Hy:n wikipalvelussa päivityskatko / Maintenance break 11.7.2017

Veera Kallunki

Wikipalvelun ohjelmistossa on päivityskatko 11.7.2017 klo 8-12. Kts. tarvittaessa tarkemmin katkotiedotteista. Ohjelmistopäivityksen aikana palvelu ei ole käytettävissä ja lyhyempiä katkoja voi esiintyä vielä ajoittain sen jälkeenkin. Päivitys tehdään versioon 6.2, josta löytyy tarkempia tietoja Atlassianin julkaisutiedotteesta. Version uusia toimintoja ovat muun muassa suomenkielinen kielipaketti sekä yhteistoiminnallinen tekstin muokkaaminen.

University of Helsinki’s wiki service is going to have a maintenance break on July 11th 2017 at 8 am. During the upgrade, the service won’t be available for use and there might be some short occasional breaks afterwards too. The service should be normally available again at noon. The new version of Confluence will be 6.2. Please consult Atlassian’s release notes for more comprehensive documentation. In the new version it is possible for example to use the Finnish language pack and to edit pages simultaneously with your teammates.

Vastaa