Y

ydinaseet KT atomiaseet
yhdistykset RT järjestöt
yhdyskunnat ST teollisuusyhdyskunat
RT yhteisöt
yhteinen pappeus yleinen pappeus
yhteiskunta ST kansalaisyhteiskunta
yhteiskuntatieteet LT tieteet
yhteiskuntatyö KT kirkon yhteiskunnallinen työ
RT diakonia
yhteiskuntauskonto RT kansankirkko, kirkko ja yhteiskunta
yhteisvastuu
yhteisöpsykologia LT psykologia
RT organisaatiopsykologia, yhdyskuntapsykologia
yhteisöt ks. YSA
ykseys kirkon ykseys
yksityiselämä RT yksityisyys, julkisuus
yleinen ilmoitus ilmoitus
yleinen pappeus KT yhteinen pappeus
LT pappeus
ylikansallinen kulttuuri LT kulttuuri
RT kansallinen kulttuuri, kulttuurikosketukset
yliluonnolliset ilmiöt paranormaalit ilmiöt
yliluonnolliset olennot RT kansanusko
yliopistot LT korkeakoululaitos
ST tiedekunnat
ylioppilaat
ylipappi LT pappeus
RT Jeesuksen nimet
ylösnousemus LT eskatologia
ST Jeesuksen ylösnousemus
RT apokalyptiikka
ymmärtäminen RT hermeneutiikka, intuitio, kuvailu, selittäminen
ympärileikkaus ks. YSA
ympäristö ks. YSA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *