Lisätty todellisuus

Lisätty todellisuus (engl. augmented reality) tarkoittaa sitä, että reaalimaailman ympäristöihin lisätään virtuaalitodellisuuden avulla lisää osia. Lisätty todellisuus on liukuva käsite lähes täysin luonnollisesta lähes täysin virtuaaliseen ympäristöön. Tavallaan yksinkertaisimpia maastossa kulkemisen lisätyn todellisuuden menetelmiä on kartan käyttäminen apuna: kulkija liikkuu luonnollisessa ympäristössä niin että kartta lisää tietoa ympäristöstä: tässä on 683 metriä korkeaa ja tuo polku vie Kolin huipulle. Jo huomattavasti enemmän virtuaalitodellisuuteen perustuu esimerkiksi Google Mapsin käyttö metsässä kulkiessa: kartan avulla voi nähdä esimerkiksi minkälaisia valokuvia muut kulkijat ovat ottaneet ja lähettäneet Internetiin.

Tietokoneavusteisessa lisätyssä todellisuudessa on kaksi erilaista perustoimintoa: se voi perustua visuaalisiin tekijöihin tai paikkannukseen. Paikannukseen liittyvä lisätty todellisuus käyttää apuna GPS-signaalia ja visuaalisissa tekijöissä sen sijaan maailman asennettuja visuaalisia apuja, kuten QR-koodeja.

Mobiilit laitteet ovat keskeinen lisätyn todellisuuden käyttöväline: oppilaat voivat esimerkiksi kuvata, hakea tietoa ja paikantaa itsensä samalla laitteella. Lisätyssä todellisuudessa voidaan pelata tai sitä voidaan käyttää tehtävien suorittamiseen tai dokumentoinnin helpottamiseksi.

Lisätyn todellisuuden integroiminen opetukseen on vaikeaa, mutta esimerkiksi ympäristöopetuksessa, biologiassa ja maantieteessä se saattaa olla suhteellisen helppoakin. Esimerkiksi SportTrackeria tai muuta yksinkertaista karttasovellusta voidaan käyttää tehtävien asettamiseen ja dokumentaation apuvälineenä.
Lisättyjen todellisuuden pelien määrä on vielä pieni, mutta omien pelien suunnitteleminen on suhteellisen helppoa. Tästä lisää Loisintaa Kumpulassa ja Burgess Shalen fossiilit –esimerkeissä. Lisää ohjelmia on esitelty Mobiilisti maailmaan -hankkeen sivuilla.

Lisätty todellisuus on Suomessa vielä suhteellisen harvassa paikassa käytössä yksi esimerkki on TekGame Tekniikan museossa.