M

maailma RT maailmankaikkeus
maailmankaikkeuden synty KT maailmansyntyteoriat
RT kosmologia
maailmankatsomus KT elämänkatsomus
RT ideologiat, maailmankuva
maailmankuva RT ihmiskuva, maailmankatsomus, mielikuvat
maailmanloppu RT eskatologia
maailmanuskonnot LT uskonnot
ST kristinusko, juutalaisuus, islam, buddhalaisuus, hindulaisuus
maakirkkojärjestelmä LT protestantismi, Saksan evankeliset kirkot
maallikkoliikkeet LT maallikot, uskonnolliset liikkeet
RT herätysliikkeet
maallikkosaarna LT saarna, maallikot
maallikot ST maallikkoliikkeet, maallikkosaarna
RT kirkon jäsenyys, kirkon työntekijät
maallistuminen KT sekularisaatio
makkabilaiset LT Israel – historia
RT makkabilaiskirjat
makkabilaiskirjat LT apokryfit
RT makkabilaiset
Malakia LT pienet profeetat, Vanha testamentti
mandealaisuus LT uskonnot
manikealaisuus LT uskonnot
mantrat
mariologia KT Neitsyt Maria, neitseestä syntyminen
LT roomalaiskatolinen teologia
Markuksen evankeliumi LT synoptiset evankeliumit, Uusi testamentti
marttyyrit RT pyhimykset
marxismi ks. YSA
masoreetit LT juutalaisuus
materialismi ST dialektinen materialismi, emergentti materialismi, historiallinen materialismi
RT aine, idealismi
Matteuksen evankeliumi LT synoptiset evankeliumit, Uusi testamentti
ST vuorisaarna
meditaatio mietiskely
mennoniitat LT protestantismi, uudestikastajajat
merimieskirkot
merimieslähetys RT lähetystyö
merimiespapit LT papit
messiaaniset juutalaiset
messianismi Tarkoittaa kahta asiaa. 1) Messiaan ilmaantumiseen uskominen. 2) Vakaumus oman aatteen paremmuudesta ja pyrkimys nostaa se valtaan.
messias RT Jeesuksen nimet
messu RT jumalanpalvelus, ehtoollinen
messukasukat kirkkotekstiilit
messukirjat RT kirkkokäsikirjat
metafora LT kielikuvat
RT allegoriat, vertaukset
metafysiikka LT filosoia
RT ontologia
metodismi LT vapaakirkot
metodologia KT menetelmäoppi
RT tutkimusmenetelmät
midrash LT juutalainen kirjallisuus
miehet RT pojat
mielenterveys KT mentaalihygienia
RT henkinen hyvinvoiti
mieliala RT tunteet
miesnäkökulma ks. YSA
mietiskely KT meditaatio
Miika LT pienet profeetat, Vanha testamentti
millenarismi ks. YSA
minäkuva ks. YSA
miraakkelit kirkkonäytelmät
misna LT juutalainen kirjallisuus
missiologia RT lähetystiede
KT lähetysteologia
mitralaisuus
modaalilogiikka LT intensionalinen logiikka, logiikka
ST deonttinen logiikka
RT mahdollisuus, välttämättömyys
modernismi LT roomalaiskatolinen teologia
monarkianismi LT kristologiset kiistat
moniavioisuus KT polygamia
RT yksiavioisuus
monismi RT dualismi, pluralismi
monofysitismi LT kristologiset kiistat, harhaoppisuus
monoteismi LT jumalakäsitykset
montanolaisuus LT uskonnot
moonilaisuus LT lahkot
Mooseksen kirjat KT Pentateukki
ST esim. 3. Mooseksen kirja
RT Mooses
Mooses RT Mooseksen kirjat
moraali ks. YSA
moraalifilosofia etiikka
moraaliteologia LT teologinen etiikka, kristillinen etiikka
mormonit LT lahkot
moskeijat RT kirkkorakennukset
motivaatio ST opiskelumotivatio, työmotivaatio
RT aktivaatiotaso, kannustus
muhamettilaisuus islam
muinaisjäännökset ks. YSA
muinaiskansat ST assyrialaiset, babylonialaiset, germaanit, kanaanilaiset, Ugarit
muistelmat KT omaelämäkerrat
munkkijärjestöt LT luostarilaitos
munkit LT luostarilaitos
muotohistoria LT eksegetiikka – tutkimusmenetelmät
musiikki ks. YSA
muslimit RT islam
musta teologia LT teologiset koulukunnat
mustalaiset KT romaanit
LT kansat, etniset vähemmistöt
muukalaisuus ks. YSA
mysteeriuskonnot LT uskonnot, antiikin uskonnot
mystiikka RT kansanhurskaus, spiritualiteetti
mytologia RT kansanusko, tarut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *