Biologian didaktiikka

Biologian didaktiikka tutkii biologian opetuksen ja oppimisen prosesseja. Tieteenalassa yhdistyy kasvatustieteellinen tutkimus biologian omaan erityispiirteeseen tiedonalana. Didaktiikkaa voidaan käyttää opetuksen ja opettajankoulutuksen tutkimusperustaisiin kehittämiseen.

Helsingin yliopiston Biologian ja kestävän kehityksen didaktiikan tutkimusryhmän nettisivut löytyvät täältä. Tutkimusryhmä on tehnyt tutkimusta muun muassa oppilaiden kiinnostuksesta ja minäpystyvyydestä, lajintuntemuksesta ja luokkahuoneen ulkopuolisesta opetuksesta, käsitekarttatekniikoista ja tieteellisistä malleista ja niiden esittämisestä oppimateriaaleissa.