TUTP2020 -päivät siirretty syksylle 2020

Noudatamme Suomen hallituksen tänään antamaa ohjetta perua suuret yleisötapahtumat. Joudumme siksi siirtämään Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät 2020. Konferenssi järjestetään Tieteiden talolla 10.-11.9.2020.

Toivomme, että ilmoittautuneet voivat osallistua konferenssiin syyskuussa. Ilmoita tulostasi Isto Peltomäelle (isto.peltomaki@helsinki.fi). Jos et ole yhteydessä ja olet maksanut osallistumismaksun, oletamme sinun osallistuvan konferenssiin syyskuussa.

Mahdollisista muutoksista päivien ohjelmaan ilmoitetaan  kevään aikana konferenssin nettisivuilla.

Konferenssia edelleen odottaen, kaikesta huolimatta,

prof. Kati Tervo-Niemelä
järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
Isto Peltomäki
konferenssin sihteeri

Jumalan paluu 2000 -luvulle

Jumalan paluu 2000-luvulle -kirjan kansiVuoden 2019 vuosikirja Jumalan paluu 2000-luvulle on ilmestynyt. Jaana Hallamaan ja Timo Koistisen toimittaman teoksen artikkelit on koottu vuoden 2018 symposiumin pohjalta. Ne sukeltavat maallistumisen ja uskonnollisuuden teemoihin tämän päivän eri konteksteissa.

Maallistuminen on yksi modernin teologian ja uskonnontutkimuksen tärkeimmistä teemoista. Ilmiötä on pdetty markkinatalouden, demokratisoitumisen ja tieteellis-teknisen ajattelun maailmanlaajan leviämisen vääjäämättömänä seurauksena. 2000-luvulla käsitys kulttuurien kaavamaisesta muutoksesta on kuitenkin kyseenalaistettu. Uskonnot eivät ole kadonneet, vaan niiden vaikutus ja näkyvyys ovat vahvistuneet monilla elämänalueilla. Kirjassa käsitellään uskonnon paluuseen kytkeytyviä ajankohtaisia ilmiöitä, teemoja ja kysymyksiä eri tieteenalojen näkökulmasta.

Aikaan sidottu diakonia-käsite ilmestyy 11.2.

Diakonia on viimeisinä vuosikymmeninä ollut kasvavan teologisen tutkimuksen kiinnostuksen kohteena. Keskustelun yhtenä lähtökohtana on ollut diakoniatyön ja diakonia-nimikkeen teologiset perustelut, joiden varaan kirkko rakentaa diakoniatyönsä. Tässä tutkimuksessa analysoidaan suomalainen diakoniaa koskeva keskustelu 1800-luvulta lähtien. Tutkimuksen näkökulmana on, millä perusteilla Suomessa on nojauduttu diakonia-termin käyttöön Uuden testamentin kuvauksissa ja diakonian käytännön toteutusmalleihin varhaisissa kristillisissä kirjoituksissa.

Keskiajan jälkeen diakoni-nimike tarkoitti yleisesti avustavaa pappia ja satakunta vuotta sitten evankelisissa kirkoissa nöyrää hoitamiseen keskittyvää maallikkoa. Uusimmassa tutkimuksessa on nostettu esiin diakonin rooli varhaisessa kristillisyydessä seurakunnan avustavana johtajana. Suomalaisen kirjallisuuden analyysi osoittaa, että 1800-luvun lopulla ja jälleen 1900-luvun lopulla kirjallisuus seurasi varsin uskollisesti varhaisen kirkon dokumentaatiota. 1900-luvun alkupuolella henkilökohtaiset näkemykset ohjasivat kirjoittajia paikoin jopa niin paljon, että vain kolmasosa viittauksista ensimmäisten vuosisatojen teksteihin oli tarkkaa.

Suomalaista diakoniakirjallisuutta leimaa toisinaan pyrkimys päästä lähteistä piittaamatta kunakin aikana toivottavaan lopputulokseen ja tulkintaan. Kriittisyyttä olisi tarvittu – ja tarvitaan edelleen.

Apostoliset isät -käännös on ilmestynyt

Apostolisten isien kirjoitukset johdattavat lukijansa kristinuskon varhaisimpiin vaiheisiin. Kirjoitukset ovat syntyneet itäisen Välimeren alueella ja Roomassa 100-200-luvuilla. Monet niistä ovat nauttineet suurta arvovaltaa läpi kirkon historian, toiset puolestaan onotettu osaksi kokoelmaa vasta uudella ajalla. Vaikka kirjoitusten yhteyksiä apostoleihin ei voida historiantutkimuksen keinoin osoittaa, niiden on ajateltu edustavan apostolien ja näitä seuranneen ajan perintöä.

Kokoelman kirjoitukset herättävät jatkuvasti kiinnostusta ja kokoelma on nyt saatavissa uutena suomennoksena. Käännöstyössä on pyritty palvelemaan mahdollisimman laajaa lukijakuntaa. Jokaisen käännöksen yhteyteen on laadittu johdanto ja selitykset.

Hinta: 25,00- (Jäsenhinta 23,00-) Kirjaa voi ostaa Tiedekirjasta tai suoraan seuralta (stksj@pro.tsv.fi).

Haemme projektityöntekijää

Asuuko sisälläsi pieni salapoliisi? Nautitko asioiden selvittämisestä pienistä esteistä ja umpikujista lannistumatta?  Etsimme projektityöntekijää salapoliisiksi vanhojen julkaisujen digitointihankkeeseen. Digitoimme tällä hetkellä vanhoja teoksiamme yhdessä Kansalliskirjaston kanssa. Digitoidut teokset on tarkoitus julkaista Kansalliskirjaston Digi-palvelussa avoimesti kaikkien saataville. Tätä varten tarvitaan teosten tekijänoikeuksien haltijoiden (eli kirjoittajien tai heidän perikuntiensa) lupa. Etsimme oma-aloitteista, itsenäistä ja työtä pelkäämätöntä projektityötekijää selvittämään tekijänoikeuksien haltijoiden yhteystietoja. Tarjoamme kätevän osa-aikatyön opintojen oheen. Työskentelet omien aikataulujesi mukaan siellä, missä haluat.

Etsimme:

 • Oma-aloitteisuutta, ahkeruutta ja itsenäistä työotetta. Varaudu siihen, että työ voi olla ajoittain tylsää ja turhauttavaa.
 • Kekseliäisyyttä ja periksi antamattomuutta. Tekijöiden löytäminen vaatii salapoliisin kykyjä, googlen hakutulosten läpikäyntiä, yhteydenottoja vanhoihin työnantajiin, eri vuosikymmenien teologimatrikkelien kaluamista ja muita konsteja, joiden keksiminen on sinun tehtäväsi.
 • Rohkeutta olla yhteydessä ihmisiin sähköpostitse, puhelimitse ja kirjeitse sekä suomeksi että englanniksi. Osan tekijöistä perikunta asuu ulkomailla.
 • Vastuullisuutta ja huolellisuutta henkilötietojen käsittelyssä.

Työ sopii erinomaisesti opiskelujen oheen. Erityistä etua on siitä, jos olet tehnyt sukututkimusta tai muuta vastaavaa ihmisten jäljittämistä vaativaa työtä.

Tuntipalkkasi on 13 €. Työsuhde ajoittuu välille 20.1.2020-31.5.2020. Työaikasi on valintasi mukaan 10-40 tuntia viikossa kuitenkin niin, että voit tehdä työsuhteen aikana yhteensä korkeintaan 300 työtuntia. Palkka maksetaan kuukausittain tehdyn työajan mukaisesti. Raportoit käytetystä työajasta ja työn tuloksista seuran sihteerille.

Lähetä hakemus ja CV 5.1.2020 mennessä osoitteisiin stksj@pro.tsv.fi ja kati.tervo-niemela@uef.fi. (Molempiin osoitteisiin)

Lisätietoja:

Katri Malmi (seuran sihteeri)
stksj@pro.tsv.fi

Kati Tervo-Niemelä (puheenjohtaja)
kati.tervo-niemala@uef.fi

Hae julkaisusihteeriksi!

Etsimme uutta julkaisusihteeri vastaamaan kirjojemme toimitusprosessista!

STKS julkaisee suomenkielistä teologista tutkimuskirjallisuutta: artikkelikokoelmia, monografioita ja klassikkoteosten käännöksiä. Etsimme nyt uutta julkaisusihteeriä vastaamaan kirjojen toimitusprosessista. Sihteeri työstää yhdessä kirjoittajien kanssa käsikirjoitukset julkaisuvalmiiksi, toimii oikolukijana ja hoitaa painattamiseen liittyvät käytännön asiat. Valmiiden kirjojen myyminen ja markkinointi taas kuuluvat seuran yleishallintosihteerin toimenkuvaan. Julkaisusihteerille maksetaan 1000 €/kirja palkkio. Seura julkaisee vuoden aikana 2-4 kirjaa

Edellytämme

 •  Erinomaista suomen kielen kirjallista taitoa ja kykyä työstää tekstejä.
 • Kohtuullista teologian tieteenalan tuntemusta ja laaja-alaista mielenkiintoa eri oppiaineita kohtaan. Seura julkaisee pääosin systemaattista ja käytännöllistä teologiaa, mutta muutkin oppiaineet ovat edustettuina.
 • Erinomaisia projektinhallintataitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja asioiden valmiiksi saattamiseen.
 • Hyviä yhteistyötaitoja. Julkaisusihteerinä teet läheistä yhteistyötä kirjoittajien kanssa, ja tekstien muokkaus on usein tunteita herättävä prosessi.
 • Mahdollisuutta varata työlle riittävästi aikaa. Sihteeriys sopii erinomaisesti opintojen tai tutkijan työn ohelle, mutta todennäköisesti huonosti sinulle, joka olet kokopäivätyössä jossain muualla.
 • Kiinnostusta kehittyä työntekijänä ja olla mukana kehittämässä seuran toimintaa.

Eduksesi luetaan:

 • Kokemus kustannusalalta ja tieteellisestä julkaisemisesta

Tarjoamme vastuullisen, omatoimisen ja haastavan työn kivassa tieteellisessä seurassa. STKS on kiinnostunut viemään teologiaa tieteenalana eteenpäin ja tekee alalla uusia avauksia, kuten Teologian ja uskonnontutkimuksen päivien järjestäminen keväällä 2020. Sihteerinä saat olla mukana kehittämässä seuran toimintaa ja koko tieteenalaa. Pääset verkostoitumaan alan keskeisten tutkijoiden kanssa ja saat syvällistä ymmärrystä tieteellisestä kirjoittamisesta. Työ sopii sinulle erinomaisesti, jos olet kiinnostunut akateemisesta urasta tai työstä kustannusalalla.

Lähetä hakemus ja CV osoitteesiin stksj@pro.tsv.fi ja  kati.tervo-niemela@uef.fi 20.10.2019 mennessä. (Molempiin osoitteisiin!) Sisällytä hakemukseen kuvaus jostakin itsenäisestä projektista, jonka olet saattanut onnistuneesti loppuun. Haastattelut järjestetään 28. ja 29.10. Haastatteluun kutsuttaville annetaan etukäteen pieni tekstin työstämiseen liittyvä ennakkotehtävä.

Kun sinut valitaan, et jää tyhjän päälle, vaan edellinen julkaisusihteeri jää rinnallesi perehdyttämään ja mentoroimaan. Hae siis rohkeasti, vaikka tämä olisi sinulle uudenlainen työ!

Lisätietoja:
Joona Salminen (nykyinen julkaisusihteeri): joona.salminen@evl.fi

Kati Tervo-Niemelä (seuran puheenjohtaja): kati.tervo-niemela@uef.fi, +358 50 325 3876

Haemme konferenssisihteeriä

Haemme konferenssisihteeriä järjestämään kanssamme ensimmäisiä valtakunnallisia Teologian ja uskonnontutkimuksen päiviä maaliskuussa 2020. Päivien järjestelyistä vastaavat alan tieteelliset seurat yhdessä, ja päivät kokoavat teologian ja uskonnon alan tutkijoita eri oppiaineista.

Konferenssisihteerinä toimit konferenssin yhteyshenkilönä ja vastaat mm. viestinnästä, ilmoittautumisista, ohjelmaan liittyvistä käytännön järjestelyistä, avustajien ohjaamisesta ja pääpuhujien matkoista ja majoituksesta. Lisäksi toimit konferenssin ohjausryhmän kokoussihteerinä. Työ on määräaikainen ja osa-aikainen ja koostuu satunnaisista tunneista maaliskuun 2019 ja kevään 2020 välisenä aikana painottuen vuodenvaihteeseen ja alkuvuoteen 2020. Työ tehdään tuntityönä (13e/h tai sopimuksen mukaan) ja se sopii erinomaisesti muun työn tai opiskelun ohelle, kunhan pystyt välillä irrottautumaan toisaalle. Yhteensä työtä tulee arviolta kahden kuukauden työpanosta vastaava määrä.

