Hae julkaisusihteeriksi!

Etsimme uutta julkaisusihteeri vastaamaan kirjojemme toimitusprosessista!

STKS julkaisee suomenkielistä teologista tutkimuskirjallisuutta: artikkelikokoelmia, monografioita ja klassikkoteosten käännöksiä. Etsimme nyt uutta julkaisusihteeriä vastaamaan kirjojen toimitusprosessista. Sihteeri työstää yhdessä kirjoittajien kanssa käsikirjoitukset julkaisuvalmiiksi, toimii oikolukijana ja hoitaa painattamiseen liittyvät käytännön asiat. Valmiiden kirjojen myyminen ja markkinointi taas kuuluvat seuran yleishallintosihteerin toimenkuvaan. Julkaisusihteerille maksetaan 1000 €/kirja palkkio. Seura julkaisee vuoden aikana 2-4 kirjaa

Edellytämme

  •  Erinomaista suomen kielen kirjallista taitoa ja kykyä työstää tekstejä.
  • Kohtuullista teologian tieteenalan tuntemusta ja laaja-alaista mielenkiintoa eri oppiaineita kohtaan. Seura julkaisee pääosin systemaattista ja käytännöllistä teologiaa, mutta muutkin oppiaineet ovat edustettuina.
  • Erinomaisia projektinhallintataitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja asioiden valmiiksi saattamiseen.
  • Hyviä yhteistyötaitoja. Julkaisusihteerinä teet läheistä yhteistyötä kirjoittajien kanssa, ja tekstien muokkaus on usein tunteita herättävä prosessi.
  • Mahdollisuutta varata työlle riittävästi aikaa. Sihteeriys sopii erinomaisesti opintojen tai tutkijan työn ohelle, mutta todennäköisesti huonosti sinulle, joka olet kokopäivätyössä jossain muualla.
  • Kiinnostusta kehittyä työntekijänä ja olla mukana kehittämässä seuran toimintaa.

Eduksesi luetaan:

  • Kokemus kustannusalalta ja tieteellisestä julkaisemisesta

Tarjoamme vastuullisen, omatoimisen ja haastavan työn kivassa tieteellisessä seurassa. STKS on kiinnostunut viemään teologiaa tieteenalana eteenpäin ja tekee alalla uusia avauksia, kuten Teologian ja uskonnontutkimuksen päivien järjestäminen keväällä 2020. Sihteerinä saat olla mukana kehittämässä seuran toimintaa ja koko tieteenalaa. Pääset verkostoitumaan alan keskeisten tutkijoiden kanssa ja saat syvällistä ymmärrystä tieteellisestä kirjoittamisesta. Työ sopii sinulle erinomaisesti, jos olet kiinnostunut akateemisesta urasta tai työstä kustannusalalla.

Lähetä hakemus ja CV osoitteesiin stksj@pro.tsv.fi ja  kati.tervo-niemela@uef.fi 20.10.2019 mennessä. (Molempiin osoitteisiin!) Sisällytä hakemukseen kuvaus jostakin itsenäisestä projektista, jonka olet saattanut onnistuneesti loppuun. Haastattelut järjestetään 28. ja 29.10. Haastatteluun kutsuttaville annetaan etukäteen pieni tekstin työstämiseen liittyvä ennakkotehtävä.

Kun sinut valitaan, et jää tyhjän päälle, vaan edellinen julkaisusihteeri jää rinnallesi perehdyttämään ja mentoroimaan. Hae siis rohkeasti, vaikka tämä olisi sinulle uudenlainen työ!

Lisätietoja:
Joona Salminen (nykyinen julkaisusihteeri): joona.salminen@evl.fi

Kati Tervo-Niemelä (seuran puheenjohtaja): kati.tervo-niemela@uef.fi, +358 50 325 3876

Haemme konferenssisihteeriä

Haemme konferenssisihteeriä järjestämään kanssamme ensimmäisiä valtakunnallisia Teologian ja uskonnontutkimuksen päiviä maaliskuussa 2020. Päivien järjestelyistä vastaavat alan tieteelliset seurat yhdessä, ja päivät kokoavat teologian ja uskonnon alan tutkijoita eri oppiaineista.

Konferenssisihteerinä toimit konferenssin yhteyshenkilönä ja vastaat mm. viestinnästä, ilmoittautumisista, ohjelmaan liittyvistä käytännön järjestelyistä, avustajien ohjaamisesta ja pääpuhujien matkoista ja majoituksesta. Lisäksi toimit konferenssin ohjausryhmän kokoussihteerinä. Työ on määräaikainen ja osa-aikainen ja koostuu satunnaisista tunneista maaliskuun 2019 ja kevään 2020 välisenä aikana painottuen vuodenvaihteeseen ja alkuvuoteen 2020. Työ tehdään tuntityönä (13e/h tai sopimuksen mukaan) ja se sopii erinomaisesti muun työn tai opiskelun ohelle, kunhan pystyt välillä irrottautumaan toisaalle. Yhteensä työtä tulee arviolta kahden kuukauden työpanosta vastaava määrä.

Etsimme:
– Kiinnostusta tieteelliseen toimintaan ja alan tuntemusta
– Sitoutumista, motivoitunutta asennetta ja huolellista työotetta
– Halua oppia uutta
– Kokemusta tapahtumien järjestämisestä
– Hyviä yhteistyötaitoja
– Hyvää englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa

Eduksi katsotaan kokemus teologisten tieteellisten seurojen toiminnasta. Työ sopii erityisen hyvin seurojen sihteereinä toimineille, alan jatko-opiskelijoille tai opinnoissaan jo pidemmällä oleville perustutkinto-opiskelijoille, joilla on kokemusta tapahtumien järjestelystä.

Tarjoamme erittäin mielenkiintoisen mahdollisuuden olla mukana järjestämässä ensimmäistä koko alan yhteistapahtumaa. Saat kokemusta kokonaisvastuusta ison tapahtuman järjestämisestä ja pääset
verkostoitumaan laajasti kotimaisten ja kansainvälisten tutkijoiden kanssa.

Kysy lisää STKS:n puheenjohtajalta Kati Tervo-Niemelältä, kati.tervo-niemela@uef.fi puh. 050-325376.

Lähetä hakemus ja tietosi osoitteisiin kati.tervo-niemela@uef.fi ja stksj@pro.tsv.fi (molempiin osoitteisiin) viimeistään helmikuun 18. päivä.

Symposium: Jumalan paluu 2000-luvulle

Huomasitko, kuinka uskonto hiipi takaisin politiikkaan? Tajusitko, kun filosofit alkoivat taas pohtia Jumalan olemassaoloa? Yhteiskunta uskoo ehkä vielä suureen kertomukseen sekularisaatiosta, mutta tosiasiassa Jumala on palannut mukaan keskusteluun: niin kansainväliseen politiikkaan, suomalaiseen kulttuuriin kuin sukupuolen käsittelyyn. Jos joku teologinen tapahtuma on ajassa kiinni, niin tämä. Tervetuloa Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran symposiumiin!

Mystinen Maestro. Seppo A. Teinosen pitkä pyhiinvaellus

Helsingin yliopiston ekumeniikan ja dogmatiikan professoria Seppo A. Teinosta (1924-1995) on luonnehdittu vuosisadan oppineimmaksi suomalaiseksi teologiksi, yliopiston parhaimpiin kuuluvaksi luennoitsijaksi ja armoitetuksi opintomatkojen johtajaksi. Välillä provosoiva ja äärimmäisyyksiin taipuvainen, mutta samalla asioilleen ehdottoman omistautunut persoona jakoi mielipiteitä.

Teinosen laaja tuotanto käsittää 60 julkaistua kirjaa ja satoja artikkeleita. Ihminen ei koskaan ole vain sitä, mitä hän tekee tai on tehnyt, vaikka ystävilleen Teinonen toisti mielellään: ”Jos haluatte oppia tuntemaan minut, lukekaa kirjojani.” Värikkääseen ja särmikkääseen professoriin liitetään monia kertomuksia. Hän antoi itse käytöksellään usein aihetta legendanmuodostukseen.

Mystinen Maestro vie tutustumaan Teinoseen, joka vaikutti moniin teologisukupolviin, kiivaili ja väitteli, luopui pappisvirastaan ja kääntyi katolilaiseksi – ja muutti elämänsä viimeisiksi vuosiksi Andalusiaan, mistä ei palannut enää kotimaahan.

Raine Haikarainen (s. 1949) on helsinkiläinen teologian tohtori ja tietokirjailija. Hän on työskennellyt hiippakuntasihteerinä Helsingin tuomiokapitulissa ja tehnyt erilaisia toimittajan töitä. Haikarainen opiskeli 1970-luvulla professori Teinosen oppilaana Helsingin yliopistossa.

STKS Helsingin kirjamessuilla

Tule kuuntelemaan Helsingin kirjamessujen kiinnostavinta keskustelua! Jaana Hallamaa, Maijastina Kahlos ja Heikki J. Koskinen tuovat teologisen tutkimuksen tähän hetkeen. Miten erilaiset ryhmät voivat elää yhdessä? Mitä on aito hyväksyvä tunnustaminen? Keskustelu käydään Tiedekirjan messuosastolla (6g70) pe 27.10. klo 13.00. Tervetuloa!

Uskonto ja kamppailu tunnustamisesta on julkaistu

Kamppailu tunnustamisesta voi edistää ihmisen hyvinvointia ja korjata yhteiskunnallisia epäkohtia. Samaan aikaan erilaisissa tunnustussuhteissa esiintyy vallankäyttöä, joka voidaan kyseenalaistaa. Uskonnon rooli on yksilöiden ja ryhmien välisten tunnustussuhteiden kannalta olennainen, mutta poliittisessa keskustelussa valitettavan vähälle huomiolle jäänyt alue.

Suvaitsevaisuus ja erilaisten identiteettien uskonnolliset kytkökset ovat Uskonto ja kamppailu tunnustamisesta -teoksen pääteemoja. Teos tarjoaa ajankohtaisia ja historiallisia näkökulmia yksilöiden ja yhteisöjen välisiin erimielisyyksiin ja vuorovaikutukseen. Teoksessa tarkastellaan uskonnollisen ajattelun ja identiteetin merkitystä sekä erimielisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta.

Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 285

STKS etsii sihteeriä


Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura etsii uutta sihteeriä. Sihteerin toivotaan olevan teologian opiskelija.

Seuran sihteerin pääkompetenssit:
– Itsenäinen työote
– Kyky oppia uutta
– Uskallus kysyä
– Kiinnostus taloudenhoitoon
– Kyky oman ajankäytön hallintaan

Eduksi katsotaan:
– Kokemus taloushallinnosta
– Kokemus sihteerinä toimimisesta
– Mahdollisuus sitoutua pidemmäksi aikaa

Kerro hakiessasi meille
– Tilanteesta, jossa olet joutunut uuden eteen ja miten selvisit haasteesta
– Ajanhallinnastasi
– Motivaatiostasi työskentelyyn teologisella kirjallisuusseuralla

Työtehtäviin kuuluu mm.
– seuran talouden hoitaminen: laskutus, tiliöinti, palkkahallinto, tilinpäätösasiat ja rahoituksen hakeminen ja seuraaminen
– kirjojen postitukset jäsenille
– jäsenasiat
– johtokunnan sihteerinä toimiminen
– seuran edustaminen tapahtumissa, kuten seurojen markkinoilla
– seuran viestintä


Työssä on loistava mahdollisuus myös kehittää seuran toimintaa.
Työtunteja on viikoittain 1-10 ja työstä maksetaan palkkaa 400€/kk.
Lisätietoja antaa seuran nykyinen sihteeri Noora Isoranta, 040 822 4340, stksj@pro.tsv.fi . Hakemukset seuran sähköpostiin stksj@pro.tsv.fi.  Hakuaika päättyy 30.6.2017 klo 23:59.
Sihteeriltä toivotaan kykyä aloittaa työt nopealla aikataululla.

Kerrothan, mikäli hakemustasi saa käyttää mahdollisissa muiden seurojen hauissa. Hakemuksia säilytetään tässä tapauksessa vuoden loppuun.

Ehtoollisaineiden jälkikäsittelyn teologia ja käytännöt ilmestynyt

Kristilliset kirkot uskovat Kristuksen ruumiin ja veren olevan läsnä pyhitetyissä ehtoollisaineissa eli leivässä ja viinissä. Tähän uskomukseen perustuu ehtoollisaineiden kunnioittava kohtelu. Ehtoollisenvietosta jää kuitenkin usein yli leipää ja viiniä. Mitä niiille tapahtuu ehtoollisen jälkeen? Ehtoollisaineiden jälkikäsittelyyn ja käyttöön messun ulkopuolella liittyy monia mielenkiintoisia uskomuksia sekä teologisia ja käytännöllisiä kysymyksiä.

na%cc%88ytto%cc%88kuva-2017-01-17-kohteessa-15-12-24

Jussi Koivisto. Ehtoollisaineiden jälkikäsittelyn teologia ja käytännöt. STKSJ 283.

Tutkimuksessa osoitetaan, että ehtoollisaineiden käsittelyyn ovat vaikuttaneet monet eri asiat – jopa poliittiset muutokset. Lisäksi tutkimus paljastaa jälkikäsittelyyn liittyen hämmästyttävän moninaisen ja laajan uskomusten maailman. Jälkikäsittelyn tavat ja teologia ovat muovautuneet vuosituhansien kuluessa aina varhaisesta kirkosta nykypäivään. Aihetta analysoidaan erityisesti anglikaanisen, katolise, luterilaisen ja ortodoksisen perinteen näkökulmasta.

TT Jussi Koivisto (s. 1979) on Tapiolan seurakunnan kappalainen ja Espoon hiippakunnan pappisasessori. Hänen tutkimuskohteisiinsa kuuluvat muun muassa pahuus, sielunhoito ja luomiskertomukset. Koivisto on aiemmin toiminut asiantuntijana piispainkokouksessa sekä tutkijana ja opettajana Helsingin yliopistossa.

Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 283.