V

vaalit ST kirkolliset vaalit
vainajainpalvonta LT uskonnon alkuperäteoriat
RT animismi, kultit
vainot ST juutalaisvainot, noitavainot, poliitiset vainot, uskonvainot
RT keskitysleirit, syrjintä
vala
valdolaiset
valistus RT valistuksen aika
Valitusvirret LT Vanha testamentti
vallankumouksen teologia vapautuksen teologia
vallankumoukset ks. YSA
valta ks. YSA
valtakunnankirkko LT kirkkohistoria – 30 – 600
RT kirkkohistoria – myöhäisantiikki
valtio ks. YSA
valtionkirkko RT kirkko ja valtio
valtiopäivät RT kansanedustuslaitokset, säätyvaltiopäivät
vammaiset ks. YSA
vangit ST mielipidevangit, panttivangit, sotavangit
RT rikoksentekijät
Vanha testamentti Katso yksittäisiä kirjoja omilla nimillään. Kommentarit asiasanoitetaan ko. kirjan mukaan.
LT juutalainen kirjallisuus
RT eksegetiikka, Vanhan testamentin johdanto-oppi, viisauskirjallisuus
vanhakatolisuus RT roomalaiskatolinen kirkko
Vanhan testamentin ajanhistoria LT eksegetiikka
RT Israel – historia, intertestamentaarinen tutkimus
Vanhan testamentin apokryfikirjat apokryfit
Vanhan testamentin johdanto-oppi LT eksegetiikka
RT eksegetiikka – tutkimusmenetelmät
Vanhan testamentin teksti LT eksegetiikka
RT tekstikritiikki, Septuaginta
Vanhan testamentin teologia LT eksegetiikka
RT Raamatun tulkinta
Vanhan testamentin tutkimus eksegetiikka
vanhauskoiset KT raskolnikot
RT ortodoksinen kirkko
vanhurskaus RT oikeudenmukaisuus, vanhurskauttaminen
vanhurskauttaminen RT anteeksiantamus, sovitus, vanhurskaus, pelastus
vanhuus LT ikäkaudet
RT elämänkaari, vanheneminen
vankilapapit LT kirkko ja yhteiskunta
vapaa tahto LT tahto
vapaa-aika RT ajankäyttö, loma, työaika
vapaa-ajattelu RT ateismi
vapaakirkot LT protestantismi
ST adventismi, baptismi, metodismi
vapaamuurarit LT järjestöt
RT salaseurat
Vapahtaja Jeesuksen nimet
vapaus RT tahdonvapaus
vapautuksen teologia KT vallankumouksen teologia
LT teologiset koulukunnat
varhaisjuutalaisuus (200 eKr. – 200 jKr.) KT myöhäisjuutalaisuus
varhaiskeskiaika LT keskiaika
RT ristiretkiaika
varhaiskantaiset uskonnot etniset uskonnot
varhaiskasvatus LT kasvatus
varhaiskristillinen taide LT kristillinen taide
varhaiskristillisyys KT alkukirkko
LT kirkkohistoria
ST apostoliset isät
RT UT:n ajanhistoria,
ST juutalaiskristityt
vastakulttuurit osakulttuurit
vastarinta ks. YSA
vastauskonpuhdistus RT uskonpuhdistus
vastuu ST korvausvastuu, virkavastuu, omavastuu
Vatikaanin kirkolliskokoukset
Vatikaanivaltio RT paavius
vedanta LT itämainen filosifia
veda-uskonto LT uskonnot
RT intialainen kirjallisuus
vertaileva uskontotiede uskontofenomenologia
vertaukset LT kielikuvat
RT allegoriat, metafora
RT Jeesuksen vertaukset, uskonnollinen kieli
vertauskuva symboli, allegoria
vieraantuminen RT anomia
viestintä ks. YSA
vigiliat LT kirkkomusiikki
viha LT tunteet
RT agressiot
vihkiminen
vihkimykset RT pappeus – vihkiminen, avioliitto – vihkiminen
viides herätysliike uuspietismi
viimeinen voitelu sairaan voitelu
Viisauden kirja LT apokryfit
viisaus LT arvot
viisauskirjallisuus RT apokryfit, Vanha testamentti
virka kirkon virka
virret LT hengellinen musiikki, kirkkomusiikki
RT hengelliset laulut, hymnologia, koraalit
virsikirjat LT kirkkomusiikki
RT hymnologia
virsilaulu RT hymnologia
virsioppi hymnologia
voodoo LT kultit, musta magia, noituus
votiivit RT kirkkotaide
vuorisaarna LT Matteuksen evankeliumi
RT Jeesuksen opetus, Jeesuksen vertaukset
vuorovaikutus KT interaktio
ST kielellinen vuorovaikutus, sosiaalinen vuorovaikutus
RT interaktiivisuus
Vulgata LT Raamatun käännökset
väestö KT asukasluku, väkiluku
ST kaupunkiväestö
väestökirjat ks. YSA
vähemmistöt ks. YSA
väkivalta ks. YSA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *