Chance to weigh in on the development of a multidisciplinary sustainability course

Join the course development! A set of four parallel workshops will be organised in April and May. All the workshops have the same content.

University of Helsinki is planning its own multidisciplinary sustainability course for students of all faculties. As a part of the sustainability course development project HELSUS and HYPE are arranging a series of multidisciplinary development workshops (both in Finnish and English) which are, open to all staff members, regardless of their disciplinary background or area of research.

Workshop dates are (all have the same content):

• Mon 27.4.2020 from 9:00 to 11:00 (suomenkielinen työpaja, in Finnish)
• Tue 28.4.2020 from 9:00 to 11:00 (in English)
• Wed 6.5.2020 from 13:00 to 15:00 (suomenkielinen työpaja, in Finnish)
• Tue 12.5.2020 from 13:00 to 15:00 (in English)

The workshops explore the university community’s perceptions of what kind of knowledge or skills a student graduating from the University of Helsinki should have about sustainability. In the workshop, we will make proposals for learning objectives, such as key knowledge and skills, and core content for a joint sustainability course at the University of Helsinki.  We would like to invite everyone interested in developing the course to join one of our workshops – this is a great opportunity to have your say on the learning outcomes and core contents of the course.

Please sign up for one of the workshops through this link. All the workshops have the same content. We also kindly ask you to let us know at the time of registration whether the workshop can be recorded for research use.

The workshop will be conducted over Zoom – join the meeting via the link or through the calendar invite. We recommend using your PC, but if you’d rather use your mobile or tablet, the meeting ID is: 660-0324-1136

We have collected some useful/interesting workshop materials over on OneNote.

Topics covered in the workshops:

• Brief Introduction: What are the steps in the sustainability course planning process in spring 2020? What is sustainability? Examples of education for sustainable development.
• Brainstorming ideas (learning objectives for knowledge and skills) for the university-wide sustainability course
• Refining Your Ideas: What could be the most important learning objectives and core content of the sustainability course?
• Presentation and evaluation of proposals by group

For more information contact:
Rami Ratvio, university teacher, Ph.D., HYPE & HELSUS
uhsustained-team@helsinki.fi

News in Flamma

Tilaisuus vaikuttaa koko yliopiston kestävyyskurssin kehittämiseen!

Liity mukaan kurssikehittämiseen! Huhti- ja toukokuussa järjestetään neljä samansisältöistä kurssin kehittämistyöpajaa.

Helsingin yliopistolle suunnitellaan kaikkien opiskelijoiden yhteistä kevätlukukaudella 2021 pilotoitavaa kestävyyskurssia. HELSUS ja HYPE järjestävät huhti-toukokuussa osana kestävyyskurssin kehittämisprojektia kaikille avoimia monialaisia kehitystyöpajoja.

Työpajat ovat avoimia kaikille henkilökunnan jäsenille tieteenalasta riippumatta.

Työpajojen ajankohdat ovat (Työpajat samansisältöiset):

• Ma 27.4.2020 klo 9:00-11:00 (suomenkielinen työpaja)
• Ti 28.4.2020 klo 9:00-11:00 (englanninkielinen työpaja)
• Ke 6.5.2020 klo 13:00-15:00 (suomenkielinen työpaja)
• Ti 12.5.2020 klo 13:00-15:00 (englanninkielinen työpaja)

Työpajoissa kartoitetaan yliopistoyhteisön näkemyksiä siitä, millaisia tietoja ja taitoja Helsingin yliopistosta valmistuneella opiskelijalla tulisi olla kestävyydestä. Teemme työpajassa ehdotuksia oppimistavoitteisiin sekä ydinsisältöihin Helsingin yliopiston yhteiselle kestävän kehityksen kurssille. Toivotamme kaikki kurssin kehittämisestä kiinnostuneet tervetulleeksi työpajoihin. Ne ovat erinomainen tilaisuus päästä vaikuttamaan kurssin oppimistavoitteiden ja ydinsisältöjen suunnittelemiseen.

Ilmoittaudu johonkin työpajoista klikkaamalla tästä. Kaikki työpajat ovat samansisältöisiä. Pyydämme myös ilmoittautumisen yhteydessä kertomaan, voidaanko työpaja nauhoittaa tutkimuskäyttöön.

Työpajoissa käytetään Zoom-videopalvelua ja työpaja-alueelle voi liittyä verkkolinkin kautta tai ilmoittautumisen jälkeen lähetettävästä kalenterikutsusta.

Suosittelemme työpajaan osallistumista tietokoneella verkkolinkin kautta, mutta jos käytät puhelinta tai tablettia, voit liittyä mukaan Zoom-applikaatiolla (meeting ID: 660-0324-1136)

Täällä voit tutustua halutessasi ennakkoon työpajamateriaaleihin.

Työpajassa käsiteltävät aiheet:

• Lyhyt alustus: Miten Helsingin yliopiston kestävyyskurssin suunnittelu etenee keväällä 2020? Mitä kestävyydellä tarkoitetaan? Esimerkkejä kestävyysopetuksesta.
• Tieto- ja taitotavoitteiden ideointi yliopiston yhteiselle kestävyyskurssille
• Ideoiden jatkojalostaminen: Mitkä voisivat olla kestävyyskurssin tärkeimmät osaamistavoitteet ja ydinsisällöt?
• Ehdotusten esittely ja arviointi ryhmittäin

Lisätietoja:
Rami Ratvio, yliopisto-opettaja, FT, HYPE & HELSUS
uhsustained-team@helsinki.fi

Dear student, please answer the questionnaire about the new course in sustainable development 

Please answer the questionnaire. With the help of this, we are going to develop the new course on sustainable development for all of the students of the University of Helsinki. The survey identifies the needs related to the course and helps us to plan and create a meaningful course in a students’ point of view. It is available in three languages and it is an unique opportunity for students to influence the course content. Answer the survey here.  If you are interested in the questions in the survey, there’s a reference list at the end of this blog post, that has been used in a design of the survey.

Opiskelija, vastaa kyselyyn uudesta kestävän kehityksen kurssista

Tule vastaamaan opiskelijakyselyyn, jonka pohjalta kehitetään uutta Helsingin yliopiston kaikille opiskelijoille yhteistä kestävän kehityksen kurssia. Kyselyn avulla tutkitaan opiskelijoiden tarpeita kurssiin liittyen sekä suunnitellaan kurssista merkityksellinen opiskelijoiden näkökulmasta. Kysely tulee olemaan saatavilla kolmella eri kielellä ja siihen osallistuminen tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä vaikuttamaan kurssisisältöihin. Vastaa kyselyyn klikkaamalla tästä. Jos kiinnostuit kyselyn kysymyksistä, tämän blogitekstin lopussa on lähdeluettelo, jota on hyödynnetty kyselyn suunnittelussa.

Svara på opinionsundersökningen åt studerande

Svara på opinionsundersökningen åt studerande! Med hjälp av den utvecklar vi den nya kursen om hållbar utveckling åt alla Helsingfors universitets studerande (https://blogs.helsinki.fi/uhsustained/). Undersökningen kartlägger behov med anknytning till kursen och hjälper oss att planera en betydelsefull kurs. Den kommer att finnas på tre språk och är en unik chans åt studerande att påverka kursinnehållen. Svara på undersökningen här. Om du är intresserad av frågorna i undersökningen finns det en referenslista i slutet av detta blogginlägg, som har använts i en design av undersökningen.

References / Lähteet / Källor

Dunlap, R. (2008). The environmental paradigm scale. From marginality to worldwide use. Journal of Environmental Education, 40(1), 3-18. < https://www.researchgate.net/publication/254345141_The_New_Environmental_Paradigm_Scale_From_Marginality_to_Worldwide_Use >

Dunlap, R. E., van Liere, K. D., Mertig, A. G. & R. E. Jones (2000). Measuring endorsement of the new ecological paradigm. A revised NEP scale. Journal of social issues, 56(3), 425-442. <https://www.researchgate.net/publication/279892834_Measuring_Endorsement_of_the_New_Ecological_Paradigm_A_Revised_NEP_Scale>

Tuononen, T., Hyytinen, H., Hailikari, T. & A. Toom (2019). Yliopisto-opettajien käsitykset akateemisten asiantuntijataitojen opettamisesta ja niiden yhteys opetuksellisiin lähestymistapoihin ja pystyvyysuskomuksiin. Kasvatustieteen päivät 2019.

Wiek, A., Withycombe, L. & C. L. Redman (2011). Key competencies in sustainability: A reference framework for academic program development. Sustainability science, 6(2), 203-218. < https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-011-0132-6 >

Next up: A Student Survey!

 Amidst the slight change of plans brought on by the global COVID-19 pandemic, we have been working on a student survey with plans to launch it in April. Having an idea of what students think of sustainability and sustainability education is very important to us.  

Once the survey goes live, students will be invited to fill out the classic e-lomake survey – we’ll announce things over e-mail, in Flamma and through social media channels. And here on the blog, of course. So stay tuned!

The UN Sustainable Development Goals are underpinned by the notion of inclusion, so it wouldn’t be great if we didn’t at least try to include students in the course development process. That’s exactly what we’re aiming for with the survey – we want to know what the students think so we can drive our course development based on their experiences.  However, the survey won’t be the last chance for students to get involved – more on this later!

 

 Photo by Sofia Lavaste 

Some changes

Things don’t always go the way you plan them. Due to the COVID-19 outbreak, and the consequent actions taken by the Finnish government, we will suspend our plans for hosting campus workshops, at least for the time being.

So instead, we will do remote workshops for everyone who wants to participate, likely in late April. We also want to encourage any interested parties to join our course planning Teams area. Joining is easy – just drop a line to uhsustained-team@helsinki.fi and one of our team members will add you.

Things are not entirely clear as of right now, and we will do a trial run of the workshop before official invitations go out. For now, we hope you take care of yourself and those at risk.

 

All the best,

Course coordinator team

Photo by Sofia Lavaste

What’s next?

 

Photo by Sofia Lavaste (@slavaste on Instagram)

The course development process has been kicked off with a plenty of meetings across campuses and faculties. In reality though, the process started much earlier – for example, last fall, a HELSUS trainee wrote a comprehensive report on all sustainability-related courses organised globally. This has given us an idea how multidisciplinary courses on sustainability have been organised in other universities.

The next formal step for us is to introduce the project to the Council of Education Affairs (ONE) at the university and hear their thoughts. Before that, however, the coordination team is conducting a student survey to hear thoughts from university students (we’ll tell you all about this in an upcoming post).

In addition to the more formal avenues in the development process, we will also launch workshops for enthusiastic university staff. These will be both online and in person across campuses.

If you want to know more, contact us at uhsustained-team@helsinki.fi ! You can also subscribe to our mailing list, or join our Teams-area. For both, you can contact the team above and we’ll get you sorted!

 

A sustainability course for all UH students

University of Helsinki is planning its own multidisciplinary sustainability course for students of all faculties. The development process will be led by university teacher Rami Ratvio. The project stems from a need to ensure graduates of the university have the skills and knowledge to deal with sustainability challenges of today and tomorrow.

Ratvio invites all university staff and students to join in on the development process. “I appreciate the work faculties, programmes and student organizations have already done on sustainability. I would be happy to acquaint myself with the ongoing sustainability projects” Ratvio says.

The development process will be kicked off with collaborative online workshops.

The course development is carried out by the Centre for University Teaching and Learning and Helsinki Institute of Sustainability Science.

For additional information, contact Rami Ratvio at rami.ratvio[at]helsinki.fi