Categories
Tapahtuma

PreWapun Beer Pong-turnauksen säännöt

PreWapun Beer pong –turnauksen säännöt

Näitä sääntöjä tulee noudattaa ehdoitta jokaisessa PreWapun beer pong –turnauksen pelissä! Säännöt tarkastettu vuonna 2024 VOOn hallituksen toimesta.

 

Pelin aloitus

 • Pelit pelataan kahdella (2), 1-6 hengen joukkueella.
 • Joukkueiden on oltava paikalla pelin alkaessa, tai muuten joukkue diskataan automaattisesti. Alkuerässä, diskattu joukkue korvataan varasijoilla ensimmäisenä vuorossa olevalla joukkueella. Jatkoerissä vastakkainen joukkue saa luovutusvoiton. 
 • Kummallakin joukkueella on kymmenen (10) kuppia, jotka asetellaan kolmioon.
 • Mukit täytetään vedellä ja juotavat pelivälineet säilytetään tölkeissään.
 • Ensimmäinen heittovuoro määritetään ”kivi, sakset, paperi” –pelillä siten, että kumpikin joukkue valitsee yhden edustajan, ja se joukkue kumpi voittaa ensin yhden erän, saa valita kumpi aloittaa. Tasapelitilanteessa pelataan uudestaan niin kauan, kunnes jompikumpi voittaa.
 • Peli kestää maksimissaan 25 minuuttia, jos kumpikaan joukkue ei ole siihen mennessä voittanut, joukkue, jolla on vähemmän kuppeja kentällä, häviää. Välierä ja finaali kestävät niin kauan, kunnes jommankumman joukkueen kupit loppuvat. 

 

Heittäminen

 • Pelit pelataan kahdella (2) pallolla, ja kumpikin joukkue heittää aina kaksi (2) heittoa putkeen valitsemallaan pelaajalla.
 • Sama pelaaja ei saa heittää molempia yhden heittovuoron heittoja, poikkeuksena yhden hengen joukkueet. 
 • Heittävän pelaajan kyynärpään pitää olla pelipöydän ulkopuolella koko heiton ajan.
 • Vastakkainen joukkue ei saa heittää, ennen kuin molemmat toisen joukkueen pallot ovat heitetty. Jos joukkue heittää ennen vuoroaan, heitto hylätään ja pallo menetetään. 
 • Kuppeihin ei saa koskea, ennen kuin molemmat pallot on heitetty.
 • Pelaajia saa yrittää hämätä, mutta heittojen etenemistä ei saa estää. Väärästä heiton estosta, rikkeeseen syyllistynyt joukkue menettää yhden kupin. 
 • Siinä vaiheessa, kun jommallakummalla joukkueella on enää kuusi (6), kolme (3), tai yksi (1) kuppia jäljellä, toinen joukkue saa pyytää kuppien uudelleen järjestämistä kolmioksi, tai keskittämistä ennen heittovuoroaan. Kummallakin joukkueella on oikeus pyytää uudelleenjärjestelyä yhden (1) kerran pelin aikana. 

 

Peli

 • Kun pallo osuu kuppiin, kuppi siirretään pois kentältä ja tyhjennetään tilanteeseen sopivalla tavalla.
 • Kuppi siirretään kuitenkin vasta, kun molemmat heitot ovat heitetty ja mikäli heittävä joukkue saa molemmat pallot samaan kuppiin, poistetaan kentältä yksi (1) ylimääräinen kuppi eli yhteensä kolme (3) kuppia.
 • Pallon saa heittää yhden (1) pompun kautta, mutta useamman pompun kautta kuppiin menneitä palloja ei lasketa onnistuneeksi heitoksi ja peli jatkuu normaalisti.
 • Jos pallo menee pompun kautta kuppiin, joutuu vastakkainen joukkue ottamaan kaksi (2) kuppia pois pöydältä.
 • Kun pallo on osunut pöytään, vastakkaisen joukkueen jäsenet saavat halutessaan huitoa sen pois pelikentältä kädellä tai ottaa kopin. 
 • Palloa ei saa puhaltaa pois kupista.
 • Pelin voittaa se joukkue, joka saa ensiksi poistettua kaikki vastakkaisen joukkueen kupit pöydältä.
 • Jos pelin aloittanut joukkue voittaa, saa vastakkainen joukkue pelata tasoittavan vuoron.
 • Ongelmatilanteessa pelin tuomari tulkitsee näitä sääntöjä sopimaksi katsomallaan tavalla, ja tuomarin päätöksen jälkeen joukkueilla ei ole valitusoikeutta. 
 • Sopimaton huutelu on kielletty niin pelaajilta, kuin katsojilta.  

______________________________________________________

PreWappu Beer Pong Tournament Rules

 

These rules must be strictly followed in every game of the PreWappu Beer Pong Tournament! The rules have been checked in 2024 by VOO board.

 

Game Setup

 • Games are played with two (2) teams consisting of 1-6 players each.
 • Teams must be present at the start of the game, otherwise, the team will be automatically disqualified. In the preliminary round, the disqualified team will be replaced by the alternate team in order of appearance. In overtime, the opposing team receives a forfeit victory.
 • Each team has ten (10) cups arranged in a triangle.
 • Both team’s cups will be filled with water. Consumable playing equipment will be stored in their original cans.
 • The starting turn is determined by a game of “rock, paper, scissors,” where each team selects a representative, and the team that wins the first round gets to choose who starts. In the event of a tie, the game is replayed until one team wins.
 • The game lasts a maximum of 25 minutes; if neither team has won by then, the team with fewer cups on the field loses. Semi-finals and finals last until one of the teams runs out of cups.

 

Throwing

 • Games are played with two (2) balls, and each team always throws two (2) shots in a row with their chosen player.
 • The same player cannot throw both shots in one throwing turn, except for one-player teams.
 • The throwing player’s elbow must be outside the playing surface throughout the throw.
 • The opposing team cannot throw until both balls from the other team have been thrown. If a team throws out of turn, the shot is void, and the ball is lost.
 • Cups cannot be touched until both balls have been thrown.
 • Players can try to distract opponents, but they cannot obstruct the shots. For improper obstruction, the offending team loses one cup.
 • When one team has six (6), three (3), or one (1) cup left, the other team can request the cups to be rearranged into a triangle or centered before their throwing turn. Each team has the right to request rearrangement once during the game.

 

The Game

 • When a ball hits a cup, the cup is removed from the field and emptied appropriately.
 • However, the cup is only removed after both shots have been thrown, and if the throwing team lands both balls in the same cup, one (1) extra cup is removed from the field, totaling three (3) cups.
 • The ball can be thrown with one (1) bounce, but balls that enter a cup through multiple bounces are not counted as successful shots, and the game continues as normal.
 • If a ball enters a cup through a bounce, the opposing team must remove two (2) cups from the table.
 • When a ball hits the table, members of the opposing team can choose to swat it off the playing surface with their hand or catch it.
 • You may not blow the ball out once it has hit the cup.
 • The game is won by the team that first removes all cups of the opposing team from the table.
 • If the team that started the game wins, the opposing team gets to play an equalizing turn.
 • In case of a problem, the game referee interprets these rules as deemed appropriate, and after the referee’s decision, teams have no right to appeal.
 • Inappropriate shouting is prohibited from both players and spectators.