Uskonnon ja talouskasvun yhteys

Hyvin tunnettu yhdysvaltalainen makrotaloustieteilijä Robert Barro ja hänen vaimonsa Rachel McCleary (2003) tutkivat uskonnollisuuden ja talouskasvun välistä yhteyttä eri maissa. Arkiajattelussa helposti ajatellaan, että uskonnollisuudella ja talouskasvulla on negatiivinen yhteys. Tutkimuskysymys on hyvin kunnianhimoinen. Kulttuurisia tekijöitä, kuten uskonnollisuutta on hyvin vaikea eristää muista tekijöistä.

Tutkimuksen tavoitteena on eristää kausaalinen yhteys uskonnollisuudesta talouskasvuun instrumenttimuuttujamenetelämän avulla. Instrumenttimuuttujamenetelmää tarvitaan, koska uskonnollisuudella ja talouskasvulla on myös käänteinen kausaalinen yhteys. Sekularisaatioteorian mukaan taloudellinen kehitys johtaa uskonnollisuuden vähenemiseen. Instrumentteina tutkimuksessa käytetään esimerkiksi valtiouskontoa, jolla ajatellaan olevan kausaalinen yhteys uskonnollisuuteen, mutta ei suoraa yhteyttä talouskasvuun.

Tulosten mukaan uskolla on positiivinen ja uskonnon harjoittamisella
negatiivinen yhteys talouskasvuun. Tutkijoiden tulkintojen mukaan usko lisää moraalisia hyveitä, kuten rehellisyyttä, työetikkaa ja säästäväisyyttä. Uskonnon harjoittaminen vaatii panostuksia, mikä vie pois resursseja tuottavammalta toiminnalta. Tuloksiin on kuitenkin syytä suhtautua varauksellisesti.

Uskonnot ovat moniulotteisia ilmiöitä ja kaikkia vaikutuskanavia on hyvin vaikea ottaa huomioon. Instituutioot, historia ja poliittinen ympäristö vaihtelevat maiden välillä suureesti. Tutkimuksessa on myös melko kapea näkemys uskonnollisuuden tai uskontojen vaikutusmekanismeista talouteen. Voidaan olettaa, että liberaalit arvot vaikuttavat talouteen positiivisesti. Markkinalouden hyvä toimivuus edellyttää vahvaa oikeusjärjestelmää ja yksilönvapauksia. Fundamentalistiset liikkeet ja uskonnolliset jaot helposti destabilisoivat poliittista järjestelmää.

Kirjallisuus:

Barro, J. Robert ja Rachel M. McCleary. (2003). ”Religion and
Economic Growth across Countries.” American Sosiological Review
68(5): 760-81.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *