Oppimisympäristö

 

Psyykkinen ja sosiaalinen (kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät, vuorovaikutus)

Fyysinen (koulurakennus, luokka, oppimateriaalit)

  • perusluokka
  • biologian luokka
    – työpöytien sijoittelu toiminnan mukaan
  • laboratorioluokka
    – välineet ja varusteet, turvallisuus
  • tietokoneluokka
  • koulun ulkopuoliset yppimisympäristöt (esim. koulun piha, maastokohde, luonnontieteellinen museo)

 

Kirjallisuutta:

Eloranta, V., Jeronen, E. & Palmberg, I. (toim.) 2005. Biologia  eläväksi. Biologian didaktiikka. Helsinki: Otava.