U

Ugarit LT muinaiskansat
uhraaminen RT kultit, rituaalit
uhripaikat ST uhrikivet
RT muinaisjäännökset, pyhät paikat
uhrit RT uhraaminen
ulkosuomalaiset RT siirtolaiset, suomalaiset
ultramontanismi paavius
uniaattikirkot ks. YSA
unitaarisuus
urheilu ks. YSA
urkurit LT kirkkomusiikki
usko RT toivo, rakkaus
usko ja teot LT diakonia, teologinen etiikka
usko ja tieto RT agnostisismi, ilmoitus, luonnollinen teologia
uskomukset LT kansanusko, uskonnonfilosofia
uskonelämä ks. YSA
uskonlahkot uskonnolliset yhteisöt
uskonnollinen kehitys LT kehitys
RT lapsipsykologia, uskontopsykologia
uskonnollinen kieli LT uskontofilosofia
ST allegoriat, legendat, typologiat, vertaukset
RT muotohistoria
uskonnollinen syrjintä RT uskonnolliset vähemmistöt
uskonnollinen taide ST kirkkotaide
uskonnolliset johtajat ST paavit
RT mielipidejohtajat, uskonnolliset liikkeet
uskonnolliset järjestöt KT kirkolliset yhdistykset
uskonnolliset kokemukset KT hengellinen herätys, uskonnollinen herääminen
LT kokemukset
RT ihmeet, kääntymys
uskonnolliset lehdet
uskonnolliset liikkeet RT uskonnolliset yhteisöt
ST helluntailiike, hurmoksellisuus, karismaattiset liikkeet, maallikkoliikkeet, Pelastusarmeija
uskonnolliset tilaisuudet ks. YSA
ST hartaustilaisuudet, seurat
uskonnolliset vähemmistöt LT vähemmistöt
RT uskonnollinen syrjintä
uskonnolliset yhteisöt LT uskonnollisuus
RT uskonnolliset liikkeet
ST uususkonnollisuus
uskonnollisuus RT spiritualiteetti, kirkkososiologia, uskontopsykologia
uskonnon alkuperäteoriat ST animismi, totemismi, vainajainpalvonta
uskonnonfilosofia LT filosofia, systemaattinen teologia
ST teodikea, uskonnollinen kieli, uskomukset
RT fundamentaaliteologia, usko ja tieto
uskonnonhistoriallinen koulu LT eksegetiikka – historia
uskonnonopettajat LT uskonnonopetus
uskonnonopetus RT koulu, kasteopetus, kirkon kasvatustoiminta, uskonnonpedagogiikka
uskonnonpedagogiikka LT kasvatustiede
RT uskonnonopetus
uskonsodat RT sodat
uskonnonvapaus LT perusoikeudet
uskonnot ST astraaliuskonnot, bahaismi, brahmalaisuus, buddhalaisuus, etniset uskonnot, gnostilaisuus, hindulaisuus, islam, jainalaisuus, juutalaisuus, kristinusko, kungfutselaisuus, lamalaisuus, mandealaisuus, manikealaisuus, montanolaisuus, mysteeriuskonnot, shintolaisuus, sikhiläisyys, taolaisuus, veda-uskonto, zarathustralaisuus
RT uskonto
uskonpuhdistus KT reformaatio
LT historia, kirkkohistoria
RT luterilaisuus, kalvinismi
uskonto RT uskonnot
uskontoantropologia LT uskontotiede
uskontodialogi RT dialogi
uskontoekologia LT ekologia
uskontofenomenologia KT vertaileva uskontotiede
LT uskontotiede
uskontohistoria LT uskontotiede
uskontojen vuorovaikutus
uskontokasvatus KT kateketiikka
RT kristillinen kasvatus
uskontokritiikki RT ateismi, epäily, marxismi, raamatunkritiikki
uskontomaantiede LT maantiede
uskontopolitiikka LT politiikka, uskontotiede
uskontopsykologia LT psykologia, uskontotiede
RT uskonnollisuus
uskontososiologia LT sosiologia, uskontotiede
RT kirkkososiologia
uskontoteologia
uskontotiede ST uskontoantropologia, uskontofenomenologia, uskontohistoria, uskontopsykologia, uskontososiologia
uskontunnustukset LT dogma, dogmihistoria
RT tunnustus, tunnustuskirjat
uskonvainot LT vainot
RT uskonnollinen syrjintä, uskonnolliset vähemmistöt
utilitarismi
utopiat RT ideologiat
utopistit
Uuden testamentin ajanhistoria LT eksegetiikka
RT hellenismi, intertestamentaarinen tutkimus, juutalaisuus, Rooman valtakunta, varhaiskristillisyys
Uuden testamentin apokryfikirjat apokryfit
Uuden testamentin etiikka
Uuden testamentin johdanto-oppi LT eksegetiikka
RT tutkimusmenetelmät, Uusi testamentti
Uuden testamentin teksti LT eksegetiikka
LT tekstikritiikki
Uuden testamentin teologia LT eksegetiikka
RT Raamatun tulkinta
Uuden testamentin tutkimus eksegetiikka
uudestikastajat ST mennoniitat
RT kastajaliikkeet, talonpoikaiskapina
uudestisyntyminen RT pyhitys
uudistukset kirkkoreformit
uusbarokki LT kertaustyylit
uusgotiikka LT kertaustyylit
Uusi testamentti Katso yksittäisiä kirjoja ja kirjeryhmiä omilla nimillään kommentaarit asiasanoitetaan ko. kirjan mukaan.
LT Raamattu
RT eksegetiikka
uuskantilaisuus kantilaisuus
uusnoituus RT magia, noituus, okkultismi, taikausko
uuspakanuus RT pakanuus
uuspietismi LT pietismi, herätysliikkeet
RT evangelikaalit
uusplatonismi RT platonismi, filosofia – antiikki
uusprotestantismi LT teologiset koulukunnat
RT protestantismi
uustomismi LT teologiset koulukunnat
RT tomismi
uususkonnollisuus LT uskonnot
RT lahkot, New Age -liike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *