Määritysopas

Tältä sivustolta löytyy Annikki Lappalaisen kirjoittama määritysopas, jonka voi ladata kokonaisena pdf-tiedostona tästä. Lisäksi sivustolle on lisätty oppaan yleiset lajinmääritystä ja tuntemusta koskevat tekstit.

“Tämä opas on tarkoitettu luonnon- ja ympäristötiedon sekä biologian opettajaksi opiskeleville ja muille luonto-oppaille. Monen heistä on – urbaaneissa viidakoissa vartuttuaan – aloitettava omakin luontoon kotiutumisensa alusta.

Lapsi, luonto ja kasvatus kohtaavat, kun Mikä -kysymyksiin vastataan muuten kuin nimeämällä. Mutta miten ohjata toista havainnoinnin ja päättelyn poluille? Miten löytää, luoda ja opettaa syvenevään luonnontuntemukseen ja -rakkauteen johtavia strategioita? Alat löytää vastauksia käyttäessäsi tätä opasta. Sen avulla opit kiinnittämään huomion “oikeisiin” ominaisuuksiin “lajia määritettäessä” eli selvitettäessä, mihin ryhmään (ehkä lajia myöten) tarkastelun kohteena oleva yksilö kuuluu. Määrityskaavoja käyttämällä opit tieteellisen tavan tuottaa alustava määritys (alkuoletus). Opit hylkäämään tai todentamaan (ja ehkä samalla tarkentamaan) sen, kun jatkat kohteesta tekemiesi havaintojen vertaamista alkuoletusta vastaavien ja lähilajien (-ryhmien) kuviin ja lajinkuvauksiin. Sitten onkin ehkä aika etsiä lisätietoja internetiä myöten. Onko seudulla lainkaan tätä lajia? Miten sen ominaisuudet muuntelevat? Millainen on sen ekologinen lokero? Milloin se on aktiivinen …?

Virtuaalisetkin löytöretket luonnossa lisäävät eliöiden rakenteen, systematiikan, elintapojen ja ekologian sekä näitä koskevan terminologian tuntemusta, joita eliöiden määritystaito myös edellyttää. Näihin opintoihin saat tukea mm. Biologian harjoitustöitä -oppaasta (osa 1) ja vuosittain kasvavasta “floorasta” kustantajien tuottamia, tavallisimmin ryhmäkohtaisia määritysoppaita.”