Uskontotiede, LGBT ja queer-teoria

 

Queer ja uskontotiede ovat kaksi asiaa, jotka ovat perinteisesti harvoin kohdanneet. Tai jos ovat, ei se ole tapahtunut täysin kivuttomasti. Epäluuloisuutta on esiintynyt kummallakin Kalifornian yliopistolla Riversidessa professorina työskentelevä Melissa M. Wilcox on kuitenkin pyrkinyt muuttamaan tilannetta.

Artikkelissaan Outlaws or In-Laws? Queer Theory, LGBT Studies, and Religious Studies (2006) Wilcox hahmottelee sitä, millä tavoin tilannetta voisi kehittää parempaan suuntaan ja luoda yhteyksiä queer-teorian, LGBT-teorian ja uskontotieteen välille. Artikkelin kirjoitusajankohdasta on toki mennyt jo jonkin aikaa, mutta se toimii silti hyvänä katsauksena siitä millaisia ongelmia uskontotieteen ja queer-teorian välillä voi olla ja mitä ratkaisuja niille voidaan kehittää.

Artikkelissa Wilcox käy läpi sitä millainen kirjoitusajankohtana on ollut queer-teorian ja uskontotieteen suhde. Hän huomauttaa useampaan kertaan, kuinka uskontotiede on alana syrjinyt LGBT-identiteettejä ja queerejä aiheita. Wilcox antaa myös useita esimerkkejä uskonnollisista LGBT-yhdistyksistä, joita ei ole uskontotieteen parissa huomioitu. LGBT-aktivismia on harjoitettu esimerkiksi katolisen kirkon sisällä jo 1970-luvulta lähtien ja uskontotiede ei sitä juurikaan ole huomioinut. Nykyään tilanne on toki toinen ja uskontotiede on kehittynyt paljon inklusiivisempaan suuntaan. Wilcox kertoo jo artikkelissaan sen, miten paljon uskontotiede on kehittynyt.

Wilcoxin artikkelin ilmestymisen aikaan ei oltu vielä kirjoitettu juurikaan teoksia uskonnosta ja LGBT-identiteeteistä ja queeristä. Wilcox mainitsee kuitenkin muutamia tärkeitä teoksia, kuten John Boswellin Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality, Same-Sex Unions in Premodern Europe ja John J. McNeillin The Church and the Homosexual. Nämä teokset ja muut ovat toki aiheiltaan varsin etnosentrisiä ja keskittyvät pääosin angloamerikkalaiseen maailmaan. Vuonna 2006 ei-eurooppalaista tutkimusta aiheista oli tehty varsin vähän.

Jyrkkää kritiikkiä Wilcox kohdistaa uskontotiedettä kohtaan. Wilcoxin mukaan uskontotieteen maailma on ajoittain syrjinyt LGBT-tutkimusta. Uskontotieteen parissa on vallinnut monesti binäärinen ajattelu sukupuolen ja seksuaalisuuden suhteen. Jopa yksittäinen LGBT-keskeinen artikkeli on saattanut johtaa tutkijan uran päättymiseen. Uskontotiede on usein kulkenut muun tutkimuksen perässä ja uudistunut hitaasti.

Mutta tarvitseeko uskontotiede sitten queer-teoriaa? Wilcoxin mukaan sekä uskontotiede että queer-teoria voisivat hyötyä toisistaan. Kummatkin alat menestyvät kyvyissään purkaa metodologisia ja tieteellisiä rajoja. Queer-teoreetikot voisivat hyötyä uskontotieteestä analyyttisesti ja metodologisesti. Wilcoxin mukaan uskontotieteestä, queer-teoriasta ja LGBT-tutkimuksesta voisi tulla akateemisessa maailmassa liittolaisia.

 

Kirjallisuus:

Wilcox, Melissa M. (2006) Outlaws or In-Laws? Journal of Homosexuality, 52(1-2), 73-100

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *