Vierailu

 Koulun ulkopuolinen opetus(muu kuin maasto-opetus)
 • Vierailukohteet
  • museo, tiedekeskus, tutkimuslaitos, luontokoulu, leirikoulu, yritys ym.
 • Miksi lähdetään
  • monipuolistaa luokkaopetusta
  • kiinnostuksen herättäminen/vahvistaminen
  • syventää tietoa
  • tietoja biologiaan liittyvistä ammateista
 • Miten vierailu järjestetään
  • pohditaan oppilaiden kanssa vierailukohtaita, oppilaat mukaan suunnitteluun
  • lähiympäristön vierailukohteiden kartoittaminen
  • mitä kohteet tarjoavat opetukselle
  • yhteydenotto kohteeseen
  • käytännön asioista sopiminen, kustannukset
  • tiedotus
 • Ennen vierailua luokassa
  • selvitetään mikä on vierailun tavoite (linkit opetukseen luokassa)
  • vierailun käytänteet ja säännöt
  • vierailukohteeseen tutustuminen
  • aiheeseen tutustuminen
  • vierailun jälkeen tapahtuvat toiminnot
 • Vierailun aikana
  • opettaja ohjaa vierailua/vastaanottaja ohjaa vierailua
  • oppilaat tutustuvat kohteeseen omien suunnitelmiensa mukaisesti
  • ohjattu /vapaa toiminta
  • opettaja on aina vastuussa oppilaistaja vierailusta
  • noudatetaan vierailukohteen turvallisuussäädöksiä (opettajan kuitenkin varmistettava, että suojavarusteet riittäviä)
 • Vierailun jälkeen
  • vierailukokemuksen käsittely, mitä opittiin
  • palaute vierailusta
  • mihin uutta tietoa voidaan käyttää
  • palaute, uudet ideat