L

lahkot ST Jehovan todistajat, mormonit
RT uususkonnollisuus
laitoshoito LT sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut
RT avohuolto, huoltolaitokset, laitoshoito
laki (teol.) KT antinomismi
RT kasuistiikka, käskyt, oikeus, omatunto
laki ja evankeliumi
lakot LT työtaistelut
lamalaisuus LT uskonnot, buddhalaisuus
lappalaiset saamelaiset
lapset ks. YSA
lapsikaste LT kaste
lapsipsykologia LT psykologia
RT nuorisopsykologia
lapsuusevankeliumit LT apokryfit – Uusi testamentti
laskiainen LT vuotuisjuhlat
latinan kieli LT indoeurooppalaiset kielet, itaaliset kielet, klassiset kielet
Laulujen laulu KT Korkea Veisu
LT Vanha testamentti
laulukirjat RT nuottijulkaisut
leeviläiset LT juutalaisuus
legendat KT pyhimystarinat
RT tarinat
lehdistö LT joukkoviestimet
ST aikakauslehdet, sanomalehdet
RT kaupallinen joukkoviesintä
leikit ks. YSA
lepopäivä pyhäpäivät, sapatti
lesbolaisuus LT seksuaalisuus
RT seksuaaliset vähemmistöt
lestadiolaisuus LT herätysliikkeet
Leuenbergin konkordia LT ekumeniikka
liberaaliteologia LT raamattukäsitykset
liberalismi LT ideologiat
liitto (teol.) RT Vanhan testamentin teologia, Jumalan kansa
lingvistiikka kielitiede
liturgia LT jumalanpalvelus
RT kirkkokäsikirjat, liturgiikka
liturgiikka LT käytännöllinen teologia
RT liturgia, kirkkokäsikirjat
liturgiset käsikirjat kirkkokäsikirjat
Logia-lähde LT synoptiset evankeliumit, Jeesuksen opetus
logiikka ks. YSA
Logos Jeesuksen nimet
loitsut LT kansanrunous
RT kansanusko, magia
loppiainen LT vuotuisjuhlat
lunastus (teol.) LT kristologia
RT pelastus, sovitus
Lundin teologia teologiset koulukunnat
Luoja RT Jumala
luominen LT maailmansyntyteoriat
RT maailma, 1. Mooseksen kirja
luonnollinen teologia LT teologia
ST jumalatodistukset
luonnonfilosofia LT filosofia
luonnonoikeus KT luontaisoikeus
luonnonpalvonta RT animismi, eläinten palvonta, kultit, seidat, totemismi
luonnonparannus RT kansanlääkintä, luonnon lääkkeet, luontaishoito
luonnontieteet LT tieteet
luonto RT ympäristö
luostarilaitos RT luostarit, sääntökunnat
ST kerjäläisveljestöt, munkit, nunnat
luostarit RT luostarilaitos, sääntökunnat
luovuus LT persoonallisuuden piirteet
RT inspiraatio, lahjakkuus, luova toiminta, mielikuvitus
Luterilainen Maailmanliitto LT ekumenia, luterilaisuus
luterilainen teologia RT luterilaisuus
luterilaiset kirkot LT protestanttiset kirkot
ST Suomen ev.lut. kirkko
luterilaisuus LT protestantismi
ST Luterilainen Maailmanliitto, puhdasoppisuus
RT uskonpuhdistus, luterilainen teologia
Luther-tutkimus LT uskonpuhdistus
Luukas LT Raamatun henkilöt
RT Luukkaan evankeliumi, Apostolien teot
Luukkaan evankeliumi LT synoptiset evankeliumit, Uusi testamentti
RT Luukas
lähdeaineisto KT dokumentit
ST kirjalliset lähteet, kirjoittamattomat lähteet
RT lähdekritiikki, tutkimusaineisto
lähetyshistoria LT lähetystyö, missiologia
lähetyskirjallisuus LT lähetystyö
lähetysseurat
lähetysteologia missiologia
lähetystiede RT missiologia
lähetystyö ST raamattulähetys
RT merimieslähetys, sisälähetys, nuoret kirkot
lähetystyöntekijät LT kirkon työntekijät
lähimmäinen
lähimmäisenrakkaus ks. YSA
lääketiede ks. YSA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *