Johdatus unohdettuihin varhaiskristillisiin kirjoituksiin

Niko Huttunen ja Ulla Tervahauta (toim.), Johdatus Apostolisten isien kirjoituksiin. Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 121 / Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 295. Helsinki 2021.

Apostolisten isien kirjoitukset ovat Uuden testamentin ohella varhaisimpia kristillisiä kirjoituksia. Ensimmäisillä vuosisadoilla joidenkin ajateltiin kuuluvan jopa Raamattuun Johdatus Apostolisten isien kirjoituksiin on ensimmäinen suomenkielinen johdanto näihin merkittäviin mutta unohdettuihin teoksiin. Jokainen Apostolisten isien kirjoitus saa kirjassa asiantuntevan taustoituksen sen syntyhistoriasta, tekijästä ja keskeisistä teemoista. Kirjassa on perusteelliset katsaukset säilyneisiin käsikirjoituksiin ja Apostolisten isien kokoelman muotoutumiseen sekä artikkeleita muun muassa marttyyriudesta ja kirjoitusten vaikutushistoriasta. Kirjoittajat ovat Uuden testamentin ja varhaisen kristinuskon tutkijoita, joista monet olivat suomentamassa vuonna 2020 ilmestynyttä Apostolisten isien kirjoitusten kokoelmaa.

 

STKS:n pysyväisjäsenet saavat kirjan normaalisti postitse, mutta muuten sitä voi ostaa Suomen Eksegeettiseltä Seuralta ja Tiedekirjasta:

Tiedekirja, Snellmaninkatu 13 00170 Helsinki (09) 635 177
tiedekirja@tsv.fi
https://www.tiedekirja.fi/

Lisätietoja

Niko Huttunen, dos. niko.huttunen@helsinki.fi
Ulla Tervahauta, TT ulla.tervahauta@helsinki.fi

STKS:n vuosikokous 2021

Suomalaisen Teolgoisen Kirjallisuusseuran vuosikokouks järjestetään 22.3. klo 15 etäyhteydellä. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Osallistuvia jäseniä pyydetään ilmoittautumaan viimeistään perjataina 19.3. etäyhteyslinkin lähettämistä varten.

Lämpimästi tervetuloa!

Kristillisen opin ääriviivoja

Dogmatiikka akateemisena oppiaineena tutkii kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen opillisia näkemyksiä. Ääriviivoja -esseekokoelmassani pureudutaan kristillisen opin niin sanottuihin ydinkohtiin ja arvioidaan niihin liittyviä normatiivisia väittämiä. Tarkastelun kohteena ovat esimerkiksi opit perisynnistä, jumalankuvallisuudesta, ehtoollisesta ja Kristuksen kahdesta luonnosta.

Osa kristillisen opin keskeisistä väitteistä voi kuulostaa melko oudoilta. Kuinka esimerkiksi Jeesus Nasaretilainen voi olla yhtä aikaa Jumala ja ihminen? Opillisia näkemyksiä ovat kuitenkin muotoilleet oman aikansa terävimmät mielet. Siksi päällepäin erikoisista väitteistä ei kannata heti vetää johtopäätöstä, jonka mukaan oppien muotoilijat olisivat sortuneet johonkin hyvin alkeelliseen loogiseen virheeseen. Yksi kirjan luvuista tarkasteleekin niitä yrityksiä, joilla tätä kristologista väitettä on koitettu selittää. Johtopäätöksenä todetaan, että sellaisia ratkaisutapoja, jotka välttävät loogiset virheet, on useita mutta me emme välttämättä tiedä mikä niistä on paras mahdollinen.

Kristilliset opit ovatkin luonteeltaan ikään kuin ääriviivoja. Ne piirtävät kyllä melko selväpiirteiset rajat, mutta niiden sisään mahtuu monenlaisia tulkintoja. Eri kirkot ovatkin muotoilleen erilaisia kuvauksia eri opeista, ja nämä muotoilut eivät aina sovi toistensa kanssa yksiin. Tiettyinä aikoina on ollut tarpeen myös korostaa joitakin opinkohtia, jolloin muotoilut ovat saaneen hyvinkin radikaaleja sävyjä. Esimerkiksi läntisen kirkon oppi periytyvästä syyllisyydestä on tästä hyvä esimerkki. Tätä on kuitenkin hyvin vaikea perustella arkijärjellä, mutta sen tueksi voidaan muotoilla varsin monimutkaisia mutta sinänsä johdonmukaisia argumentteja. Toisinaan taas opeilla voi olla suuri määrä erilaisia funktioita, joita ei ole mitenkään rajattu. Esimerkiksi oppi jumalan kuvallisuudesta on eri aikoina palvellut varsin erilaisia päämääriä, kuten ihmisarvoa, ihmisen vastuuta luonnosta ja ihmisen mielen vastaavuutta Jumalan olemuksen kanssa.

