Auta meitä kehittämään SuALTia vastaamalla kyselyyn / Help us to shape SuALT with this survey

Suomen arkeologisten löytöjen linkitetty avoin tietokanta (SuALT) on Suomen akatemian rahoittama monitieteinen hanke (2018-2020), jossa kehitetään metallinetsijöille ja muille arkeologian harrastajille uusi helppokäyttöinen verkkopalvelu. Sen avulla voi muun muassa ilmoittaa arkeologisia löytöjä Museovirastolle kansalaistieteen keinoin, saada lisää tietoa arkeologiasta ja osallistua alan tietämyksen kartuttamiseen Suomessa ja kansainvälisesti.

SuALT tulee jatkossa olemaan se työkalu, jolla kansalaiset voivat ilmoittaa löytöjään ja samalla osallistua maamme arkeologisen tietämyskannan tuottamiseen. Viranomaiset, tutkijat ja kansalaiset pystyvät jatkossa SuALTin avulla hakemaan tietoja ja analysoimaan niitä omissa tutkimuksissaan. Hankkeessa huomioidaan myös eri kokoelmatietojen välinen yhteentoimivuus, koska löytöihin liittyvää aineistoa on saatavilla jo olemassa olevissa kokoelmissa.

Ennen kuin ryhdymme kehittämään SuALTia haluaisimme pyytää tulevilta käyttäjiltä apua. Mitä toimintoja ja palveluita siinä pitäisi ehdottomasti olla mukana? Miltä SuALTin sinun mielestäsi tulisi näyttää?  Auta meitä kehittämään siitä helppokäyttöinen ja toimiva työkalu juuri sinulle!

Vastaa kyselyyn suomeksi täällä

Sähköposti: sualt-project(at)helsinki.fi


The Finnish Archaeological Finds Recording Linked Open Database (SuALT) is a multidisciplinary project funded by the Academy of Finland (2018-2020), which will develop a new easy-to-use web service for metal detectorists and other archeology enthusiasts. Among other things, it will report archaeological finds to the Finnish Heritage Agency through civic means, record more information on archaeology and contribute to the development of knowledge in Finland and internationally.

In the future, SUALT will be the tool for members of the public to report their discoveries and at the same time to participate in the production of our archaeological knowledge base in Finland. Authorities, researchers, and the public will be able to use SuALT to retrieve data and analyze it in their own studies. The project also takes into account the interoperability between various known collections, linking material related to discoveries that is available in existing collections.

Before we start developing SuALT, we would like to ask future users for help. What activities and services should it definitely be involved in? What do you think SuALT should look like? Help us to develop it as an easy to use and functional tool for you!

Complete the survey in English here.

Email: sualt-project(at)helsinki.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *