Peleissä ja leikeissä huomioitavaa

Ennen peliä:

Peli on aina hyvä kokeilla itse etukäteen, esimerkiksi tuttavien, omien lasten tai muiden opettajien avulla. Tällöin saa helposti selville, mitkä ovat pelin heikot kohdat ja erityistä huomiota vaativat ominaisuudet. Pelin voi oikeastaan vasta ymmärtää hyvin, kun sitä on ensin itse yrittänyt pelata.

Oppilaiden pitää tuntea keskeiset käsitteet, jotka pelissä tarvitaan. Niinpä kannattaa pitää huoli, että pelin sijainti opetussuunnitelmassa on järkevä. Pelejä voidaan käyttää myös motivointina ja johdantona uuteen aiheeseen – tällöin kannattaa pitäytyä yksinkertaisissa ja havainnollistavissa peleissä.

Peliä ohjeistaessa:

Mitä vaikeammat pelin säännöt ovat, sitä tarkemmin ne pitää käydä läpi ennen peliä ja sitä tärkeämpää on, että ne esitetään järkevässä järjestyksessä. Vähänkin monimutkaisempi peli kannattaa käydä läpi myös kirjallisesti. Jos luokasta poistutaan ja oppilaat tarvitsevat mukaansa tarvikkeita, esimerkiksi kynän, nämä kannattaa sanoa selkeästi ja esimerkiksi kirjoittaa taululle.

Jos peli vaatii valmisteluja oppilaiden osalta, tähän on tarpeen antaa riittävä aika. Jos oppilaiden pitää esimerkiksi omaksua tietty rooli, taustatyölle on annettava aikaa ja sitä on syytä myös jollain tavoin strukturoida. Mitä tietoja oppilaan pitää tietää?

Pelin aikana:

Opettaja voi pelin aikana tarkkailla oppilaiden toimintaa: Ovatko he innostuneita vai onko kiinnostus jossain  muualla? Saavatko oppilaat oivalluksia? Miten ohjeistusta voisi parantaa ensi kertaa varten? Onko joku vaihe pelistä pitkästyttävä?

Pelin jälkeen:

Pelin jälkeen on tärkeää purkaa pelitilanne. Tämä on erittäin tärkeää, jos oppilailla on ollut rooli, peliin on liittynyt henkilökohtaista sisältöä, kuten tunteiden käsittelyä, tai pelin aikana on tapahtunut jotain yllättävää. Oppilaita pitäisi johdattaa reflektoimaan pelin kannalta keskeisiä teemoja. Jos kyse oli roolipelistä, oppilailta voi kysyä mitä he oppivat muiden ihmisten näkökannoista tai ryhmän toiminnasta. Jos kyse oli pelistä, joka havainnollistaa luonnontieteellistä mallia, oppilailta voi kysyä millä tavoin malli oli realistinen, miten sitä voisi kehittää ja mitä rajoitteita malliin liittyy. Jos mahdollista, tämän purun jälkeen voi olla opettavaista peli uudestaan.