Tervetuloa!

 

Tämän sivuston tarkoitus on kerätä yhteen biologian opettamisessa tarpeellisia aineistoja ja materiaaleja. Sivuston etusivulle päivittyy uudet lisätyt opetusmateriaalit, jotka voivat olla esimerkiksi laborointiohjeita, maastotyöskentelytapoja tai pelejä. Ylävalikoista voi valikoida lisäksi taustatietoa biologian oppimisesta ja opettamisesta, erilaisista oppimisympäristöistä ja opetusmateriaaleista.

Merkittävä osa sivuston materiaaleista on koostettu Annikki Lappalaisen oppaista:
– Biologian oppiminen 2000-luvulla. Osa 1. Harjoitustöitä. Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitos, 2003.
– Biologian oppiminen 2000-luvulla. Määritysopas. Helsinki: Soveltavan kasvatustieteen laitos. Helsingin yliopisto, 2004.

Tekijät: Anna Uitto, Merike Kesler ja Tuomas Aivelo
Opettajankoulutuslaitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 5A)
00014 Helsingin yliopisto