Opetusvälineet

Luonnontieteiden opetuksen tilat ja välineet

Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon myös opetustilat ja välineet. Alla käytännönläheinen listaus tarvikkeista, joita biologian opetuksessa voidaan tarvita. Listaus on tehty seuraavan teokseen perustuen: Montonen, M. 1997. Luonnontieteiden opetuksen tilat ja välineet. Opetushallitus.

Opetustilat

 • tilat suunnitellaan käyttökapasiteetin mukaan
 • useiden tilojen käyttö jää vajaaksi ja siellä järjestetään muutakin opetusta (huomioitava puolin ja toisin)
 • useamman luokan yhteinen kokoelmahuone ja koko koulun yhteinen maastotyöskentelyvälineiden varasto (20 m2)
 1.  säilytetään näytteidenottovälineitä, näyteastioita, työkaluja yms. ja oppilaiden tarvitsemia välineitä (esim. kumisaappaita, suojakäsineitä)
 2. tilassa tulee olla mahdollisuus välineiden pesuun ja kuivaukseen
 • (joskus) pienoiskasvihuone
 • jos opetusryhmän koko on 17–20 oppilasta, pinta-alan tarve on 77 m2 ja kokoelmahuoneen 35 m2
 • vesipisteitä ja pistorasioita on oltava riittävä määrä
Opetustilakohtainen välineistö
 • alumiinifoliota
 • aluslaseja, peitinlaseja
 • haihdutusmaljoja
 • hammastikkuja
 • hehkutuskolmioita
 • huhmareita ja hiertimiä
 • juomapillejä
 • kannellisia lasipurkkeja
 • kannellisiä muovipulloja
 • kartonkeja
 • kasareita
 • keraamisia verkkoja
 • keitinlaseja
 • keittopulloja
 • kellolaseja
 • koeputkia
 • koeputkipihtejä
 • koeputkitelineitä
 • kolveja
 • korkkeja
 • kumiletkua
 • lasisauvoja
 • liimoja
 • lämpömittareita
 • mittalaseja
 • muovilusikoita
 • muovipipettejä
 • naruja
 • nestekaasupolttimia
 • oppilasmikroskooppeja
 • pesuharjoja, muita pesuvälineitä
 • pesuvateja / muovialtaita
 • petrimaljoja
 • preparointisaksia, -veitsiä ja -neuloja telineineen
 • pumpulitikkuja
 • saksia
 • stereomikroskooppeja
 • statiivitarvikkeita
 • suodatinpaperia
 • suojakäsineitä
 • suojalaseja
 • suppiloita
 • suurennuslaseja, luuppeja
 • sähkölevyjä
 • terävä- ja tylppäkärkisiä pinsettejä
 • teippejä
 • tippapulloja
 • tulitikkuja
 • tuorekelmua
 • työtakkeja
 • upokkaita
 • vedenkeitin
 • veitsiä
Koulukohtainen välineistö
 • Jääkaappi, pakastin
 • Vaaka
 • Lämpökaappi
 • Molekyylimallisarja
 • DNA-RNA malli
 • Kasvisto
 • Kuljetusvaunut
Anatomian ja fysiologian välineistö
 • aistifysiologian tutkimusvälineitä
 • anatomisia malleja
 • kasvatusvaunu
 • kasvianatomian ja fysiologian tutkimusvälineitä
 • kasvivalaisimia
 • kuumemittareita
 • mikroskooppikamera
 • mikroskooppipreparaattisarjoja
 • savutesti
 • sekuntikello
 • spirometri ja spirometrin suukappaleita
 • stetoskooppi
 • sykemittari
 • verenpainemittari
 • valopöytä
 • äänenvoimakkuuden mittari
Kenttävälineitä
 • ensiapulaukku maastotyöskentelyä varten
 • ikäkasvukaira
 • imupyydystin
 • kasvipuristin
 • kenttä- ja perhoshaaveja
 • kenttälapioita
 • kiikareita
 • lajintuntemussarjoja
 • lomakealusta
 • maa-, ilma- ja vesitutkimussarjat
 • maakaira
 • maalajiseulat
 • maalämpömittari
 • mittanauhoja, rullamitta
 • näkösyvyyslevy
 • planktonhaaveja
 • pohjahaavi
 • puutarhaveitsiä ja puukkoja
 • vesieläinhaaveja
 • vedennoutaja
 • vesikiikari
 • ämpäreitä
 • pH-mittari
Valinnaiskurssit ja lukion kurssit
 • maa, metsä- ja puutarhatalouden välineistö
 • pienoiskasvihuoneen hoidossa tarvittavat välineet
 • pien- ja lemmikkieläinkurssien edellyttämät välineet
 • geenitekniikan tutkimusvälineet
 • mikrobiologian tutkimusvälineet
 • perinnöllisyystieteen tutkimusvälineet
Biologian opetuksessa tarvittavia aineita/reagensseja
 • ruokosokeri
 • rypälesokeri
 • suola
 • tärkkelys
 • etanoli/muu alkoholi
 • asetoni/muita liuottimia
 • Agar-jauhe/ -hiutaleet
 • jodilius/kaliumjodidi/Betadine -suuvesi
 • pH-paperia/indikaattoreita
 • elintarvikevärejä
 • etikkahappo
 • perusmakuihin (suola, sokeri, sitruunahappo, kofeiini, natriumglutamaatti)
 • natriumkarbonaatti (ruokasooda)
 • preparaattien värjäykseen (metyleenisini, kristallivioletti, Luogolin-liuos, Gram-värjäysliuos)
Oppimateriaalit ja opetuksen välineet
 • Valinnan perusteena on se, kuinka hyvin niiden avulla saavutetaan opetukselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Vastuu on opettajalla.
Oppimateriaali/opetusmateriaali
 • oppiainesta sisältävä tietolähde
 • toiminnan kohteena olevat aineet, kappaleet ja ilmiöt
Opiskeluväline/opetuksen väline
 • esineet ja laitteet, joiden avulla oppimateriaalia tutkitaan ja havainnoidaan
Valintaan ja hankintaan vaikuttavat tekijät
 • taloudelliset resurssit
 • olemassa olevat materiaalit ja välineet
 • opetussuunnitelman painotukset
 • oppilaiden tiedot ja taidot
 • muut tekijät (esim. monipuolisuus, muokattavuus, joustavuus, tilojen rajoitukset, ulkoasu, kieli, sisältö, kiinnostavuus tms.)
 Kirjallinen oppimateriaali ja niiden laatukriteerejä
 • monisteet
 • selkeys
 • oppi- ja työkirjat
  • sisällön jäsentyneisyys, tarkkuus
  • opetusjärjestelyjen huomioonottaminen
  • arviointi
  • käytännöllisyys
 • kuviot ja kalvot
  • selkeys
 • media
  • sanoma- ja aikakauslehdet
  • radio, TV, video, DVD ym.
 Opetusmateriaaleja ja -välineitä myyvät:
 • ISVET
 • VWR
 • Printel
 • Stepsystems
 • MFKA-kustannus
 • elintarvikeliikeet ym.
Maksuttomia välineitä tai tutkimuskohteita:
 •   kaupat, liikkeet, torimyynti
 •   yliopisto
 •   tutkimuslaitos
 •   demonstraatiovälineitä voi tehdä itse
 •   materialeja voi kerätä luonnosta, osa maanomistajan luvalla (Jokamiehenoikeidet)
Elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin tuottamaa materiaalia opetuksen ja oppimisen tueksi mm.
o   Kerhokeskus
o   Ruokatieto
o   TAT/ Solujen salat
o   Elämän vesi – veden kiertokulku