Maasto-opetus


 

Voit tutustua maasto-opetuksen ideoihin tässä linkissä:

 

 Lukion ympäristöekologia – verkkomateriaali opetukseen

Tekijät:
Anna Uitto
Opettajankoulutuslaitos (ent. soveltavan kasvatustieteen laitos), Helsingin yliopisto

Katja Holmala
Bio- ja ympäristötieteen laitos,  Helsingin yliopisto