdistettu kuumennuskaukalo

Leave a Reply