A

Aabraham patriarkat
Aamos LT pienet profeetat, Vanha testamentti
aatehistoria LT historia
abortti KT raskaudenkeskeytys
RT keskenmeno, raskaus
adventismi LT vapaakirkot
afrikkalainen teologia LT kontekstuaalinen teologia
agnostisismi LT jumalakäsitykset
RT ateismi, dogmatismi, kritisismi
Aikakirjat LT Vanha testamentti
aikuiskaste kaste
aikuiskasvatus LT kasvatus, koulutus
ST aikuiskoulutus, aikuisopiskelu, aikuisopetus, kansansivistystyö
aitiologiat syntykertomukset
akkulturaatio LT sosiaalinen muutos
RT diffuusio (sosiologia), kulttuurikosketukset
aktualismi LT fundamentaaliteologia
alkoholismi RT alkoholinkäyttö, alkoholiongelmat, alkoholistit
alkukirkko varhaiskristillisyys
alkuperäiskansat ks. YSA
allegoriat KT vertauskuvalliset teokset
LT kielikuvat
RT metafora, symboliikka, vertaukset
allianssit RT kirkkounionit
almut LT hyväntekeväisyys
alttarit LT kirkkorakennukset
alttaritaulut LT kirkkotaide
anabaptistit LT radikaalireformaatio
analogia ks. YSA
analyyttinen filosofia ST looginen empirismi
anarkismi LT ideologiat
RT nihilismi
anglikaaninen kirkko LT protestantismi
anglikaaninen teologia LT teologia
animismi ks. YSA
anteeksianto RT sovinto, vanhurskauttaminen, syyllisyys, rippi, sovitus
antiikin filosofia filosofia – antiikki
antiikin uskonnot uskonnot – antiikki
antiikki ST myöhäisantiikki
RT hellenismi, klassinen arkeologia, vanha aika
antijudaismi RT antisemitismi
antiklerikalismi kirkkokritiikki
antikristus LT kiliasmi, parusia
antinomismi laki
antisemitismi LT rotusyrjintä
RT juutalaisvainot, antijudaismi
antropologia ST teologinen antropologia, biologinen antropologia, kulttuuriantropologia
antropomorfismi jumalakäsitykset
antroposofia RT teosofia
apofaattinen teologia RT katafaattinen teologia
apokalyptiikka RT eskatologia, kiliasmi, parusia
apokryfit apokryfit – Uusi testamentti, apokryfit – Vanha testamentti
KT sekä VT:n että UT:n apokryfikirjojen nimet
LT juutalainen kirjallisuus
RT gnostilaisuus, Nag Hammadi
ST Baarukin kirja, Juuditin kirja, makkabilaiskirjat, Tobiaan kirja, Siirakin kirja, Viisauden kirja, lapsuusevankeliumit
apologeetit LT varhaiskristillisyys
apologetiikka RT fundamentaaliteologia
Apostolien teot LT Uusi testamentti
RT Luukas
apostoliset isät KT yksittäisten kirjojen nimet
LT varhaiskristillisyys
RT kirkkoisät, patristiikka
apostolisuus
apostolit ST Paavali, Pietari,opetuslapset
apriorinen tieto LT tieto
RT kokemustieto
arabit KT arabialaiset
LT kansat
aramean kieli RT heprean kieli
areiolaisuus LT kristologiset kiistat, harhaoppisuus
aristotelismi RT aristoteelilaisuus
arkeologia ks. YSA
arkistot ST kirkonarkistot, kotiseutuarkistot, maakunta-arkistot, yksityisarkistot
arkkipiispat LT kirkon työntekijät
RT piispat
Armenian kirkko LT idän skismaattiset kirkot
arminiolaisuus LT harhaoppisuus
armo
armolahjat ST kielilläpuhuminen, parantaminen, profetismi
RT karismaattisuus, karismaattiset liikkeet, hurmoksellisuus
armonjärjestys
arvofilosofia KT aksiologia
LT filosofia
arvot ks. YSA
askeesi RT luostarilaitos, spiritualiteetti, meditaatio
assyrialaiset LT muinaiskansat
astraaliuskonnot
astrologia KT tähdistä ennustaminen
RT ennustaminen, horoskoopit, okkultismi
ateismi LT jumalakäsitykset
RT epäily, uskontokritiikki, epäusko
Augsburgin tunnustus LT tunnustuskirjat, luterilaisuus
augustinolaiset LT sääntökunnat
auktoriteetti RT johtajuus, valta
avioero RT asumusero, eronneet
avioliitto RT perhe, avioero, vihkiminen
avioliittoneuvonta perheneuvonta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *