Monthly Archives: August 2017

Seminaari 11.9. klo 14-16: Digitaaliajan suomalainen runous ja käsitys tekijyydestä

Projektimme seuraava seminaari järjestetään 11.9. klo 14-16. FT, hankkeemme tutkija Outi Oja on suomen kielen ja kirjallisuuden yliopistonlehtori Tukholman yliopistossa. Hänen tutkimuskohteisiinsa kuuluvat kirjalliset väärennökset, lyriikan teoria (erityisesti metalyriikka), teknologiapainotteinen kirjallisuuden opetus ja suomalainen nykykirjallisuus. Luentonsa aihetta Oja kuvailee seuraavasti:

Digitaaliajan suomalainen runous ja käsitys tekijyydestä

2000-luvulla suomalaisessa digitaaliajan runoudessa ovat yleistyneet erilaiset konseptualistiset eli käsitteelliset kokeilut, joilla tietoisesti horjutetaan käsitystä yksilöllisestä ja originaalisesta tekijyydestä. 2000-luvulla on puhuttu demokraattisesta internet-ajasta, jolloin kenen tahansa on mahdollista julkaista tekstejä, muokata niitä ja osallistua tekstien muokkaamisen ja kierrättämisen kulttuuriin tekijänä tai vaikkapa julkaisijana. Suomalaisella kirjallisuusinstituution kentällä erityisesti runous on vähitellen irrottautunut kirjallisuuden lajina perinteisestä kustannustoiminnasta: runoutta on nimittäin 2000-luvulla julkaistu entistä enemmän tarvepainatteisesti, ”kirja kerrallaan” -ideologian mukaisesti. Näin lyriikka on kirjallisuusinstituution sisällä alkanut irrottautua perinteisestä markkinavetoisesta kustannustoiminnasta ja alkuperäisyyden ideologiaan pohjautuvista tekijänoikeuksien kaupallisista perusteista.

Esitelmässäni erittelen kirjallisuusinstitutionaalista muutosta, jonka keskellä digitaaliajan suomalainen runous elää. Käsittelen myös niitä 2000-luvulla tehtyjä runouden kokeiluja, jotka haastavat perinteisiä, romantiikan ajalta periytyviä käsityksiä tekijyydestä. Suomalaiset 2000-luvun runoilijat ovat esimerkiksi julkaisseet kollaasimaisia tekstejä, jotka koostuvat ainoastaan jo olemassa olevien kaunokirjallisten teosten sitaateista. He myös kirjoittavat yhteisöllisiä teoksia, joiden tekijyyttä on vaikea määritellä; kollektiivisuudella runous pyrkii suuntaamaan pois romantiikan aikaisesta yksilöllisen taiteilijaneron myytistä.​

Paikka: Helsingin yliopisto päärakennus, auditorio III (vanha puoli). Esteetön kulku päärakennuksen uuden puolen kautta. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

”TÄÄ ON IHAN HIRVEÄ AMMATTI, TÄTÄ PITÄÄ IHAN TOSISSAAN HALUTA” -iltapäiväseminaari taiteilijuudesta ja taiteilijan toimeentulosta 2010-luvun Suomessa perjantaina 1.12.2017

”TÄÄ ON IHAN HIRVEÄ AMMATTI, TÄTÄ PITÄÄ IHAN TOSISSAAN HALUTA” -iltapäiväseminaari taiteilijuudesta ja taiteilijan toimeentulosta 2010-luvun Suomessa perjantaina 1.12.2017 Helsingin yliopiston Porthania-rakennuksen (Yliopistonkatu 4) salissa 673.

SEMINAARIN ESITTELY

”Taide, tekijänoikeus ja tekijyyden muutos” -tutkimushanke (2016-2019) tarkastelee monitieteisesti tekijän asemaa ja oikeuksia nykypäivän taidemaailmassa. Se koostuu viidestä osahankkeesta, joista yhdessä on tutkittu, voidaanko nykymuotoista tekijänoikeusjärjestelmää perustella sillä, että se takaa taiteilijoiden työskentelyedellytykset. Osahanketta varten on syksyllä 2016 ja keväällä 2017 kerätty laaja kyselyaineisto muusikkojen, kirjailijoiden ja kuvataiteilijoiden tekijänoikeustuloista. Kyselyn tuottamaa kuvaa tekijänoikeuden merkityksestä taiteilijoille on lisäksi syvennetty taiteilijahaastatteluin.

Tässä taiteilijuutta ja taiteilijan toimeentuloa 2010-luvulla tarkastelevassa seminaarissa julkaistaan tekijänoikeuksien merkitystä taiteilijoiden toimeentulolle tarkastelleen osahankkeen keskeiset tulokset. Seminaarin alustuksissa pureudutaan myös laajemmin taiteilijan asemaan ja työelämän muutokseen Suomessa.

Seminaari järjestetään perjantaina 1.12.2017 Helsingin yliopiston Porthania-rakennuksen (Yliopistonkatu 3) salissa 674. Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan! Saliin on esteetön kulku.

Kahvitarjoilun mitoitusta varten toivomme ennakkoilmoittautumista 17.11.2017 mennessä verkossa osoitteessahttps://elomake3.uta.fi/lomakkeet/19613/lomake.html

Lisätietoja tutkimushankkeesta löytyy verkosta: https://blogs.helsinki.fi/taidejatekijanoikeus/

Taide, tekijänoikeus ja tekijyyden muutos -hanke toteutetaan Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella vuosina 2016-2019. Hanketta rahoittavat Suomen Akatemia ja Emil Aaltosen säätiö.

SEMINAARIN OHJELMA

12:15 Alkusanat ja tutkimushankkeen esittely
hankkeen johtaja, tutkijatohtori Sanna Nyqvist (Helsingin yliopisto) ja hankkeen tutkija, professori Pauli Rautiainen (Itä-Suomen yliopisto) esittelevät tutkimushankkeen

12:30 ”Tää on ihan hirveä ammatti” – taiteilijuus taiteilijoiden kokemana
hankkeen tutkimusapulainen Vehka Hakonen (Helsingin yliopisto) esittelee tekijänoikeuksien merkitystä taiteilijoille kartoittaneen haastattelututkimuksen tuloksia

12:50 Onko taiteilijuus ihan hirveä ammatti? 
muusikko Kaija Kärkinen, muusikko Petri Laaksonen, kirjailija Marjo Niemi ja sarjakuvataiteilija Petri Hiltunen keskustelevat Vehka Hakosen johdolla paneelikeskustelussa taiteilijan ammatissa toimimisesta 2010-luvun Suomessa.

13:50 tauko

14:00 Taiteellisen työn yhteiskunnallinen eriarvoisuus prekaarissa taidemaailmassa
kulttuuripolitiikan väitöskirjatutkija Taija Roiha (Jyväskylän yliopisto) pohtii taiteilijuutta 2010-luvulla luokkatutkimuksen näkökulmasta

14:40 Itsensä johtaminen työelämän vastoinkäymisistä selviämisessä
johtamisen psykologian väitöskirjatutkija Krista Kohtakangas (Lapin yliopisto) kertoo itsensä johtamisesta työelämän vastoinkäymisissä

15:20 Tekijänoikeustulojen merkitys taiteilijana toimimiselle Suomessa
oikeustieteen professori Pauli Rautiainen (Itä-Suomen yliopisto) esittelee tekijänoikeustulojen taloudellista merkitystä taiteilijoille selvittäneen kyselytutkimuksen tulokset

16:00 kahvitauko

16:30 Keinoja taiteilijoiden aseman ja hyvinvoinnin parantamiseksi
vanhempi tutkija Pia Houni (Työterveyslaitos) johdattelee paneelikeskusteluun esittelemällä tutkimusperusteisia keinoja taiteilijoiden aseman ja hyvinvoinnin parantamiseksi

16:50 Miten taiteilijuus voisi olla vähemmän hirveä ammatti? 
Vehka Hakonen, Krista Kohtakangas, Pauli Rautiainen ja Taija Roiha etsivät Pia Hounin johdolla paneelikeskustelussa toimenpidesuosituksia taiteilijan aseman ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

17:30 Yleisökeskustelu
Paneelin jälkeen on vielä aikaa yleisökeskustelulle päivän teemoista.

18:00 seminaari päättyy

SEMINAARIN PUHUJIEN ESITTELY

Vehka Hakonen opiskelee teologiaa ja yleistä kirjallisuustiedettä Helsingin yliopistossa. Hän toimii tutkimusapulaisena Taide, tekijänoikeus ja tekijyyden muutos –hankkeessa.

Pia Houni työskentelee vanhempana tutkijana Työterveyslaitoksella, jossa hän johtaa osana Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa ArtsEqual –hanketta tutkimusryhmää, joka tutkii, miten taide lisää hyvinvointia ja edistää tasa-arvoa ja osallisuutta.

Krista Kohtakangas valmistelee armollisesta itsensä johtamisesta johtamisen psykologian väitöskirjaa Lapin yliopistossa. Hän on tutkinut muun muassa vastoinkäymisiä urallaan kohdanneita yrittäjiä.

Kaija Kärkinen on laulaja ja sanoittaja, joka toimii Säveltäjät ja sanoittajat Elvis ry:n puheenjohtajana. Hän on valmistunut näyttelijäksi Teatterikorkeakoulusta.

Petri Laaksonen on tuottelias laulaja-säveltäjä, jonka vuonna 1994 julkaistun esikoisalbumin Täällä Pohjantähden alla nimikkosävelmästä ”Täällä Pohjantähden alla” on muodostunut kiinteä osa kirkko- ja joulukonserttien ohjelmaa.

J. Pekka Mäkelä on kirjailija ja kirjallisuuden suomentaja. Hän on julkaissut tieteisromaaneja ja kääntänyt tieteiskirjallisuutta.

Sanna Nyqvist toimii yleisen kirjallisuustieteen tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa, jossa hän johtaa Taide, tekijänoikeus ja tekijyyden muutos –hanketta. Hän on tutkinut muun muassa pastissia ja kirjallisia väärennöksiä.

Pauli Rautiainen työskentelee oikeustieteen professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän toimii samalla tutkijana Helsingin yliopiston Taide, tekijänoikeus ja tekijyyden muutos –hankkeessa sekä Taideyliopiston ArtsEqual-hankkeessa, jossa tarkastella miten taide voi lisätä yhteiskuntaan tasa-arvoa ja hyvinvointia.

Taija Roiha valmistelee taiteellisen työn tekemisen olosuhteita sukupuolen näkökulmasta tarkastelevaa kulttuuripolitiikan väitöskirjaa Jyväskylän yliopistossa. Hän on työskennellyt aiemmin Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa ja Taiteen edistämiskeskuksessa.