Hehtaarikohtaisia polttoaineen kulutuksia

Peltoviljelytöissä palaa polttoainetta useissa eri työvaiheissa. Esimerkkitiloilta kerättyjen polttoaineenkulutustietojen perusteella laskettiin kunkin tilan kasvinviljelyssä hehtaarille käyttämä polttoainemäärä. Laskelma tehtiin yksinkertaisesti jakamalla kasvinviljelyyn käytetty polttoainemäärä tilan peltoalalla vuosina 2013 ja 2014. Kulutukseen ei laskettu mukaan karjanhoitoon tai kuivaukseen käytettyä polttoainetta. Kuivauksen tarve voi vaihdella huomattavasti ja ruokintaan ja lannanpoiston tarvitsema polttoainemäärä riippuu käytetyistä menetelmistä.

Continue reading

Epäsuoraa energiaa

Maatilojen energiankulutusta tutkiessa on hyvä huomioida myös niin sanottu epäsuora energia. Tämä energia ei yleensä ole niin kiinnostava viljelijän näkökulmasta, kuin suora energia. Tämä johtunee siitä, ettei viljelijä käytä tätä energiaa tilallansa, eikä suoranaisesti maksa siitä, kuten sähköstä tai polttoaineesta. Epäsuoran energian käyttö on siis hankalampaa hahmottaa.Se on energiaa, jota on tarvittu tilalla käytettävien tuotteiden ja tarvikkeiden valmistukseen jossain muualla.

Continue reading

Energiankulutuksia peltoviljelyssä

Esimerkkitilojen energiankäyttöä selvitettiin kyselemällä tiloilta vuonna 2013 käytettyjen polttoaineiden ja sähkön määrät. Tämä tiloilla käytetty energia on ns. suoraa energiaa. Suoran energian käyttö kohdistettiin kasvinviljelylle ja kotieläintuotannolle tiloilta kerättyjen tietojen perusteella. Kasvinviljelytiloilla kohdennus on helppoa, varsinkin jos tuotettavat kasvit ovat toistensa kaltaisia. Eläintilojen osalta homma onkin huomattavasti haastavampaa, koska polttoainetta ja sähköä on vaikea eritellä tuotannonhaaroittain. Oman mausteensa tuovat vielä tilat, joilla on kotieläimiä ja myyntikasveja ja jotka myyvät ja ostavat urakointipalveluja.

Toteutustavasta johtuen arvoihin ja energian käytön kohdentamiseen liittyy mittausta suurempi epävarmuus, joten muutaman kilowattitunnin vaihteluilla ei ole juuri merkitystä. Kokonaiskuva on kuitenkin melko selkeä, energiaa kului tietty määrä ja sillä tuotettiin tietty määrä tuotteita. Vuodelta 2014 aiotaan kerätä samat tiedot, joten luvut tarkentuvat hankkeen edetessä ja tiedon lisääntyessä.

Continue reading

Apila-timoteinurmesta suurin sato

Kuten yleensäkin, koneet hajoavat silloin kun niitä käytetään ja eniten tarvitaan. Näin kävi myös koeruutujen niittoon tarkoitetulle Haldrup -koeruutupuimurille ja satomittausta jouduttiin lykkäämään parilla päivällä. Remontin jälkeen  27.6 pääsimme kuitenkin niittämään ensimmäistä nurmisatoa koeruuduilta. Timotein tähkä oli kurottanut jo melko korkealle, joten D-arvo ei varmasti ollut kovin häävi. Apilalle hieman myöhäisempi ajankohta sopi kuitenkin paremmin. Continue reading

Valkoiset lupiinit valkoisiin poskiin

Viikkiin kylvettiin alkukesällä valkolupiinin ja vehnän seosta noin seitsemän hehtaarin alalle. Loppukesällä tämä kasvusto olisi tarkoitus tehdä säilörehuksi ja myöhemmin tutkia mitä lehmät tuumaavat moisesta eväästä. Kasvivalintojen ideana on tutkia mahdollisuuksia täyttää Suomen valkuaisomavaraisuudessa olevaa aukkoa ja napata ilma(i)sta typpeä. Uusilla lajeilla saataisiin myös vaihtelua viljelykiertoihin. Tuskinpa kenelläkään on tähän ajatukseen nokan koputtamista. Vai onko kuitenkin?

Continue reading