Etsimme:
– Kiinnostusta tieteelliseen toimintaan ja alan tuntemusta
– Sitoutumista, motivoitunutta asennetta ja huolellista työotetta
– Halua oppia uutta
– Kokemusta tapahtumien järjestämisestä
– Hyviä yhteistyötaitoja
– Hyvää englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa

Eduksi katsotaan kokemus teologisten tieteellisten seurojen toiminnasta. Työ sopii erityisen hyvin seurojen sihteereinä toimineille, alan jatko-opiskelijoille tai opinnoissaan jo pidemmällä oleville perustutkinto-opiskelijoille, joilla on kokemusta tapahtumien järjestelystä.

Tarjoamme erittäin mielenkiintoisen mahdollisuuden olla mukana järjestämässä ensimmäistä koko alan yhteistapahtumaa. Saat kokemusta kokonaisvastuusta ison tapahtuman järjestämisestä ja pääset
verkostoitumaan laajasti kotimaisten ja kansainvälisten tutkijoiden kanssa.

Kysy lisää STKS:n puheenjohtajalta Kati Tervo-Niemelältä, kati.tervo-niemela@uef.fi puh. 050-325376.

Lähetä hakemus ja tietosi osoitteisiin kati.tervo-niemela@uef.fi ja stksj@pro.tsv.fi (molempiin osoitteisiin) viimeistään helmikuun 18. päivä.

Symposium: Jumalan paluu 2000-luvulle

Huomasitko, kuinka uskonto hiipi takaisin politiikkaan? Tajusitko, kun filosofit alkoivat taas pohtia Jumalan olemassaoloa? Yhteiskunta uskoo ehkä vielä suureen kertomukseen sekularisaatiosta, mutta tosiasiassa Jumala on palannut mukaan keskusteluun: niin kansainväliseen politiikkaan, suomalaiseen kulttuuriin kuin sukupuolen käsittelyyn. Jos joku teologinen tapahtuma on ajassa kiinni, niin tämä. Tervetuloa Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran symposiumiin!

Mystinen Maestro. Seppo A. Teinosen pitkä pyhiinvaellus

Helsingin yliopiston ekumeniikan ja dogmatiikan professoria Seppo A. Teinosta (1924-1995) on luonnehdittu vuosisadan oppineimmaksi suomalaiseksi teologiksi, yliopiston parhaimpiin kuuluvaksi luennoitsijaksi ja armoitetuksi opintomatkojen johtajaksi. Välillä provosoiva ja äärimmäisyyksiin taipuvainen, mutta samalla asioilleen ehdottoman omistautunut persoona jakoi mielipiteitä.

Teinosen laaja tuotanto käsittää 60 julkaistua kirjaa ja satoja artikkeleita. Ihminen ei koskaan ole vain sitä, mitä hän tekee tai on tehnyt, vaikka ystävilleen Teinonen toisti mielellään: ”Jos haluatte oppia tuntemaan minut, lukekaa kirjojani.” Värikkääseen ja särmikkääseen professoriin liitetään monia kertomuksia. Hän antoi itse käytöksellään usein aihetta legendanmuodostukseen.

Mystinen Maestro vie tutustumaan Teinoseen, joka vaikutti moniin teologisukupolviin, kiivaili ja väitteli, luopui pappisvirastaan ja kääntyi katolilaiseksi – ja muutti elämänsä viimeisiksi vuosiksi Andalusiaan, mistä ei palannut enää kotimaahan.

Raine Haikarainen (s. 1949) on helsinkiläinen teologian tohtori ja tietokirjailija. Hän on työskennellyt hiippakuntasihteerinä Helsingin tuomiokapitulissa ja tehnyt erilaisia toimittajan töitä. Haikarainen opiskeli 1970-luvulla professori Teinosen oppilaana Helsingin yliopistossa.

STKS Helsingin kirjamessuilla

Tule kuuntelemaan Helsingin kirjamessujen kiinnostavinta keskustelua! Jaana Hallamaa, Maijastina Kahlos ja Heikki J. Koskinen tuovat teologisen tutkimuksen tähän hetkeen. Miten erilaiset ryhmät voivat elää yhdessä? Mitä on aito hyväksyvä tunnustaminen? Keskustelu käydään Tiedekirjan messuosastolla (6g70) pe 27.10. klo 13.00. Tervetuloa!