Nainen + laskennallinen tiede = täydellinen yhtälö

Täydellinen yhtälö -kampanja esittelee kymmenen naistutkijaa, laskennallisten tieteiden alalta. Kampanjan nostaa esiin naistutkijoita ja heidän tutkimusalojaan. Roolimallien ja esikuvien avulla laajennetaan käsitystä siitä millaiset ihmiset pärjäävät kovissa tieteissä ja millaista tiedettä naistutkijat tekevät. Samalla esitellään naistutkijoiden tieteellisiä tuloksia yleistajuisesti.

VehkamäkiTaulu

Yksi kampanjan tutkijoista on Helsingin tutkijanaiset ryn puheenjohtaja 2014-2015 Helsingin yliopiston professori Hanna Vehkamäki. Kuva: Vapa Media.

Täydellinen yhtälö -sivun tarinat toimivat tiedon ja inspiraation lähteinä tieteen mielenkiintoiseen maailmaan. Tutustu kampanjaan ja huippututkijoihin, jotka ovat myös naisia, ongelmanratkaisijoita, tulevaisuuden rakentajia ja monella tavalla luovia ihmisiä!

ERC Advanced grant professori Hanna Vehkamäelle sekä Suomen Akatemian strategista rahoitusta tutkimusjohtaja Marjut Jyrkiselle

Helsingin yliopiston laskennallisen aerosolifysiikan professori Hanna Vehkamäki on saanut positiivisen rahoituspäätöksen kilpaillusta ERC Advanced grantista. Rahoitetun projektin nimi on DAMOCLES  – Simulating Non-Equilibrium Dynamics of Atmospheric Multicomponent Clusters eli suomennettuna Ilmakehän monikomponenttiklusterien epätasapainodynamiikan simulointi.

BeatingHeartCluster

Kuvan sydämenmuotoinen kolmen molekyylin rypäs on esimerkki ilmakehässä muodostuvista klustereista, kuva: Jonas Elm.

Projektissa yhdistetään useita laskennallisia ja teoreettisia lähestymistapoja ilmakehässä molekyyleistä muodostuvien klusterien ja jääkiteiden tutkimiseen. Tavoitteena on pystyä seuraamaan sekä klusterien kehitystä että käyttäytymistä mittalaitteiden sisällä aika-askel aika-askeleelta.

Tutkimusjohtaja, dosentti Marjut Jyrkisen johtama hanke Social and Economic Sustainability of Future Working Life: Policies, Equalities and Intersectionalities in Finland on valittu Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen ohjelmaan Equality in Society.Marjut 2016

Monitieteinen projekti tarkastelee tasa-arvoa ja eriarvoisuuksia työelämässä kaupunkien ja maaseudun näkökulmasta Suomessa.

Ryhmä tutkii, miten päällekkäiset ja risteävät sosiaaliset kategoriat, kuten ikä/sukupolvi, etnisyys, alueellisuus, sukupuoli ja muut eronteot rakentavat marginalisaatiota ja etuasemia muuttuvassa työelämässä, jossa rajanteko työn ja muun elämän välille on hankalaa.MJ_sarjis_teksti lyhyt

lisätietoja:http://www.helsinki.fi/hum/ajankohtaista/2015/09/0914.htm

Helsingin tutkijananaiset onnittelevat professori Vehkamäkeä ja Jyrkistä upeista saavutuksista!