Leif Åbergin kanssa Taivaassa: globaali-lokaali hankkeen eteneminen

 Lyhyesti Kikka Lehmuston tekemät muistiinpanot tapaamisesta.

1. HS-HY-tapahtumakonsepti

-esiteltiin Helsingin Sanomien ja Helsingin yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen projektin konseptiluonnos ja kommunikaatiosuunntelma.

-tapahtumat: lokakuun puolessa välissä pidettävän toisen tapahtuman teeman työnimi: hyvä elämän yhteisön näkökulmasta, johon aiheita ja esiintyjiä (Pia Dolivon alustava aihe/esittäjäluettelo). Valtiotieteellisen tiedekunnan esiintyjät ja aiheet valmiina elokuun alussa. Näin Valtiotieteellinen lähtee heti syksystä mukaan varainhankintaan ja alumnitoimintaan.

-todettiin että Vox sopisi luonteeltaan myös world design capital -tapahtumaan 2012, Leif käynyt keskusteluja yliopiston roolista esimerkiksi designin ulottamisesta yheiskunnallisen vuorovaikutuksen muotoihin ja teemasta accessibility to information – mahdollistaa informaatio ja vuorovaikutus kaikkien ulottuville. Media, kaupunki ja yliopisto yhteistyö olisi vahva asetelma.

-kommentti Leifiltä: konseptiin ja tapahtumaan mukaan nuorten ääni ja vaikuttamiskeinot, virtuaalimaailma, sosiaalinen media jne. Samoin huomio, että uudet vaikuttamisen muodot toimivat jo paikallisdemokratiassa esimerkiksi kaupunginosaseuroissa ja kuntatasolla

-vox konseptin pdf lähetetty Leifille mailitse

2. Kiteytys -ajatuksia lyhyesti

-valta- ja vastavirtaa jo 65 vuotta

-positiivinen konflikti

-critical friends

-risupartaradikalismi

-tiedekunnasta päättymätön virta yhteiskunnallisia vaikuttajia

Huippuoppimisympäristöt hankkeen ajankohtaisia kuulumisia

Tapaaminen Inkeri Salonharjun kanssa 15.10.2010, Pia ja Mikko

Kaisa-kirjastolle on perustettu oma markkinointiviestintäryhmä, jonka tehtävänä pohtia myös varainhankintaa. Mukana ryhmässä Kaisa Sinikara, Inkeri Salonharju, Jussi Omaheimo ja kampuskirjastojen johtajat.

Kirjasto on määritellyt hankkeen keskeisiksi kohderyhmiksi: 1. opiskelijat, 2. kirjaston toimialaan liittyvät asiantuntijat, 3. kirjaan, kustantamiseen, kommunikaatioon, oppimiseen liittyvä elinkeinoelämä ja säätiöt. (Täydennetään listaa Sari Lindblom-Ylänteen kanssa)

 Mitä tehdään syksyllä?

 – Hankkeen kiteytysilmoitus Helsingin Sanomissa elo-syyskuun vaihteessa

– Yritetään saada samoihin aikoihin myös hankkeen banner yliopiston pääsivulle ja ilmoitus yliopistolehteen sekä planssi kaisaniemeen (metrotaso, entinen anttilan sisäänkäynti)

– Muutan maailmaa -näkyvyys kirjaston ständillä avajaiskarnevaaleissa: tuodaan esiin materiaaleissa: tehdään kiteytysesite, karkkia, juliste jne

– Järjestetään sidosryhmätilaisuus opiskelijoille lokakuussa opiskelijakirjaston vuosipäivän tienoilla 23.10. Esitellään uutta kirjastoa opiskelijoille ja kutsutaan heidät vahvasti mukaan kirjaston suunnitteluun ja palveluiden kehittämiseen. Pyritään myös innostamaan mukaan varainhankintaan hankkeen hyväksi. Tehdään pp-esitys kiteytyksen pohjalta muutan maailmaa ilmeellä.

– Järjestetään Helsinki Insight -tapahtuma kirjaston varainhankinnan kohderyhmille syyskuussa, kutsut muutan maailmaa ilmeellä, ajoitus lähettämiselle ilmon kanssa. Ohjelmarunko jo pitkällä

 Muita asioita

 – Opiskelijakirjaston historia, kirjoittajana Hanna Kuusi, ilmestyy alkuvuonna 2011

– Ideoinnissa myös avajaisnäyttelyn teema ja yhteistyökumppanit kirjaston uuteen näyttelytilaan syyskuussa 2012

– World Design Capital -hankkeeseen osallistumisen suunnittelu

HS-palaverissa tarkentui yhteistyön konsepti

Toinen vaihe yliopiston ja Helsingin Sanomien yhteistyöstä on parhaillaan käynnistymässä. Keväällä HS:n palstoilla näkyi vahvasti yliopiston kampanjailmoitukset. Syksyn avaa Kaisa-kirjaston ja huippuoppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvä hankeilmoitus. Sen jälkeen painopiste onkin HS:n ja HY:n yhteisen tapahtumasarjan lanseerauksessa ja toteutuksessa.

Tulossa on mielenkiintoinen uusi tapahtumakonsepti, jonka nimi ja ilme saivat jo tänään alustavan hyväksynnän. En kuitenkaan paljasta sitä ihan vielä, vaan laitan pian myös tänne blogiin leiskoja ja avaan konseptia tarkemmin. Sisältö pintaan ajattelu jatkuu kuitenkin vahvasti. Nyt mennään myös Pecha Kuchaa vähän syvemmälle, reilun kuusiminuuttisen sijaan aikaa on akateeminen vartti. Kolme paria, kuusi puhujaa. Toinen toisiaan täydentävät / haastavat näkökulmat.

Teemme yhdessä kaksi tapahtumaa syksyn aikana, ensimmäisen syyskuun puolivälissä ja toisen lokakuun puolivälissä. Lisäksi viemme konseptin pienimuotoisemmin Hesarin mediatorille marraskuussa. Kaikki tapahtumat tulevat näkymään isosti Hesarissa. Teemoina hyvä elämä yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

Lisätietoja HS-yhteistyöstä Pia D:ltä.

Ilmastonmuutoshankken syksyn suunnittelua

Kumpulan kampuksella vierähti tänään koko aamupäivä, sillä palaverointi jatkui Sanna Sorvarin kanssa ilmastonmuutoshankkeen syksyn ideoinnilla.

Seuraavista toimista sovitiin:

1. Hyde 100 vuotta
– Hyytiälän metsäaseman 100-vuotisjuhlat 1.7.2010
– kutsutaan mukaan varainhankinnan kohderyhmiä: mm. kampanjakomitea, alan yrityksiä, avaran yhteistyökumppaneita (Pia hoitaa)
– ilmastonmuutoshanke juhlassa esiin seuraavasti: Markku Kulmala kertoo omassa puheenvuorossaan miten ilmastonmuutoshanketta voi tukea (tehdään pari pp-slideä kampanjapohjalla, mukaan 2-4 julistetta (Helsinki Insight ja eskimo), Helsinki Insight -esitteitä ja hankkeen esitekortti), myös Paavo Lipposta voi pyytää puhumaan asian tärkeydestä kampanjakomitean pj:n ominaisuudessa

2. Aerosolikoferenssin hyödyntäminen                                                                                                                                             – Kansainvälinen aerosolikonffa tuo alan tutkijoita Helsinkiin elo-syyskuun vaihteessa
– Järjestetään konffan yhteydessä kutsuvieraslounas (kutsujina rehtori ja Kulmala), jossa alan kotimainen ja ulkomainen kärki kertoo tutkimuksesta ja hankkeesta hankkeen ydinkohderyhmälle . Konseptina ja kutsupohjana Helsinki Insight ja eskimokuva. Mikko taittaa. Tätä varten tehdään kuntoon sidosryhmäkartta.

– Miten yliopisto tiedottaa konffasta ja miten sitä hyödynnetään ilmastonmuutoshankkeen pr:n rakentamiessa?

3. Tieteessä tapahtuu tyyppinen tilaisuus medialle ilmastonmuutoksesta

– ehdotetaan Terttu Nurrolle, että nostetaan ilmastonmuutos yhdeksi tieteessä tapahtuu tyyppisen tilaisuuden teemaksi (esim. konffan yhteydessä) tai sitten kun hankkeen vaikuttajien uusin merkittävä tieteellinen julkaisu ilmestyy heinä-elokuussa. Muisteaan myös Markku Kulmalan sitaatioindeksoinnin kolmas sija, kotimainen ja pohjoismaiset huippuyksiköt jne saavutukset.

4. Global Change Academy

– Pyrtiään toteuttamaan ajatus Global Change Academysta yhdessä henvin kanssa

– Kutsutilaisuuksien sarja, alkuun esim. 2 vuodessa

– Erityisenä kohderyhmänä alumnit ja elinkeinoelämä, ei pelkästään toimaritaso, vaan vähän laajempi joukko

5. Hankkeen kiteytys ja yhteinen palaveri koko hanketiimin kanssa

– päätetään kiteytyksen tekemisen aikataulu. Taivaalle sopisi parhaiten heti elokuun alussa

– sovitaan hankeryhmälle kokous

Matlun YVV-toimikunnassa esillä avara-asiat

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yvv-toimikunta kokoontui ma 17.6. 2010. Kokouksen erityisenä teemana varainhankinta ja alumniasiat Pia Dolivon ja Anni Siitosen alustamana. Keskustelu oli vilkasta, erityisesti seraavat asiat olivat tapetilla:

Alumnitoiminnan osalta
– toiminta lähtenyt erittäin hyvin käyntiin, alumni-ilta maaliskuussa oli menestys. Alumneilta saadun palautteen perusteella tilaisuus tullaan järjestämään vuosittain, seuraava tapahtuma siis keväällä 2011
– opiskelijajärjestöt ja jatko-opiskelijat kytketty mukaan tapahtuman järjestelyihin
– tiedekunnan oppiaineilla omat alumniryhmät kampuksella ja laitokset vastaavat tiedottamisesta ryhmilleen
– prosessi valmistuneiden nappaamiseksi hyvällä mallilla: asia mm. esillä tdk:n puheenvuorossa publiikissa, tutkinnonanomuslomakkeessa ruksi haluan liittyä, viikko valmistumisen jälkeen dekaanin onnittelukirje
-alumnitoiminnan jatkokehittämisen suuntaviivoina sisältö pintaan (korkeatasoinen tiedollinen anti), yhteistyöohjelmien luonti  ja osallistaminen (kyselyn mukaan tdk:n alumnit kiinnostuneita osallistumaan erityisesti työelämäyhteyksien vahvistamiseen), esim critical friendship sekä alumnien tarpeiden kuunteleminen

Varainhankinnan osalta
– kampanjan jalkauttaminen tiedekuntaan näkyvyyden ja osallistumisen muodossa
– keskeistä koordinaatio ja yhteinen esiintyminen (sama viesti, materiaalit, toimintamallit)
– sovittiin että Juha Karhu kerää tiedekunnan potentiaalisten lahjoittajien listan (nykyiset lahjoittajat ja yhteistyökumppanit) ja toimittaa ne Pia Dolivolle
– sovitaan lähestyminen ja “myyntitiimit”
– avara:n ideana mallintaa ja tukea (tehdä mahdollisimman helpoksi), tiedekunta tuo kontakteja ja sisältöä

Paljosta muustakin tosiaan keskusteltiin. Unohtuiko oheisesta listasta jotain olennaista Anni ja Riitta?

Onko taitto uusi tekstinkäsittely?

Olemme viimeisen puolen vuoden aikana pohtineet paljon eri ohjelmistoja, jotka kuuluvat työkalupakkiimme. Alumni- ja lahjoittajasuhdetyöstä huomattava osa on viestintää eri keinoin: tapaamisia, sähköisiä uutiskirjeitä, kirjeitä, kutsuja, kampanjoita, esitteitä, mainoksia, blogeja ja verkkosivuja. Tästä syystä yksikön kuuluminen viestintäyksikköön on hyvin luontevaa.

Viestinnän ulkoasuvaatimukset ovat jo pitkään olleet painotuotteille (lehdille ja kirjoille) korkeat. Toisaalta sähköisten työkalujen kehittymisen myötä yhä laajempi joukko hallintotyön tekijöistä viestii erilaisilla asiakirjoilla, Powerpoint-esityksillä ja verkkosivuilla oman graafisen silmänsä varassa. Työkalut ovat kehittyneet ja tulleet laajan joukon ulottuville. Enää ei tarvita erillistä konekirjoittajaa kirjoittamaan muistiota puhtaaksi (tai suoraan sanelun mukaan): tekstinkäsittelyohjelmat ja PP kuuluvat kaikkien henkilökohtaisiin työkaluihin.

Työkalujen kehittyessä myös vaatimustaso viestinnän ulkoasulle on noussut. Tekstinkäsittelyohjelmia ja powerpointia ei kuitenkaan ole rakennettu ulkoasun luomista varten: tekniikka tulee vastaan aika äkkiä kun yrittää saada sivua näyttämään erilaiselta kuin yleensä. Ulkoasuvaatimusten tietylle tasolle pääsyyn vaaditaan kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmia. Näiden ohjelmien tuntemus taas ei ole yhtä laajalle levinnyttä kuin perus Office-paketin.

Yksi mahdollinen kehityskulku on , että taitosta tulee uusi tekstinkäsittely – perustaito, jota kaikilta viestijöiltä odotetaan. Graafisen ulkoasun luominen on aivan oma taiteenlajinsa, mutta kun ulkoasu on luotu (fontit ja värimaailma valittu, logo tehty ja kuvankäyttö ohjeistettu), sen soveltaminen on jo asteen yksinkertaisempaa. Perusesitteet, verkkobannerit ja kuvien käsittelemään PP-esityksiä varten onnistuu melko helposti.

Toinen mahdollinen kehityskulku on, että yliopistolla taittoa keskitetään pitkälti harvoille ammattigraafikoille. Suurilla painosmäärillä tehtävien massatuotteiden kanssa tämä on varmasti hyvä tie.  Massaräätälöinnin kohdalla (esim. Tule takaisin -mainokset, Insight-esitekortit, kutsut) taas tuotteen tilaaminen ja graafikon ohjeistaminen vie vähintään yhtä paljon aikaa kuin asian tekeminen itse. Kustannukset sisäisessä veloituksessa ovat myös huomattavat kun tuotteita massaräätälöidään.

Ohjelmisto-osaamista ja graafista osaamista vaaditaan viestijöiltä varmasti enenevässä määrin. Saa nähdä mihin tasapaino työn eriyttämisen ja perustaitovaatimusten välillä asettuu.

Alumnitoiminnan ja varainhankinnan blogi perustettu!

Tervetuloa avara-blogiin!

Blogin perustamisen ideana on lisätä avara-toiminnan suunnittelun läpinäkyvyyttä ja vahvistaa yhdessä
tekemisen kulttuuria läpi yliopiston. Meitä alumnitoimintaan ja varainhankintaan liittyviä toimijoita on vielä vähän ja onnistumisemme kannalta on tärkeää, että saamme mahdollisimman monen näkemyksiä, kokemuksia ja osaamista toiminnan kehittämiseen. Tulemme entistä enemmän painottamaan omassa toiminnassa tiedekuntien ja laitosten kanssa yhdessä tekemistä.

Tässä blogissa kerromme ajankohtaisista avara-asioista mahdollisimman paljon niiden vielä ollessa idea- tai suunnitteluvaiheessa. Kynnys kirjoittamiselle ja kommentoinnille pidetään matalana. Asiat ja ideat jakoon, kolumneja ei tarvitse kirjoittaa.

Toivomme, että te kaikki muutkin avara-asioista kiinnostuneet ottaisitte blogin omaksenne ja julkaisisitte omat pohdinnat ja suunnitelmat myös täällä.

Laitetaan tieto kulkemaan ja hyvät käytänteet kiertämään!
 

Avara-tiimi

Pia Dolivo, Mikko Kotola, Anni Siitonen, Pia Österman