I

iankaikkisuus kuolemattomuus
idealismi RT henki, materialismi, spiritualismi
ideologiakritiikki LT ideologiat
ideologiat ks. YSA
idän kirkko(kunnat) ortodoksinen kirkko, idän skismaattiset kirkot
idän skismaattiset kirkot ST Armenian kirkko, jakobiitit, Etiopian kirkko, koptilaisuus
Ignatioksen kirjeet apostoliset isät
ihmeet ST Jeesuksen ihmeteot
ihmeparannus KT henkiparannus, kaukoparantaminen, rukouksella parantaminen
ihminen
ihmiskunta
ihmiskuva KT ihmiskäsitys
RT maailmankuva, mielikuvat, minäkuva
ihmisoikeudet LT oikeudet
RT perusoikeudet
ihmissuhdetyö RT ihmissuhteet, sosiaaliset taidot
ihmissuhteet ks. YSA
iirokelttiläinen kirkko
Iisak patriarkat
ikonit LT kirkkotaide
RT ikonografia
ikonografia LT kirkkotaide
RT ikonit
ikonostaasit RT kirkkotaide
ikuisuus RT kuolemattomuus
ilmestykset näyt
ilmoitus KT tieto Jumalasta, yleinen ilmoitus, erityinen ilmoitus
ST ilmestys
RT luonnollinen teologia, usko ja tieto, Jumalan sana, Jumalan tunteminen
ilo LT tunteet
immanenssi RT transsendenssi
initiaatiot RT siirtymäriitit
inkarnaatio LT kristologia
RT Jeesuksen syntyminen
inkvisitio LT kirkkokuri
inspiraatio RT Raamatun auktoriteetti, Pyhä Henki
interkommuunio LT ekumeniikka
RT ehtoollinen
intertestamentaarinen tutkimus LT eksegetiikka
ST Qumranin kirjoitukset
RT apokryfit, Uuden testamentin ajanhistoria, Vanhan testamentin ajanhistoria, varhaisjuutalaisuus
intiaanit ks. YSA
intialainen kirjallisuus
Intian tuomaskirkko LT idän skismaattiset kirkot
investituurakiista
irrationalismi RT rationalismi
islam ST Koraani
Israel tarkoittaa Israelin nykyistä valtiota
Israel – historia teologisina hakusanoina myös:
ST Daavid, Salomo, pakkosiirtolaisuuden aika, makkabilaiset, Qumran, juutalaissodat
RT Israel, juutalaisuus, VT:n ajanhistoria, Vanha testamentti
Isä meidän -rukous LT Jeesuksen opetus, rukous
itkuvirret itkut
itsemurha RT itsetuho
itsetuntemus LT ihmistuntemus
RT itsehallinta, minäkuva
itämainen filosofia LT filosofia
ST kungfutselaisuus, taolaisuus, vedanta, buddhalaisuus
RT jooga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *