S

saamelaiset KT lappalaiset
LT suomalais-ugrilaiset kansat
ST kolttasaamelaiset
saarnat KT postillat, saarnakirjat
LT julistus, jumalanpalvelus
ST maallikkosaarna
RT homiletiikka, hartauskirjat
Saarnaaja LT Vanha testamentti, viisauskirjallisuus
saarnakirjat saarnat
saarnaoppi homiletiikka
saarnatuolit KT saarnastuolit
saastuminen ks. YSA
Saatana RT demonit, paha, paholainen
saatananpalvonta RT musta magia, okkultismi, satanismi
saddukeukset LT juutalaisuus
sadut ks. YSA
sairaalapapit LT papisto
sairaalasielunhoito LT sielunhoito
sairaanhoito ks. YSA
sairaan voitelu KT viimeinen voitelu
Sakarja LT pienet profeetat, Vanha testamentti
sakramentit ST kaste, ehtoollinen
salatieteet KT okkultismi
RT taikausko
Salomo LT Raamatun henkilöt, Israel – historia
samanismi
samarialaiset LT Israel – historia
Samuelin kirjat LT Deuteronomistinen historiateos, Vanha testamentti
Sana Jeesuksen nimet, Jumalan sana
Sananlaskut LT viisauskirjallisuus, Vanha testamentti
sapatti LT juutalaisuus, pyhäpäivät
satanismi RT saatananpalvonta
seemiläiset kansat
seemiläiset kielet LT afroaasialaiset kielet, (vanh.) seemiläis-haamilaiset kielet
ST arabian kieli, aramean kieli, heprean kieli, uusbabylonian kieli
Sefanja LT Vanha testamentti, pienet profeetat
sefardijuutalaiset LT juutalaiset
seka-avioliitto LT avioliitto
seksuaalietiikka sukupuolimoraali
seksuaalinen identiteetti LT identiteetti
RT androgynia, mieheys, naiseus, seksuaalisuus, transseksualisuus
seksuaaliset vähemmistöt
seksuaalisuus ks. YSA
sekularisaatio maallistuminen
selibaatti
selootit LT Israel – historia
semantiikka KT merkitysoppi
ST antonyymit, homonyymit, polyseemit, synonyymit
RT merkitykset, merkitys
semiotiikka KT semiologia
separatismi RT eriuskolaiset
Septuaginta LT Raamatun käännökset
RT Vanhan testamentin teksti
setlementtiliike
seurakunnat RT kirkko, paikallisseurakunta
seurakuntaelämä
seurakuntahallinto LT kirkon hallinto
seurakuntahistoriat LT seurakunnat
seurakuntalehtorit
seurakuntasuunnittelu LT suunnittelu
seurakuntatalot LT seurakunnat
seurakuntatyö RT pastoraaliteologia, kirkon kasvatustoiminta
seurakuntavaalit LT kirkolliset vaalit
seurat (uskonn.)
shamanismi samanismi
shintolaisuus LT uskonnot
sielu RT antropologia, kuolemattomuus, jälleensyntyminen
sielunelämä RT psyyke
sielunhoito LT diakonia
ST sairaalasielunhoito, sotilassielunhoito, neuvonta
RT suru, terapia
sielunvaellus RT jälleensyntyminen
sielunvihollinen paholainen
Siirakin kirja LT apokryfit
siirtolaisuus LT muuttoliike
RT maahanmuutto, maastamuutto,
siirtomaat RT kolonialismi, siirtomaavallat
siirtymäriitit LT riitit
sikhiläisyys LT uskonnot, Intia
sionismi LT juutalaisuus, Israel
sistersiläiset
sisälähetys RT lähetystyö
situaatioetiikka LT etiikka
siunaukset
Skandinavian kirkkohistoria kirkkohistoria – Skandinavia
skeptisismi RT agnostisismi, dogmatismi, epäily, kritisismi, nihilismi
skientologia KT scientologia
RT uskonnolliset liikkeet
skisma hajaannus
skolastiikka ST tomismi, skotismi
skotismi LT skolastiikka
sosiaalidemokratia LT ideologiat
sosiaalietiikka LT etiikka
sosiaalihistoria LT historia
sosiaalinen oikeudenmukaisuus LT oikeudenmukaisuus
sosiaalipolitiikka ks. YSA
sosiaalipsykologia LT psykologia
sosiaaliset normit ks. YSA
sosiaalityö LT sosiaalihuolto
ST yhdyskuntatyö
RT diakonia, vapaaehtoistyö
sosialisaatio ks. YSA
sosialismi ks. YSA
sosiologia ks. YSA
sota ks. YSA
soteriologia pelastus
sotilaspapit LT papit, sotilashenkilöstö
sotilassielunhoito LT sielunhoito
sovinto
sovitus LT kristologia
RT anteeksiantamus, lunastus, pelastus, vanhurskauttaminen
spiritismi LT okkultismi
RT meediot, paranormaalit ilmiöt
spiritualismi RT henki, idealismi
spiritualiteetti RT kansanhurskaus, meditaatio, rukous, uskonelämä, uskonnollisuus, mystiikka
KT hartaus, hurskaus
stoalaisuus LT filosofia – antiikki
strukturalismi
suksessio RT apostolaatti, piispat
sukupuolielämä RT seksuaalinen käyttäytyminen, seksuaalisuus
sukupuolimoraali KT seksuaalietiikka
LT moraali
sumerilaiset LT muinaiskansat
suomalainen mytologia mytologia – suomalaiset
suomalainen teologia LT kirkkohistoria – Suomi, oppihistoria – teologia – Suomi
Suomen ev.-lut. kirkko LT luterilaisuus, kansankirkot
RT kirkkohistoria – Suomi
Suomen historia historia – Suomi
Suomen kirkkohistoria kirkkohistoria – Suomi
Suomen ortodoksinen kirkko LT ortodoksinen kirkko
suru LT tunteet
surutyö RT kuolema
suullinen perinne LT traditio
suunnittelu ks. YSA
suvaitsevaisuus LT asenteet
symbolit ST risti
RT kirkolliset esineet
symboliikka LT ekumeniikka
RT tunnustus, uskontunnustus
synagogat
synkretismi
synninpäästö rippi
synodaalikirjoitukset RT hiippakunnat
synoptinen ongelma
synoptiset evankeliumit ST Markuksen evankeliumi, Matteuksen evankeliumi, Luukkaan evankeliumi, Logia-lähde
synti ST perisynti, syntiinlankeemus
syntiinlankeemus LT synti
syntykertomukset LT kansantarinat, mytologia
RT myytit
syntyvyyden säännöstely RT ehkäisymenetelmät, ehkäisyneuvonta, perhesuunnittelu, strerilointi
systemaattinen teologia ST dogmatiikka, ekumeniikka, teologinen etiikka, uskonnonfilosofia
syyllisyys ST sotasyyllisyys
säädyt ks. YSA
sääntökunnat LT luostarilaitos
ST kerjäläisveljestöt, jesuiitat, fransiskaanit, augustinolaiset, benediktiinit, dominikaanit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *