Energiankulutuksia peltoviljelyssä

Esimerkkitilojen energiankäyttöä selvitettiin kyselemällä tiloilta vuonna 2013 käytettyjen polttoaineiden ja sähkön määrät. Tämä tiloilla käytetty energia on ns. suoraa energiaa. Suoran energian käyttö kohdistettiin kasvinviljelylle ja kotieläintuotannolle tiloilta kerättyjen tietojen perusteella. Kasvinviljelytiloilla kohdennus on helppoa, varsinkin jos tuotettavat kasvit ovat toistensa kaltaisia. Eläintilojen osalta homma onkin huomattavasti haastavampaa, koska polttoainetta ja sähköä on vaikea eritellä tuotannonhaaroittain. Oman mausteensa tuovat vielä tilat, joilla on kotieläimiä ja myyntikasveja ja jotka myyvät ja ostavat urakointipalveluja.

Toteutustavasta johtuen arvoihin ja energian käytön kohdentamiseen liittyy mittausta suurempi epävarmuus, joten muutaman kilowattitunnin vaihteluilla ei ole juuri merkitystä. Kokonaiskuva on kuitenkin melko selkeä, energiaa kului tietty määrä ja sillä tuotettiin tietty määrä tuotteita. Vuodelta 2014 aiotaan kerätä samat tiedot, joten luvut tarkentuvat hankkeen edetessä ja tiedon lisääntyessä.

Continue reading

Työkohtaisia polttoaineenkulutuksia

Polttoaineen keskimääräinen hintakehitys etenee melko vakaasti väärään suuntaan viljelijän kannalta. Tämä herättää kiinnostusta polttoaineen kulutukseen ja siinä säästämiseen. Myös esimerkkitiloilla oltiin kiinnostuneita polttoaineen kulutuksesta. Sekä omasta, että muiden. Yksi luku ei välttämättä kerro paljoakaan, jos sitä ei voi verrata mihinkään. Jokainen viljelijä voi suhteellisen helposti laskea omia hehtaarikulutuksia. Mitataan vain käytetyn polttoaineen määrä ja tehty pinta-ala. Tätä helpottaa kummasti tilasäiliön mittari ja lohkokortit. Loppu sujuukin yhdellä jakolaskulla.

Continue reading