Olli-Pekka Vainio on teologian tohtori ja ekumeniikan dosentti. Hän työskentelee Helsingin Yliopiston Teologisessa tiedekunnasa dogmatiikan yliopistolehtorina. Vainion uusi esseekokoelma Ääriviivoja – Esseitä kristillisen opin ydinkohdista ilmestyy STKS:n sarjassa toukokuussa 2020. Kirjaa on mahdollista ennakkotilata täältä 17.5.2020 asti. Ennakkotilaajilla on mahdollisuus ostaa myös Vainion vanhempi kirja Postmoderni filosofia, kulttuuri ja kristillinen teologia (STKSJ 276. 2013) tarjoushintaan 5,00 €. Hintoihin lisätään postikulut.

Kirjatarjoukset 17.3.–17.4.2020

Elämä keikkasi parissa yössä aivan toisenlaiseksi. Me STKS:ssä aloimme pohtia, voimmeko jotenkin kantaa kortemme suomalaisten teologien hyväksi. Yleensä meillä on muutaman kerran vuodessa kirjamyyntejä, joissa myymme kirjoja isoilla alennuksilla. Sellainen piti olla peruuntuneilla Teologian ja uskonnontutkimuksen päivillä. Nyt päätimme poikkeuksellisesti julkaista samat tarjoukset seuraavan kuukauden ajaksi. Voit siis 17.4. asti tilata STKS:n kirjoja alla olevilla tarjouksilla. Tilauksiin lisätään postimaksu (yleensä 5,20–5,90 € paketin koosta riippuen).

Tilaa kirjat sähköpostitse osoitteessa stksj@pro.tsv.fi. Kerro tilauksessa

 • Mitä tilaat
 • Nimi
 • Osoite (+ laskutusosoite, jos eri)
 • Puhelinnumero (paketin saapumisilmoituksia varten)

Listan kirjatarjouksista löydät alla olevasta tiedostosta. Uusimmat kirjat ovat nyt kaikille jäsenhintaan. Vanhemmista kirjoista iso osa on hintaan 5-10 €.

Kirjatarjoukset17.3–17.4

TUTP2020 -päivät siirretty syksylle 2020

Noudatamme Suomen hallituksen tänään antamaa ohjetta perua suuret yleisötapahtumat. Joudumme siksi siirtämään Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät 2020. Konferenssi järjestetään Tieteiden talolla 10.-11.9.2020.

Toivomme, että ilmoittautuneet voivat osallistua konferenssiin syyskuussa. Ilmoita tulostasi Isto Peltomäelle (isto.peltomaki@helsinki.fi). Jos et ole yhteydessä ja olet maksanut osallistumismaksun, oletamme sinun osallistuvan konferenssiin syyskuussa.

Mahdollisista muutoksista päivien ohjelmaan ilmoitetaan  kevään aikana konferenssin nettisivuilla.

Konferenssia edelleen odottaen, kaikesta huolimatta,

prof. Kati Tervo-Niemelä
järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
Isto Peltomäki
konferenssin sihteeri

Jumalan paluu 2000 -luvulle

Jumalan paluu 2000-luvulle -kirjan kansiVuoden 2019 vuosikirja Jumalan paluu 2000-luvulle on ilmestynyt. Jaana Hallamaan ja Timo Koistisen toimittaman teoksen artikkelit on koottu vuoden 2018 symposiumin pohjalta. Ne sukeltavat maallistumisen ja uskonnollisuuden teemoihin tämän päivän eri konteksteissa.

Maallistuminen on yksi modernin teologian ja uskonnontutkimuksen tärkeimmistä teemoista. Ilmiötä on pdetty markkinatalouden, demokratisoitumisen ja tieteellis-teknisen ajattelun maailmanlaajan leviämisen vääjäämättömänä seurauksena. 2000-luvulla käsitys kulttuurien kaavamaisesta muutoksesta on kuitenkin kyseenalaistettu. Uskonnot eivät ole kadonneet, vaan niiden vaikutus ja näkyvyys ovat vahvistuneet monilla elämänalueilla. Kirjassa käsitellään uskonnon paluuseen kytkeytyviä ajankohtaisia ilmiöitä, teemoja ja kysymyksiä eri tieteenalojen näkökulmasta.

Aikaan sidottu diakonia-käsite ilmestyy 11.2.

Diakonia on viimeisinä vuosikymmeninä ollut kasvavan teologisen tutkimuksen kiinnostuksen kohteena. Keskustelun yhtenä lähtökohtana on ollut diakoniatyön ja diakonia-nimikkeen teologiset perustelut, joiden varaan kirkko rakentaa diakoniatyönsä. Tässä tutkimuksessa analysoidaan suomalainen diakoniaa koskeva keskustelu 1800-luvulta lähtien. Tutkimuksen näkökulmana on, millä perusteilla Suomessa on nojauduttu diakonia-termin käyttöön Uuden testamentin kuvauksissa ja diakonian käytännön toteutusmalleihin varhaisissa kristillisissä kirjoituksissa.

Keskiajan jälkeen diakoni-nimike tarkoitti yleisesti avustavaa pappia ja satakunta vuotta sitten evankelisissa kirkoissa nöyrää hoitamiseen keskittyvää maallikkoa. Uusimmassa tutkimuksessa on nostettu esiin diakonin rooli varhaisessa kristillisyydessä seurakunnan avustavana johtajana. Suomalaisen kirjallisuuden analyysi osoittaa, että 1800-luvun lopulla ja jälleen 1900-luvun lopulla kirjallisuus seurasi varsin uskollisesti varhaisen kirkon dokumentaatiota. 1900-luvun alkupuolella henkilökohtaiset näkemykset ohjasivat kirjoittajia paikoin jopa niin paljon, että vain kolmasosa viittauksista ensimmäisten vuosisatojen teksteihin oli tarkkaa.

Suomalaista diakoniakirjallisuutta leimaa toisinaan pyrkimys päästä lähteistä piittaamatta kunakin aikana toivottavaan lopputulokseen ja tulkintaan. Kriittisyyttä olisi tarvittu – ja tarvitaan edelleen.

Apostoliset isät -käännös on ilmestynyt

Apostolisten isien kirjoitukset johdattavat lukijansa kristinuskon varhaisimpiin vaiheisiin. Kirjoitukset ovat syntyneet itäisen Välimeren alueella ja Roomassa 100-200-luvuilla. Monet niistä ovat nauttineet suurta arvovaltaa läpi kirkon historian, toiset puolestaan onotettu osaksi kokoelmaa vasta uudella ajalla. Vaikka kirjoitusten yhteyksiä apostoleihin ei voida historiantutkimuksen keinoin osoittaa, niiden on ajateltu edustavan apostolien ja näitä seuranneen ajan perintöä.

Kokoelman kirjoitukset herättävät jatkuvasti kiinnostusta ja kokoelma on nyt saatavissa uutena suomennoksena. Käännöstyössä on pyritty palvelemaan mahdollisimman laajaa lukijakuntaa. Jokaisen käännöksen yhteyteen on laadittu johdanto ja selitykset.

Hinta: 25,00- (Jäsenhinta 23,00-) Kirjaa voi ostaa Tiedekirjasta tai suoraan seuralta (stksj@pro.tsv.fi).

Haemme projektityöntekijää

Asuuko sisälläsi pieni salapoliisi? Nautitko asioiden selvittämisestä pienistä esteistä ja umpikujista lannistumatta?  Etsimme projektityöntekijää salapoliisiksi vanhojen julkaisujen digitointihankkeeseen. Digitoimme tällä hetkellä vanhoja teoksiamme yhdessä Kansalliskirjaston kanssa. Digitoidut teokset on tarkoitus julkaista Kansalliskirjaston Digi-palvelussa avoimesti kaikkien saataville. Tätä varten tarvitaan teosten tekijänoikeuksien haltijoiden (eli kirjoittajien tai heidän perikuntiensa) lupa. Etsimme oma-aloitteista, itsenäistä ja työtä pelkäämätöntä projektityötekijää selvittämään tekijänoikeuksien haltijoiden yhteystietoja. Tarjoamme kätevän osa-aikatyön opintojen oheen. Työskentelet omien aikataulujesi mukaan siellä, missä haluat.

Etsimme:

 • Oma-aloitteisuutta, ahkeruutta ja itsenäistä työotetta. Varaudu siihen, että työ voi olla ajoittain tylsää ja turhauttavaa.
 • Kekseliäisyyttä ja periksi antamattomuutta. Tekijöiden löytäminen vaatii salapoliisin kykyjä, googlen hakutulosten läpikäyntiä, yhteydenottoja vanhoihin työnantajiin, eri vuosikymmenien teologimatrikkelien kaluamista ja muita konsteja, joiden keksiminen on sinun tehtäväsi.
 • Rohkeutta olla yhteydessä ihmisiin sähköpostitse, puhelimitse ja kirjeitse sekä suomeksi että englanniksi. Osan tekijöistä perikunta asuu ulkomailla.
 • Vastuullisuutta ja huolellisuutta henkilötietojen käsittelyssä.

Työ sopii erinomaisesti opiskelujen oheen. Erityistä etua on siitä, jos olet tehnyt sukututkimusta tai muuta vastaavaa ihmisten jäljittämistä vaativaa työtä.

Tuntipalkkasi on 13 €. Työsuhde ajoittuu välille 20.1.2020-31.5.2020. Työaikasi on valintasi mukaan 10-40 tuntia viikossa kuitenkin niin, että voit tehdä työsuhteen aikana yhteensä korkeintaan 300 työtuntia. Palkka maksetaan kuukausittain tehdyn työajan mukaisesti. Raportoit käytetystä työajasta ja työn tuloksista seuran sihteerille.

Lähetä hakemus ja CV 5.1.2020 mennessä osoitteisiin stksj@pro.tsv.fi ja kati.tervo-niemela@uef.fi. (Molempiin osoitteisiin)

Lisätietoja:

Katri Malmi (seuran sihteeri)
stksj@pro.tsv.fi

Kati Tervo-Niemelä (puheenjohtaja)
kati.tervo-niemala@uef.fi

Hae julkaisusihteeriksi!

Etsimme uutta julkaisusihteeri vastaamaan kirjojemme toimitusprosessista!

STKS julkaisee suomenkielistä teologista tutkimuskirjallisuutta: artikkelikokoelmia, monografioita ja klassikkoteosten käännöksiä. Etsimme nyt uutta julkaisusihteeriä vastaamaan kirjojen toimitusprosessista. Sihteeri työstää yhdessä kirjoittajien kanssa käsikirjoitukset julkaisuvalmiiksi, toimii oikolukijana ja hoitaa painattamiseen liittyvät käytännön asiat. Valmiiden kirjojen myyminen ja markkinointi taas kuuluvat seuran yleishallintosihteerin toimenkuvaan. Julkaisusihteerille maksetaan 1000 €/kirja palkkio. Seura julkaisee vuoden aikana 2-4 kirjaa

Edellytämme

 •  Erinomaista suomen kielen kirjallista taitoa ja kykyä työstää tekstejä.
 • Kohtuullista teologian tieteenalan tuntemusta ja laaja-alaista mielenkiintoa eri oppiaineita kohtaan. Seura julkaisee pääosin systemaattista ja käytännöllistä teologiaa, mutta muutkin oppiaineet ovat edustettuina.
 • Erinomaisia projektinhallintataitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja asioiden valmiiksi saattamiseen.
 • Hyviä yhteistyötaitoja. Julkaisusihteerinä teet läheistä yhteistyötä kirjoittajien kanssa, ja tekstien muokkaus on usein tunteita herättävä prosessi.
 • Mahdollisuutta varata työlle riittävästi aikaa. Sihteeriys sopii erinomaisesti opintojen tai tutkijan työn ohelle, mutta todennäköisesti huonosti sinulle, joka olet kokopäivätyössä jossain muualla.
 • Kiinnostusta kehittyä työntekijänä ja olla mukana kehittämässä seuran toimintaa.

Eduksesi luetaan:

 • Kokemus kustannusalalta ja tieteellisestä julkaisemisesta

Tarjoamme vastuullisen, omatoimisen ja haastavan työn kivassa tieteellisessä seurassa. STKS on kiinnostunut viemään teologiaa tieteenalana eteenpäin ja tekee alalla uusia avauksia, kuten Teologian ja uskonnontutkimuksen päivien järjestäminen keväällä 2020. Sihteerinä saat olla mukana kehittämässä seuran toimintaa ja koko tieteenalaa. Pääset verkostoitumaan alan keskeisten tutkijoiden kanssa ja saat syvällistä ymmärrystä tieteellisestä kirjoittamisesta. Työ sopii sinulle erinomaisesti, jos olet kiinnostunut akateemisesta urasta tai työstä kustannusalalla.

Lähetä hakemus ja CV osoitteesiin stksj@pro.tsv.fi ja  kati.tervo-niemela@uef.fi 20.10.2019 mennessä. (Molempiin osoitteisiin!) Sisällytä hakemukseen kuvaus jostakin itsenäisestä projektista, jonka olet saattanut onnistuneesti loppuun. Haastattelut järjestetään 28. ja 29.10. Haastatteluun kutsuttaville annetaan etukäteen pieni tekstin työstämiseen liittyvä ennakkotehtävä.

Kun sinut valitaan, et jää tyhjän päälle, vaan edellinen julkaisusihteeri jää rinnallesi perehdyttämään ja mentoroimaan. Hae siis rohkeasti, vaikka tämä olisi sinulle uudenlainen työ!

Lisätietoja:
Joona Salminen (nykyinen julkaisusihteeri): joona.salminen@evl.fi

Kati Tervo-Niemelä (seuran puheenjohtaja): kati.tervo-niemela@uef.fi, +358 50 325 3876