R

Raamattu LT pyhät kirjat
ST Vanha testamentti, Uusi testamentti
Raamattu ja traditio raamatuntulkinta
raamattukäsitykset RT raamatuntulkinta
raamattulähetys KT raamattuseurat
LT lähetystyö
raamattuseurat raamattulähetys
raamattuteologia LT raamatun tulkinta
Raamatun arkeologia LT arkeologia
Raamatun auktoriteetti RT biblisismi, inspiraatio, Raamatun kaanon
Raamatun henkilöt ST Daavid, Jeesus, Johannes, Johannes Kastaja, Luukas, Paavali, Pietari, Salomo
RT opetuslapset, patriarkat, profeetat
LT (Raamatun eri kirjojen nimet) Markuksen evankeliumi, Daniel.
Raamatun kaanon KT kaanon
RT Raamatun auktoriteetti
Raamatun kirjallisuuslajit
Raamatun maantiede
raamatunkritiikki RT uskontokritiikki, eksegetiikka
Raamatun käyttäminen ST narratiivinen teologia
raamatunkäännökset ST Septuaginta, Vulgata
RT Raamatun kääntäminen
Raamatun kääntäminen RT raamatunkäännökset
Raamatun teksti Vanhan testamentin teksti, Uuden testamentin teksti
raamatuntulkinta KT Raamattu ja traditio
ST eksistentiaalinen interpretaatio
RT eksegetiikka, hermeneutiikka, Uuden testementin teologia, Vanhan testamentin teologia
raamatuntutkimus eksegetiikka
rabbiininen juutalaisuus LT juutalaisuus
ST rabbiininen kirjallisuus
rabbiininen kirjallisuus LT juutalainen kirjallisuus
ST haggadat, kabbala, targumit,
misna, talmud
radikaaliortodoksia
radikaalipietismi LT pietismi
radikaalireformaatio LT uskonpuhdistus
radio ks. YSA
radiohartaudet LT hartaudet
raittius RT alkoholinkäyttö, alkoholiongelmat, päihteet
rakkaus RT toivo, usko
rangaistukset ks. YSA
raskolnikot vanhauskoiset
rasismi rotusyrjintä
rationalismi RT empirismi, irrationalismi, järki, rationaalisuus
rauha ks. YSA
rauhaanpakottaminen ks. YSA
realismi ks. YSA
redaktiokritiikki LT eksegetiikka – tutkimusmenetelmät
reformaatio uskonpuhdistus
reformoidut kirkot LT protestantismi
RT kalvinismi
regimenttioppi LT luterilaisuus
RT esivalta, omalakisuus
reliikit pyhäinjäännökset
renessanssi ST myöhäisrenesanssi, täysrenesanssi, varhaisrenesanssi
renqvistiläisyys LT herätysliikkeet
retoriikka RT homiletiikka, puhetaito
riitit ST siirtymäriitit
riivaajat demonit
rikokset ks. YSA
rippi RT katumus, anteeksiantamus
rippikoulu LT kirkon kasvatustoiminta
RT konfirmaatio, kasteopetus, kirkon nuorisotyö
risti KT ristin teologia
LT kristologia, symbolit
ristin teologia risti
ristiretket LT keskiaika
ristiretkiaika RT keskiaika, varhaiskeskiaika – Suomi
ristiäiset RT kaste
rituaalimusiikki
rituaalinen puhtaus
rituaalit RT riitit, mytologia, jumalanpalvelus
romaanit mustalaiset
romantiikka KT varhaisromantiikka
RT kansallisromantiikka, uusromantiikka
roolit ST sukupuoliroolit
roomalaiskatolinen kirkko LT kristikunta
ST paavius, erehtymättömyys
RT roomalaiskatolinen teologia
roomalaiskatolinen teologia
Roomalaiskirje LT Uusi testamentti, Paavalin teologia
rotusyrjintä ks. YSA
rukoilevaisuus LT herätysliikkeet
rukous ST rukoushetket, rukouskirjat
RT spiritualiteetti
rukoushetket LT rukous
RT hetkipalvelukset
rukoushuoneet KT tsasounat
RT kirkkorakennukset
rukouskirjat LT rukous, hartauskirjat
rukouspäivät LT pyhäpäivät
ruumis RT keho
Ruut LT Vanha testamentti
ryhmät ks. YSA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *