Laborointi

Laboroinnit

 • Laboroinneilla tarkoitetaan perinteisesti elävän tai eloperäisen materiaalin käyttöä opetuksessa koululuokassa tai -laboratoriossa (Poijärvi 1989)
 • Laborointi voidaan järjestää myös oppilaiskeskeiseksi, jolloin se toteuttaa enemmän tutkivan oppmisen opetusmenetelmiä
 • Selkärankaisten rakenteen tutkiminen:
  – Kalan avaaminen; elimistöt ja niiden toiminta; kalan lisääntyminen
  – Sydämen tutkiminen; verenkiertoelimistö
  – Silmän tutkiminen; aistiminen
 • Kasvien rakenteen tutkiminen:
  – siemenet, jyvät, hedelmät

Muita laborointityyppejä:

 • Virtuaalinen laborointi: * http://learn.genetics.utah.edu/
 • Paperilaboroinnit – korvaa elävän materiaalin käytön:
  – Perinnöllisyystieteen risteytykset
  Kuvien ja kaavioiden analysointi, esim. kuvallisesti ilmaistun koetuloksen tai mittauksen analysointi
  – Elektroforeesin tulosten tarkastelu
  – Ylioppilaskokeen tehtävät usein ’paperilaborointeja’

 

Laborointi, oppilaskeskeinen työskentely

 • Johdattele oppilaat aiheeseen, puuttumatta kuitenkaan yksityiskohtiin.
 • Laborointi onnistuu parhaiten yksilö tai parityönä.
 • Anna oppilaiden tutustua aihetta käsittelevään kirjallisuuteen (oppikirja, moniste, internet, jne.)
 • Anna oppilaiden suunnitella tutkimuskysymykset omien aikaisempien tietojensa ja kirjallisuuden pohjalta.
 • Tarkista oppilaiden tutkimuskysymykset ja tarvittaessa muokatkaa niitä yhdessä käytössä olevaa aikaa ja välineitä vastaavaksi.
 • Anna oppilaiden suunnitella tutkimuskysymystä vastaava koejärjestely, joka on mahdollista toteuttaa käytössä olevaa aikaa ja välineitä silmässä pitäen.
 • Hyväksy suunnitelmat.
 • Oppilaat työskentelevät suunnitelman mukaisesti, opettaja tarkkailee sekä ohjaa tarpeen mukaan.
 • Oppilaat työstävät havaintonsa ja muut tuloksensa taulukoiksi, kuviksi ja kaavioiksi ja selittävät ne lyhyesti kirjallisesti sekä myöhemmin koko luokalle suullisesti.
 • Kaikki esityksiä kommentoidaan lyhyesti.
 • Tarkistaa käsitteiden ja ilmiöiden ymmärtäminen kysymällä pääkohdat lyhyesti läpi.
 • Kokoa ongelmakohdat myöhempään läpikäyntiin.
 • Anna oppilaiden suorittaa itsearviointi työskentelystä ja arvioi myös heidän työskentelyä.

 

Kirjallisuutta:

Lappalainen, A. 2003. Biologianoppiminen 2000-luvulla. Osa 1 .Harjoitustöitä. Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitos.

Poijärvi, V. (1989). Biologian kenttätyöt ja laboroinnit. Helsinki: Finn Lectura.