Ihminen: Etsitään rustoja, luita ja niveliä

Lähde: Lappalainen, A. 2003. Biologianoppiminen 2000-luvulla. Osa 1 .Harjoitustöitä. Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitos.
Tarvikkeet:
–          kuvia niveltyypeistä
Tee näin:
  • Tunnustele korvalehtesi rustoa.
  • Tunnustele nenäsi: etsi varovasti kohta, jossa nenäluu muuttuu nenärustoksi.
  • Koputtelee varovasti otsaasi ja päälakeasi. Tunnustelee ja arvioi luun muotoja.
  • Tunnustele kämmenen ja sormenluita. Yritä laskea luiden määrää.
  • Ojenna jalka. Tunnustele polvilumpiota ja koeta liikutella sitä.
  • Tunnustelee solisluuta. Koeta selvittää miten pitkä ja minkä muotoinen solisluu on. Miten solisluu liittyy muuhun tukirankaan.
  • Paina sormellasi korvan alapuolelle ja ja liikuttelee leukaasi ylös, alas ja sivuille. Tarkkaile leukanivelen toimintaa.
  • Totea kukin niveltyypin liikeradat liikuttamalla eri niveliä.
Tuloksia:
Tehtävässä havainnoidaan sormituntumalta ruston ja luun rakennetta sekä niveliä. Tehtävässä huomataan, että rusto joustaa ja palautuu alkuperäiseen muotoonsa. Pään luut ovat litteitä ja kaarevia. Solisluu on putkimainen.