Ympäristöherkkyyden kehittyminen

Ympäristöherkkyys

Mitä ympäristöherkkyys on:
          tärkein ympäristövastuullisten tekojen ennustekijä
          asenteita ja tunteita, joita usein kuvaillaan adjektiiveilla
          on yleistä ihmisillä, jotka ovat paljon luonnossa
          taustalla on elämäntapa, johon kuuluu esim. hiihtoa, melontaa, kalastusta, linturetkiä, jne.
Mitä ympäristöherkkyys edistää:
          henkistä kasvua
          motivaatiota ekologian oppimiseen
          asennetta, että ympäristö on tärkeä osa minua ja elämääni – minun ja lasteni omaisuutta, jota tulee vaalia
          henkilökohtaista sijoitusta ympäristöongelmien ratkaisemiseen
          kykyä ympäristöongelmien tunnistamiseen ja tunnustamiseen
Mitkä kokemukset edistävät ympäristöherkkyyttä:
          omat löydöt ja ”aarteet”
          luonto piilo- ja pakopaikkana
          ekologisen tiedon karttuminen
          eläimet kavereina ja lohduttajina
          vuodenaikojen ja kasvun seuraaminen
          erilaisissa ympäristöissä vaeltelu
          kauneuselämykset
          luontokokemuksen jakaminen
          taiteellinen ilmaisu
          ympäristöherkkyyttä omaavat roolimallit
         myönteiset luontokokemukset pienissä ryhmissä

Lähde: Lappalainen, A. 2003. Biologianoppiminen 2000-luvulla. Osa 1 .Harjoitustöitä. Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitos.